Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat Strzelecki

Brak opisu obrazka

1. Informacje o Urzędzie: 

2. Struktura organizacyjna urzędu - kompetencje:  

3. Spis jednostek organizacyjnych powiatu:  

4. Spis spraw załatwianych w urzędzie: 

5. Rejestr uchwał Rady Powiatu Strzeleckiego i Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700 
fax. 77 4401 701

przyjmowanie stron:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

przyjmowanie stron w zakresie rejestracji pojazdów:
poniedziałek: 7:30 - 18:00
wtorek: 7:30 - 18:00
środa: 7:30 - 18:00
czwartek: 7:30 - 18:00
piątek: 7:30 - 15:00
sobota robocza 9:00 - 13:00

 

z uwagi na czas trwania procedury rejestracyjnej, ostatnia osoba do rejestracji pojazdów będzie przyjęta najpóźniej 30 minut przed wyżej określonymi godzinami.

www.powiatstrzelecki.pl

Elektroniczne skrzynki podawcze:

Wnioski elektroniczne związane z uprawnieniami kierowców oraz rejestracją pojazdów:

Konta bankowe: 

63 8907 1089 2002 0090 0007 0002 rachunek dochodów budżetu powiatu (wpływy m.in. z tyt. dotacji, subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 wadia przetargowe, zabezpieczenia właściwego wykonania robót, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
36 8907 1089 2002 0090 0007 0003 opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty z tytułu czynszu  dzierżawnego  i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 wpłaty z tytułu dochodów z usług i opłat realizowanych w jednostce, opłaty z najmu, darowizny, czynsze, opłaty i kary komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

 

Wersja XML