Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego

ROK 2019:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.

 

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 września 2019 r. tj.   wtorek dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich będzie czynny od godziny 16.00 do 18.00
Dyżur  zostanie odpracowany dnia 23.09.2019 r. tj. poniedziałek w godzinach od 16.00 – 18.00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 20 września 2019 r. tj. piątek (od godz. 14.00 do 18.00) dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich zostaje odwołany.
Dyżur zostanie odpracowany:
-dnia 10.09.2019 r. w godzinach od 11.00 do 18.00,
- oraz dnia 19.09.2019 r. w godzinach od 13.00 do 18.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 15 lipca 2019 r. tj. poniedziałek  dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Dębowej 11 zostaje odwołany.
Dyżur zostanie odpracowany dnia:
1 lipca 2019 r. – 13.30 – 19.00 ( 1,5 godziny),
8 lipca 2019 r. – 13.30 – 19.00 ( 1,5 godziny),
15  lipca 2019 r. – dyżur odwołany,
22 lipca 2019 r. – 13.30 – 17.30,
29 lipca 2019 r. – 13.30 – 18.30 ( 1 godzina).
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 7 czerwca 2019 r. tj. piątek dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich będzie czynny od godziny 11.00 do 15.00.
Dyżur poranny tj. od godziny 7.00 do 11.00 pozostaje bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 stycznia 2019 r.  działalność rozpoczną 3  punkty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

 

 

Przed umówieniem wizyty należy  sprawdzić, czy jest się osobą uprawnioną do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej (kryteria uprawniające do skorzystania z tego typu pomocy opisane są TUTAJ).

Więcej przydatnych informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

PDFHarmonogram udzielania nieodptnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.pdf
PDFHarmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r. z podziałem na dni.pdf


__________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 8 ust. 8 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które  zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązane są złożyć staroście w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość.


PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, .pdf

Powyższe oświadczenie winno zostać przesłane staroście na adres: wraz z informacją zawierającą Państwa dane kontaktowe pozwalające na skontaktowanie się z Państwem osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dane kontaktowe winny obejmować:
1.      imię i nazwisko,
2.      adres zamieszkania ( celem stwierdzenia właściwości miejscowej Starosty Strzeleckiego ),

3.      numer telefonu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2018 r. poz. 1025) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 8 ust. 8 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowaw ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

W tym celu prosimy o dokonanie zgłoszenia:
- telefonicznie pod numerem telefonu: 77 440 17 50 / 77 440 17 97

- za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie

W przypadku zgłoszenia telefonicznego osoba winna dosłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub listowanie oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2.

PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, .pdf
 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2018 r. poz. 1025) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POZA PUNKTEM LUB ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Informuję, iż w/w osoby mają możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielnej nieodpłatnej pomocy prawnej:
- telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,
- listowanie pod adresem: Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjny, ul. Jordanowska 2,
  47 -100 Strzelce Opolskie.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2018 r. poz. 1025) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

 

ROK 2018:

Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.

 

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, iż dyżury z dnia 24 grudnia 2018 r. oraz dnia 31 grudnia 2018 r. tj. poniedziałek w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe zostały przeniesione na dzień 21.12.2018 r. oraz 28.12.2018 r. tj. piątek Lokal w powyższych dniach będzie czynny od godz. 7.30 – 11.30. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 grudnia 2018 r. tj. poniedziałek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Dębowej 11 będzie czynny od godziny 8.00 do godziny 12.00. Dodatkowo dyżur z dnia 31 grudnia 2018 r. tj. poniedziałek został przeniesiony na dzień 27.12.2018 r. tj. czwartek od godziny 12.15 do godziny 16.15. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, iż dnia 11 grudnia 2018 r. tj. wtorek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 będzie czynny od godziny 8.00 do godziny 12.00.
Dodatkowo w dniu 12 grudnia 2018 r. tj. środa nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana
w godzinach od 7.30 do 11.30. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!
 Uprzejmie informujemy, iż dnia 2 listopada 2018 r.  tj. piątek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 będzie czynny  od godziny 7.00 do godziny 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!
 Uprzejmie informujemy, iż dnia 19 września 2018 r.  tj. środa oraz 26 września 2018 r. tj. środa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 będzie czynny  od godziny 7.00 do godziny 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!
 Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 sierpnia 2018 r.  tj. poniedziałek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 będzie czynny  od godziny 14.00 do godziny 18.00. Za utrudnienia przepraszamy.
 

UWAGA !!!
 Uprzejmie informujemy, iż dnia 20 lipca 2018 r.  tj. piątek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 będzie czynny  od godziny 7.00 do godziny 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!
 Uprzejmie informujemy, iż dnia 18 czerwca 2018 r.  tj. poniedziałek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Ujeździe będzie czynny  od godziny 12.00 do godziny 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.
 

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, iż dnia 28 maja 2018 r. tj. poniedziałek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Ujeździe będzie czynny od godziny 12.00 do godziny 16.00. Za utrudnienia przepraszamy

 

UWAGA !!!
 Uprzejmie informujemy, iż dnia 8 czerwca 2018 r. tj. piątek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany  w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2  będzie czynny od godziny 7.00 do godziny 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA !!!
 Uprzejmie informujemy, iż dnia 21 maja 2018 r.  tj. poniedziałek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem  z siedzibą przy ul. Dębowej 11 będzie czynny  od godziny 11.00 do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, iż dnia 7 maja 2018 r.  tj. poniedziałek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Ujeździe będzie czynny  od godziny 12.00 do godziny 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, iż dnia 4 maja 2018 r. tj. piątek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany  w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich będzie czynny  od godziny 8.00 do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż dnia 26 marca 2018 r. tj. poniedziałek punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe będzie czynny od godziny 12.00 do godziny 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!
 
Uprzejmie informujemy, iż dnia 30 marca 2018 r.  (Wielki Piątek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich będzie czynny  od godziny 8.00 do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!
 
Uprzejmie informujemy, iż dnia 2 marca 2018 r. (piątek)   punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kolonowskiem przy ul. Ks. Czerwionki 39  będzie czynny  od godziny 7.30 do godziny 11.30. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA !!!

W związku z niemożnością świadczenia  przez Adwokata Rafała Cichonia  w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy  przy ul. Strzeleckiej 67 w dniu 17 stycznia 2018 r. nieodpłatnych porad prawnych,  w dniach 24 stycznia 2018 r. (środa) oraz 30 stycznia 2018 r. (wtorek)  zostanie wydłużony dyżur  nieodpłatnej  pomocy prawnej  tj. od godz. 9.30 do godz. 15.30.
 

W związku z nagłymi obowiązkami służbowymi Adwokata Rafała Cichonia dyżur w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kolonowskiem przy ul. Ks. Czerwionki 39  w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) zostaje przeniesiony na godz. od 10.30 do godz. 14.00  a w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) zostaje wydłużony tj. od godz. 8.00 do godz. 12.30.

 

Z uwagi na nagłe obowiązki służbowe Adwokata Rafała Cichonia  informujemy,  iż w dniu 17.01.2018 r. tj. wtorek, dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 zostaje odwołany. O terminie odpracowania dyżuru będziemy informować.

PDFPunkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

PDFPunkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej- organizacja pozarządowa.pdf

PDFHarmonogram udzielania NPP z podziałem na dni.pdf


ROK 2017:

Uwaga.

W związku z niemożnością świadczenia  przez Radcy Prawnego Krzysztofa Bukowskiego
na terenie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
w dniu 13 października 2017 r. nieodpłatnych porad prawnych,  w dniu  20 października 2017 r. zostanie wydłużony dyżur  nieodpłatnej  pomocy prawnej tj. od godz. 9.00 do godz. 17.00.

 

PDFPunkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDFPunkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej org. pozarządowa.pdf

 

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2017 r. ulegną zmianie dotychczasowe godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zawadzkiem. W związku z powyższym w ww. punkcie nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w poniedziałki  w godzinach od 8.00 do 17.00 i środy od 8.00 do 11.00

 

INFORMACJA O DYŻURZE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Informujemy, że dnia 24 sierpnia 2017 r. tj. czwartek dyżur w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Kolonowskiem odbędzie się w godz. 8:30 do 12:30.

 

 

UWAGA !!!!
W dniu 28.06.2017 r. tj. środa zostaje odwołany dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z powodu choroby mec. Krzysztofa Bukowskiego. Dyżur zostanie odpracowany 30.06.2017 r. tj. piątek w godzinach od 7.30 do 11.30.

 
Informujemy, że od dnia 1 maja 2017 r. ulegną zmianie dotychczasowe godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym  w Strzelcach Opolskich.
W związku z powyższym w ww. punkcie nieodpłatna pomoc prawna nie będzie świadczona  już w piątki a w środy w godzinach 7.30 – 11.30.  
Aktualny harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych znajduje się w załącznikach.

 

W dniu 12 stycznia 2017 r. tj. czwartek

zostaje odwołany dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Urzędu Gminy w Zawadzkiem.


O terminie odpracowania dyżuru będziemy informować.

PDFZmiana godzin Wielki Piątek.pdf

PDFZmiana dyżuru NPP 27.03.2017.pdf

PDFWydłużenie dyżurów NPP.pdf

 

Wersja XML