Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016

 

Lp.

Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres inwestycji

Data
wniesienia
sprzeciwu

Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu

1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

47-150 Leśnica 
ul. Zielona

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

2

Andrzej Puzik

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

47-180 Ligota Czamborowa 
ul. Leśna

 

Nie wniesiono sprzeciwu

3

Inwesteko Biuro Projektowe Maga Adam we Wrocławiu

Budowa sieci - przyłączenia budynku (dworca PKP) do kanalizacji sanitarnej

47-143 Zimna Wódkaul. Strzelecka

 

Zgłoszenie wycofano 02.10.2015r.

4

Gmina Kolonowskie

Rozbudowa sieci oświetleniowej nN.

47-110 Kolonowskie ul. Rzeczna, Jana Pawła II

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

5

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa sieci oświetleniowej 0,4kV

47-100 Szczepanek ul. K. Miarki, Okrężna i Krótka

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

6

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

47-133 Jemielnica, ul. Piękna

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

7

Gmina Strzelce |Opolskie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pod nazwą"Przebudowa ulicy Polnej w Rozmierce na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku Rozmierzy".

47-100 Rozmierka,ul. Polna

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

8

Dominika i Hubert Stępień

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

47-133 Gąsiorowice, ul. Szkolna

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

9

Rafał Bujara        

Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

47-120 Kielcza, ul. Wiosenna     

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

10

Tomasz Pinkawa

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

11

Jan Goczoł        

Przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

47-100 Rozmierz ul. Wyzwolenia

 

Zgłoszenie wycofano 04.02.2016r.

12

Grażyna i Andrzej Karcz

Przebudowa budynku jednorodzinnego

47-100 Szymiszów, ul. Polna

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

13

Garbiela Wochnik

Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkanlego jednorodzinnego

47-100 Rożniątów, ul. Wolności

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

14

Gerard Laskawiec

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

47-113 Staniszcze Wielkie

12.02.2016r.

 

15

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa sieci oświetlenia terenu.        

47-100 Strzelce Opolskie

 

Nie wniesiono sprzeciwu

16

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa sieci oświetlenia ulicy Cichej                

47-100 Strzelce Opolskie , Brzezina

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

17

Karina Habura

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

47-100 Błotnica Strzelecka, ul. Dworcowa

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

18

Jarosław Krajewski, Aneta Krajewska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Suchodaniec ul. Kadetów Lwowskich, 47-180 Izbicko

 

Nie wniesiono sprzeciwu.

19

 Gmina Strzelce Opolskie   Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Wrzosowej  47-100 Strzelce Opolskie,                 
ul. Wrzosowa
 
Nie wniesiono sprzeciwu
20  REKERS POLSKA Sp. z o.o. S.K.  Budowa wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej 15/04 kV  47-143 Olszowa ul. Irlandzka    Nie wniesiono sprzeciwu
 21.  Daniel Michalski  Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą konstrukcji dachu.  47-143 Sieroniowice, ul. Ujazdowska    Nie wniesiono sprzeciwu
 22.  Gmina Strzelce Opolskie  Budowa sieci oświetlenia ul. Parkowej w Błotnicy Strzeleckiej 47-100 Błotnica Strzelecka, ul. Parkowa    Nie wniesiono sprzeciwu.
 23. Białdyga Robert, Białdyga Małgorzata 

 Budowa stacji transformatorowej kontenerowej

47-100  Szymiszów  21.07.2016r.  
 24.  Gmina Strzelce Opolskie       Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Pięknej.    

 47-100 Strzelce Opolskie
ul. Piękna

   Nie wniesiono sprzeciwu.
 25.      Anna i Dawid Laszkowscy  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska    Nie wniesiono sprzeciwu.
 26. PHU "ORTUS" Janusz Fengler   Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami 47-100  Rożniątów, 
47-100 Szymiszów
  Zgłoszenie wycofano dn. 04.10.2016
 27. PHU "ORTUS" Janusz Fengler   Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami  ul. Osiedlowa, 
ul. Fabryczna 
47-100 Strzelce Opolskie
  Zgłoszenie wycofano dn. 04.10.2016r.
 28. PHU "ORTUS" Janusz Fengler   Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej przy ul. Cementowej i 1 Maja, przebudowa i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odejściami ul. 1 Maja, ul. Habryki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami, kanalizacji tłocznej oraz pompownią ścikeów ul. 1 Maja  47-100 Strzelce Opolskie   Zgłoszenie wycofano dn. 04.10.2016
29. Gmina Strzelce Opolskie Budowa oświetlnia ul. Strzeleckiej w Niwkach 47-100 Niwki   Zgłoszenie wycofano dn. 14.10.2016r.          
30.     Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k. Poznań Budowa odcinka sieci dla zadania: Przebudowa 2 istniejących przykanalików w ul. Polskiej, związana z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z obszaru inwestora w Olszowej i Zimnej Wódce.

47-143 Zimna Wódka

ul. Polska

 

                                           

Nie wniesiono sprzeciwu.

31.    Gmina Strzelce Opolskie      Budowa sieci oświetlenia. Strzelce Opolskie   Nie wniesiono sprzeciwu.
32. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej i ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich. 47-100 Strzelce Opolskie   Nie wniesiono sprzeciwu.
33. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami

 47-100 Strzelce Opolskie

47-100 Brzezina

  Nie wniesiono sprzeciwu.
34. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.      Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odejściami w ciągu ulicy Osiedle, ul. Fabrycznej w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Opolskie        Nie wniesiono sprzeciwu.
35.     Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.      Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Opolskie   Nie wniesiono sprzeciwu
36. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.      Budowa i przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Cementowej i ul. 1 Maja, budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odejściami do granic działek w ul. 1 Maja i ul. Habryki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami do granic działek i budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków w ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich      47-100 Strzelce Opolskie        Nie wniesiono sprzeciwu
37. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o.    Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami we wsi Rożniątów oraz Szymiszów

Rożniątów

Szymiszów

  Nie wniesiono sprzeciwu.
38. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Rychla w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Opolskie   Nie wniesiono sprzeciwu.
39. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami, budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Parkowej w Strzelcach Opolskich. 47-100 Strzelce Opolskie   Nie wniesiono sprzeciwu
40.     Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami do granic działek w ul. Leśnej i ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich.     47-100 Strzelce Opolskie        Nie wniesiono sprzeciwu
41. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej do stacji wodociągowej w Szczepanku, przy ul. Strzeleckiej 47-100 Szczepanek   Nie wniesiono sprzeciwu.
42. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej do stacji wodociągowej w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Szkolnej 47-100 Błotnica Strzelecka   Nie wniesiono sprzeciwu.
43. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej do stacji wodociągowej w Kadłubie przy ul. Polnej 47-100 Kadłub   Nie wniesiono sprzeciwu.
44. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej do stacji wodociągowej w Rozmierce przy ul. Szkolnej 47-100 Rozmierka   Nie wniesiono sprzeciwu.
45. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa i przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej i 1 Maja, przebudowa i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odejściami do granic działek w ul. 1 Maja i ul. Habryki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami do granic działek i kanalizacji tłocznej w pasie 10m do terenów kolejowych w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Opolskie   Nie wniesiono sprzeciwu
Wersja XML