Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
77336920259669210440013198199155794200000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101109763607248781967102708833158365589641940969514784948110711
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037360572885698005160887542195457956182669338835110906879733
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456092958139138313593292330994418904237446103483335373957981
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164053
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1406649
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 68869
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 52497
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 39384
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 31399
 6. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 18355
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 17576
 8. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 12594
 9. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 12082
 10. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 11585
 11. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 10439
 12. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 9649
 13. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 9416
 14. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 9332
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8616
 16. Budżet
  Wyświetleń: 8593
 17. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 8564
 18. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8424
 19. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 8275
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8119
 21. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 8062
 22. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 7922
 23. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 7834
 24. Zasady
  Wyświetleń: 7791
 25. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 7503
 26. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7501
 27. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 6894
 28. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 6674
 29. Konkursy
  Wyświetleń: 6558
 30. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 6457
 31. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 6399
 32. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 6343
 33. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 6300
 34. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 6267
 35. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 6242
 36. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 6214
 37. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 6151
 38. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5962
 39. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 5947
 40. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 5834
 41. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 5670
 42. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5616
 43. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 5568
 44. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 5441
 45. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 5403
 46. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 5297
 47. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 5296
 48. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 5262
 49. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 5246
 50. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 5243
 51. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 5219
 52. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 5155
 53. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 5078
 54. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 5032
 55. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 5016
 56. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 4935
 57. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4927
 58. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 4917
 59. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 4764
 60. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 4761
 61. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 4734
 62. Władze, budżet
  Wyświetleń: 4717
 63. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 4671
 64. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 4638
 65. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 4578
 66. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 4507
 67. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 4471
 68. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4372
 69. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4367
 70. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 4361
 71. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 4114
 72. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 4002
 73. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 3927
 74. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3889
 75. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 3874
 76. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3821
 77. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 3760
 78. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 3744
 79. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3742
 80. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 3728
 81. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 3636
 82. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3607
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3599
 84. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 3557
 85. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 3526
 86. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 3492
 87. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3489
 88. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 3460
 89. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 3449
 90. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 3436
 91. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3419
 92. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3328
 93. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3312
 94. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 3274
 95. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3260
 96. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3227
 97. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3225
 98. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3223
 99. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 3221
 100. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 3208
 101. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3196
 102. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3174
 103. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3150
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3136
 105. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 3128
 106. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 3121
 107. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3100
 108. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3089
 109. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 3081
 110. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3059
 111. Wybory 2014
  Wyświetleń: 3047
 112. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3039
 113. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3025
 114. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 3015
 115. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2020 rok
  Wyświetleń: 3012
 116. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2949
 117. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2937
 118. Protokoły
  Wyświetleń: 2937
 119. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 2931
 120. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 2928
 121. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2926
 122. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 2913
 123. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 2910
 124. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 2903
 125. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 2897
 126. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2894
 127. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 2885
 128. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2883
 129. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 2790
 130. Wybory 2018
  Wyświetleń: 2781
 131. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 2767
 132. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2747
 133. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 2738
 134. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2731
 135. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 2723
 136. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2710
 137. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 2706
 138. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 2695
 139. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2654
 140. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 2641
 141. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2613
 142. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 2612
 143. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2611
 144. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2606
 145. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 2595
 146. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 2576
 147. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2515
 148. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 2498
 149. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2498
 150. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 2467
 151. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 2454
 152. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2445
 153. Dotacje
  Wyświetleń: 2441
 154. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2433
 155. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2412
 156. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 2410
 157. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 2389
 158. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 2379
 159. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2378
 160. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 2358
 161. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2352
 162. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 2325
 163. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2315
 164. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 2301
 165. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 2274
 166. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 2261
 167. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 2231
 168. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 2228
 169. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2226
 170. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2215
 171. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2195
 172. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 2167
 173. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2137
 174. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2103
 175. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2082
 176. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 2057
 177. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 2050
 178. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 2043
 179. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 2038
 180. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 2034
 181. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 2026
 182. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 2000
 183. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1988
 184. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1963
 185. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1948
 186. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1929
 187. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 1926
 188. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 1920
 189. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1918
 190. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1913
 191. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 1911
 192. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1907
 193. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1903
 194. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 1897
 195. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 1894
 196. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1888
 197. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 1885
 198. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 1882
 199. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 1868
 200. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 1843
 201. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1838
 202. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1837
 203. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 1828
 204. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1824
 205. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 1822
 206. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 1804
 207. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 1800
 208. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1795
 209. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 1789
 210. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1775
 211. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 1771
 212. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 1771
 213. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 1770
 214. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 1767
 215. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1759
 216. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1754
 217. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 1752
 218. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 1745
 219. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2018
  Wyświetleń: 1739
 220. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 1732
 221. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 1716
 222. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1715
 223. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1713
 224. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 1702
 225. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1688
 226. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1687
 227. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1671
 228. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 1664
 229. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1664
 230. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1661
 231. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1657
 232. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1653
 233. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 1646
 234. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1646
 235. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 1643
 236. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 1642
 237. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1640
 238. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1627
 239. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1626
 240. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 1624
 241. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1620
 242. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1620
 243. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1619
 244. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 1618
 245. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1614
 246. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 1607
 247. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1606
 248. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 1582
 249. Petycje
  Wyświetleń: 1577
 250. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1573
 251. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna”
  Wyświetleń: 1569
 252. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 1561
 253. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1559
 254. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 1558
 255. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 1557
 256. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 1555
 257. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1546
 258. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1546
 259. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1540
 260. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 1528
 261. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1521
 262. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 1517
 263. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1515
 264. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 1512
 265. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1512
 266. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 1510
 267. Zamówienia powyżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1510
 268. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1504
 269. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 1500
 270. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1500
 271. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1497
 272. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1497
 273. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1496
 274. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1492
 275. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1491
 276. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1482
 277. oświadczenie
  Wyświetleń: 1478
 278. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1472
 279. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1469
 280. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1468
 281. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 1465
 282. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1465
 283. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 1464
 284. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 1461
 285. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 1460
 286. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1459
 287. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 1459
 288. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 1456
 289. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1451
 290. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1448
 291. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1443
 292. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 1428
 293. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1415
 294. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1412
 295. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2017
  Wyświetleń: 1392
 296. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1390
 297. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1390
 298. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 1388
 299. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1388
 300. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 1385
 301. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 1380
 302. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1380
 303. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1378
 304. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1368
 305. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 1367
 306. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1356
 307. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1354
 308. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 1352
 309. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1351
 310. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 1350
 311. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1348
 312. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1346
 313. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1339
 314. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 1336
 315. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 1335
 316. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 1334
 317. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 1330
 318. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 1330
 319. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1329
 320. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1321
 321. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 1320
 322. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1319
 323. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1318
 324. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 1317
 325. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1316
 326. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 1313
 327. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 1312
 328. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1304
 329. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 1303
 330. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 1301
 331. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 1301
 332. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 1288
 333. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 1281
 334. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1277
 335. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 1271
 336. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1271
 337. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 1264
 338. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1261
 339. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 1259
 340. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1257
 341. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 1254
 342. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1254
 343. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1251
 344. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1249
 345. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 1247
 346. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 1242
 347. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 1235
 348. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 1231
 349. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 1231
 350. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 1230
 351. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1227
 352. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1224
 353. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 1224
 354. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1223
 355. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 1221
 356. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1219
 357. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1218
 358. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1213
 359. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1211
 360. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 1205
 361. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 1205
 362. Umowy
  Wyświetleń: 1199
 363. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1198
 364. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1198
 365. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1195
 366. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 1194
 367. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 1189
 368. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1179
 369. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 1179
 370. Porozumienia
  Wyświetleń: 1178
 371. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1174
 372. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 1168
 373. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1167
 374. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 1165
 375. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 1161
 376. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1159
 377. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1156
 378. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 1156
 379. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 1155
 380. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 1154
 381. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1152
 382. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 1150
 383. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1146
 384. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 1145
 385. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 1143
 386. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1140
 387. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 1137
 388. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1137
 389. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 1137
 390. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 1131
 391. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1129
 392. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 1127
 393. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 1127
 394. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1126
 395. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1126
 396. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1124
 397. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 1118
 398. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1115
 399. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 1114
 400. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1113
 401. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1110
 402. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 1109
 403. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 1107
 404. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1105
 405. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1101
 406. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1100
 407. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1100
 408. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 1099
 409. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 1098
 410. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1090
 411. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 1089
 412. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 1088
 413. Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1086
 414. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1084
 415. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1082
 416. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1078
 417. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 1077
 418. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1074
 419. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1073
 420. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1069
 421. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1067
 422. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 1058
 423. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1055
 424. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1055
 425. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 1053
 426. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 1051
 427. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 1050
 428. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 1048
 429. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 1047
 430. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 1046
 431. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1042
 432. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 1042
 433. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 1038
 434. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1038
 435. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1037
 436. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1033
 437. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 1032
 438. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 1026
 439. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1023
 440. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1022
 441. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1020
 442. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1017
 443. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 1010
 444. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1006
 445. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 1006
 446. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 1000
 447. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 999
 448. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 995
 449. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 994
 450. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 992
 451. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 990
 452. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 977
 453. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 977
 454. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 975
 455. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 972
 456. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 966
 457. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 964
 458. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.:„Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 961
 459. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 960
 460. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 955
 461. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 953
 462. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 948
 463. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 943
 464. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 942
 465. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 942
 466. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 938
 467. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 936
 468. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 932
 469. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 930
 470. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 924
 471. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 919
 472. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 913
 473. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 912
 474. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 910
 475. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 907
 476. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 907
 477. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 904
 478. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 901
 479. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji i planów metodyki monitorowania
  Wyświetleń: 881
 480. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 878
 481. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 878
 482. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 877
 483. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 877
 484. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 873
 485. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 872
 486. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 872
 487. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 871
 488. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 870
 489. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 868
 490. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 865
 491. „Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja – ul. Dworcowa.”
  Wyświetleń: 862
 492. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dostosowanie do wymogów ppoż.”
  Wyświetleń: 856
 493. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 856
 494. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 849
 495. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 847
 496. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 846
 497. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 842
 498. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 835
 499. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 833
 500. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 833
 501. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 829
 502. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 828
 503. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 828
 504. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 825
 505. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 823
 506. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 822
 507. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 818
 508. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 817
 509. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 816
 510. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 814
 511. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 814
 512. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 814
 513. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 812
 514. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 812
 515. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 812
 516. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 808
 517. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 807
 518. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 806
 519. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 805
 520. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 802
 521. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 797
 522. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 796
 523. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 795
 524. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 789
 525. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 789
 526. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 787
 527. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 784
 528. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 783
 529. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 782
 530. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 781
 531. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 780
 532. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 779
 533. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 777
 534. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 775
 535. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 774
 536. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 773
 537. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 770
 538. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 768
 539. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 766
 540. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 766
 541. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 765
 542. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 763
 543. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 763
 544. „Zakup sprzętu komputerowego”.
  Wyświetleń: 761
 545. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 753
 546. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 753
 547. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 752
 548. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 752
 549. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 750
 550. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 750
 551. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 748
 552. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 745
 553. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 744
 554. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 741
 555. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 740
 556. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 734
 557. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 732
 558. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 728
 559. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 727
 560. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 724
 561. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 723
 562. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 723
 563. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 721
 564. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 719
 565. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 718
 566. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 713
 567. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 712
 568. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 711
 569. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 709
 570. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 708
 571. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 705
 572. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 705
 573. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 702
 574. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 700
 575. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 699
 576. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 697
 577. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 696
 578. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 692
 579. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 689
 580. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 686
 581. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 684
 582. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 681
 583. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 680
 584. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 680
 585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 679
 586. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 677
 587. Treść petycji
  Wyświetleń: 677
 588. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 676
 589. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 675
 590. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 674
 591. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 671
 592. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 671
 593. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 669
 594. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 669
 595. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 669
 596. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 668
 597. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 667
 598. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 663
 599. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 662
 600. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 662
 601. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 662
 602. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 661
 603. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 660
 604. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 659
 605. test
  Wyświetleń: 655
 606. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 655
 607. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 654
 608. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 654
 609. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 652
 610. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 649
 611. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 649
 612. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 2”
  Wyświetleń: 648
 613. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 648
 614. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 645
 615. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” – z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 638
 616. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 636
 617. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 636
 618. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 633
 619. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 632
 620. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 632
 621. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 629
 622. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 626
 623. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 624
 624. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 623
 625. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 619
 626. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 617
 627. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 617
 628. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 616
 629. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 615
 630. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 614
 631. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 614
 632. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 614
 633. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 611
 634. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 611
 635. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 611
 636. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 608
 637. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 607
 638. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 604
 639. PETYCJA
  Wyświetleń: 602
 640. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 600
 641. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 600
 642. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 599
 643. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 598
 644. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 598
 645. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 597
 646. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 597
 647. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 595
 648. Ogłoszenie o naborze na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 594
 649. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 592
 650. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 589
 651. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 587
 652. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 586
 653. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 585
 654. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 584
 655. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 584
 656. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 584
 657. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 584
 658. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 584
 659. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 583
 660. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 581
 661. "Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 2 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2019 roku"
  Wyświetleń: 580
 662. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 580
 663. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 576
 664. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 576
 665. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 575
 666. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 575
 667. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 574
 668. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 573
 669. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 572
 670. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 570
 671. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 570
 672. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 570
 673. sbburgion
  Wyświetleń: 569
 674. Strona testowa
  Wyświetleń: 566
 675. Ogłoszenie o konkursie na REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 565
 676. System Rada365
  Wyświetleń: 565
 677. „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich”.
  Wyświetleń: 562
 678. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 559
 679. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 559
 680. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 558
 681. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 557
 682. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 556
 683. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 552
 684. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 550
 685. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 550
 686. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 549
 687. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 548
 688. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 539
 689. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w latach 2020-2021”
  Wyświetleń: 538
 690. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 535
 691. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 535
 692. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 534
 693. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 533
 694. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 532
 695. Dotacje 2019
  Wyświetleń: 531
 696. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 528
 697. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego” na okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 527
 698. Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 521
 699. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 521
 700. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 517
 701. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 517
 702. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 516
 703. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 516
 704. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 515
 705. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 510
 706. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 506
 707. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 505
 708. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 504
 709. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego ”
  Wyświetleń: 501
 710. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 498
 711. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 498
 712. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 497
 713. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 497
 714. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 494
 715. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 492
 716. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 492
 717. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 489
 718. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 487
 719. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 481
 720. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 478
 721. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 478
 722. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 477
 723. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo
  Wyświetleń: 477
 724. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 475
 725. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odc. Strzelce Opolskie–Rozmierka(...)
  Wyświetleń: 475
 726. Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Stzrelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki rowerowej ...
  Wyświetleń: 473
 727. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 471
 728. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 471
 729. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 469
 730. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 466
 731. Sposób i miejsce składania wniosków elektronicznych do rejestracji pojazdu
  Wyświetleń: 462
 732. Zmiana zezwolenia na zbieranie, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 461
 733. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 460
 734. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 460
 735. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 459
 736. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 7 części” (...)
  Wyświetleń: 457
 737. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 455
 738. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 453
 739. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 452
 740. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 452
 741. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2016
  Wyświetleń: 451
 742. ,,Zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 2 części”.
  Wyświetleń: 447
 743. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 445
 744. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 444
 745. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 444
 746. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 443
 747. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 441
 748. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 440
 749. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 438
 750. Zgłoszenia budowy 2020r.
  Wyświetleń: 437
 751. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 433
 752. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 432
 753. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 430
 754. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020” z podziałem na część I i II”.
  Wyświetleń: 428
 755. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 428
 756. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 427
 757. Rejestracja pojazdów
  Wyświetleń: 427
 758. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 418
 759. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 418
 760. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 418
 761. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 416
 762. Strona testowa
  Wyświetleń: 416
 763. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 412
 764. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. przebudowa i rozbudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 411
 765. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 410
 766. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 409
 767. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 408
 768. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 407
 769. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu - przetargi na zbycie
  Wyświetleń: 407
 770. Zmiana decyzji nr 40/18 z dnia 02.02.2018r. dotyczącej budowy hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien z częścią socjalną w Zawadzkiem.
  Wyświetleń: 407
 771. Roczny program współpracy powiatu strzeleckiego z NGO w roku 2020 oraz Wieloletni program współpracy na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 405
 772. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 403
 773. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 402
 774. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 400
 775. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 400
 776. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 399
 777. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1”
  Wyświetleń: 395
 778. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 395
 779. Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 394
 780. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 393
 781. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 387
 782. Rozbudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na ptrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 387
 783. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 386
 784. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 384
 785. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 384
 786. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 381
 787. Informacje o dokumentach zawierających dane o środowisku
  Wyświetleń: 380
 788. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 12 części”.
  Wyświetleń: 377
 789. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 376
 790. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 372
 791. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 369
 792. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów komputerowych certyfikacyjnych ECDL BASE w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””.
  Wyświetleń: 368
 793. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 368
 794. Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 366
 795. Unieważnienie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 364
 796. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  Wyświetleń: 363
 797. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 363
 798. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 362
 799. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 360
 800. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.
  Wyświetleń: 357
 801. „Konsultacje urologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 355
 802. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2016-2018
  Wyświetleń: 352
 803. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 351
 804. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 348
 805. Strona testowa
  Wyświetleń: 347
 806. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 346
 807. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 344
 808. Wykaz szkół i placówek niepublicznych w powiecie strzeleckim
  Wyświetleń: 344
 809. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu językowego TELC A2 z języka rosyjskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 338
 810. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 338
 811. Uchwała Nr XV.160.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 338
 812. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 338
 813. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2020
  Wyświetleń: 332
 814. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 329
 815. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 328
 816. Unieważnienie otwartego konkursu ofert (DPS w Kadłubie)
  Wyświetleń: 328
 817. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 327
 818. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 326
 819. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU
  Wyświetleń: 326
 820. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka I
  Wyświetleń: 320
 821. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 320
 822. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 320
 823. SPROSTOWANIE do OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 317
 824. Uchwała Nr XV/159/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 316
 825. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 313
 826. Decyzja Wojewody Opolskiego z dn.31 VII 2019 r.
  Wyświetleń: 312
 827. „Pełnienie obowiązków Redaktora naczelnego Informatora Samorządowego pt. Powiat Strzelecki"
  Wyświetleń: 310
 828. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1
  Wyświetleń: 307
 829. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 307
 830. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 306
 831. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 305
 832. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 301
 833. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 299
 834. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka II
  Wyświetleń: 298
 835. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 298
 836. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 297
 837. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Staniszcze Małe, działki nr 10, 12, 17
  Wyświetleń: 297
 838. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 294
 839. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku". II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 291
 840. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Otmicach.
  Wyświetleń: 290
 841. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 286
 842. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 283
 843. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Żędowicach i Zawadzkiem
  Wyświetleń: 281
 844. Budowa fermy brolerów kurzych o wielkości 208 DJP w Krasowej.
  Wyświetleń: 272
 845. „Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie”
  Wyświetleń: 267
 846. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020
  Wyświetleń: 266
 847. Wykaz nieruchmości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu
  Wyświetleń: 265
 848. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 5 części”.
  Wyświetleń: 261
 849. Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniątów
  Wyświetleń: 260
 850. Uchwała 173/2019 ZPS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia RPS projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 260
 851. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 256
 852. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 249
 853. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2019
  Wyświetleń: 248
 854. Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 245
 855. Budowa tacy i zbiornika magazynowego etanolu w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 243
 856. „Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 3 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2020 roku”
  Wyświetleń: 238
 857. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 238
 858. Otwarcie ofert online
  Wyświetleń: 238
 859. Uchwała Nr 703.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 238
 860. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 236
 861. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 236
 862. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 235
 863. Pozwolenie na budowę hali magazynowej MonoSol w Zimnej Wódce i Olszowej.
  Wyświetleń: 229
 864. Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 226
 865. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2019
  Wyświetleń: 226
 866. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
  Wyświetleń: 219
 867. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2018
  Wyświetleń: 218
 868. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie - 110 osób płci męskiej"
  Wyświetleń: 212
 869. Uchwała 133/2019 ZPS z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstwienia RPS informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 211
 870. Ogłoszenie w sprawie przyjęcia roli realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 209
 871. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2019
  Wyświetleń: 208
 872. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 206
 873. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 205
 874. Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 205
 875. Komunikat dotyczący nocnych dyżurów aptek
  Wyświetleń: 203
 876. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży - Leśnica
  Wyświetleń: 203
 877. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Kronospan KO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich- 2019
  Wyświetleń: 203
 878. Petycje
  Wyświetleń: 200
 879. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 199
 880. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 198
 881. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2017
  Wyświetleń: 193
 882. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 184
 883. Rrozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 183
 884. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 180
 885. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 178
 886. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 177
 887. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2019
  Wyświetleń: 173
 888. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 172
 889. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu dla GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w ramach realizacji "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 171
 890. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 171
 891. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Leśnicy.
  Wyświetleń: 164
 892. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 164
 893. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 163
 894. Zmiana sposobu użytkowania hali magzynowej na halę produkcyjną na terenie spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 163
 895. Decyzja Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 160
 896. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 150
 897. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 143
 898. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 139
 899. SPRAWOZDANIE za rok 2019
  Wyświetleń: 138
 900. Uchwała Nr 733.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16.01.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2020 r.
  Wyświetleń: 134
 901. Transport
  Wyświetleń: 130
 902. Uchwała Nr 242/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 130
 903. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 124
 904. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 122
 905. „Remont nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg powiatowych 1805 O w m. Leśnica i Raszowa, 1815 O Izbicko – Utrata oraz 1827 O Ligota Górna – Wysoka”.
  Wyświetleń: 119
 906. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - Zawiadomienie i obwieszczenie
  Wyświetleń: 119
 907. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 118
 908. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 106
 909. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę linii 2x110 kV w Olszowej.
  Wyświetleń: 104
 910. „Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu Strzeleckiego na koszt właściciela pojazdu, z podziałem (...)"
  Wyświetleń: 103
 911. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 96
 912. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 95
 913. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 95
 914. Pozwolenie na budowę centrum logistycznego z infrastrukturą towarzyszącą w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 94
 915. Pozwolenie na rozbiórkę istniejącego i budowa mostu w Leśnicy ul.Zdzieszowicka
  Wyświetleń: 92
 916. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności finansowej (do licencji międzynarodowej)
  Wyświetleń: 92
 917. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 88
 918. Uchwała Nr 245/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 87
 919. Powiatowe Centrum Kultury
  Wyświetleń: 86
 920. Dotacje 2020
  Wyświetleń: 85
 921. Obwieszczenie Zzarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i przystąpieniu do konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 82
 922. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2019, obejmująca informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 81
 923. Obwieszczenie o wydnej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 80
 924. Uchwała Nr 266/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający rok obrotowy 2019
  Wyświetleń: 80
 925. Program działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na lata 2020-2027
  Wyświetleń: 77
 926. „Zamiatanie nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 74
 927. Uchwała 265/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w spr. 1. Zatwierdzenia sprawozdań finan. jednost. finansow. z budżetu Pow. Strzel.sporz. na 31.12.2019 r., 2. Zatwierdzenia sprawozdnia finan. Pow. Strzel. sporządzonego na dz. 31.12.2019r.
  Wyświetleń: 74
 928. Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 72
 929. Stacje Kontroli Pojazdów
  Wyświetleń: 64
 930. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 59
 931. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 58
 932. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 50
 933. Decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi Leśnica - Zalesie Śl.
  Wyświetleń: 42
 934. Zmiana decyzji nr 80/18 z dnia 02.03.2018r. w zakresie budowy stacji paliw na terenie kruszarni w Otmicach
  Wyświetleń: 16
 935. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2020
  Wyświetleń: 7
Wersja XML