• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101179764847255784320102874835548400990141943705055100
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6039860614886348010060914542465460456199669548837510909479762
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456372960439165313833294531016419094240046125483515375158010
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164053
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1007573
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 73755
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 48910
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 42792
 5. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 32310
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 18686
 7. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 14914
 8. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 14384
 9. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 11345
 10. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 10923
 11. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 10053
 12. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 8833
 13. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 8773
 14. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 7870
 15. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7795
 16. Zasady
  Wyświetleń: 7348
 17. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 7145
 18. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7130
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7093
 20. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6894
 21. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 6567
 22. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 6409
 23. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 6400
 24. Budżet
  Wyświetleń: 6172
 25. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 5975
 26. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 5861
 27. Konkursy
  Wyświetleń: 5757
 28. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 5665
 29. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 5560
 30. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 5221
 31. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 5180
 32. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 5141
 33. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 5084
 34. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 5056
 35. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 4982
 36. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 4913
 37. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 4882
 38. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 4854
 39. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 4820
 40. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 4819
 41. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 4696
 42. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 4465
 43. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4421
 44. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4400
 45. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 4360
 46. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 4344
 47. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 4303
 48. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 4239
 49. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 4184
 50. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4133
 51. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 4065
 52. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 4057
 53. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3896
 54. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3872
 55. Uzyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 3820
 56. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 3799
 57. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 3782
 58. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 3778
 59. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 3771
 60. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 3651
 61. Władze, budżet
  Wyświetleń: 3645
 62. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 3627
 63. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 3611
 64. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 3610
 65. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 3574
 66. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 3551
 67. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 3537
 68. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3364
 69. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 3348
 70. Procedura uzyskania dostępu do Konta Geodety będącego modułem systemu ERGO
  Wyświetleń: 3316
 71. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 3168
 72. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 3166
 73. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 3152
 74. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 3139
 75. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 3137
 76. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3097
 77. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 3063
 78. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2981
 79. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2949
 80. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2938
 81. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 2894
 82. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2885
 83. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 2868
 84. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2857
 85. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2852
 86. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2812
 87. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2801
 88. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2798
 89. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 2741
 90. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2738
 91. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2735
 92. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 2705
 93. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 2688
 94. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 2672
 95. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2660
 96. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2640
 97. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 2575
 98. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2569
 99. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 2563
 100. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 2557
 101. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2537
 102. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 2476
 103. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2457
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2453
 105. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 2441
 106. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2434
 107. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2434
 108. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 2434
 109. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2381
 110. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 04.04.2019
  Wyświetleń: 2376
 111. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2375
 112. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2364
 113. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2356
 114. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2348
 115. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 2338
 116. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2336
 117. Protokoły
  Wyświetleń: 2325
 118. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2316
 119. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2301
 120. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 2295
 121. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 2285
 122. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 2280
 123. Wybory 2014
  Wyświetleń: 2264
 124. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 2255
 125. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2253
 126. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 2246
 127. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2233
 128. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2223
 129. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 2210
 130. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 2185
 131. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2172
 132. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 2162
 133. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2146
 134. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 2143
 135. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 2133
 136. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2112
 137. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2088
 138. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 2081
 139. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 2079
 140. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2077
 141. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 2056
 142. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2035
 143. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 2035
 144. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2033
 145. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2010
 146. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 2006
 147. Wybory 2018
  Wyświetleń: 2002
 148. TERMINARZ narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2019 rok
  Wyświetleń: 2001
 149. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 1967
 150. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1930
 151. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1926
 152. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 1913
 153. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 1911
 154. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 1895
 155. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 1893
 156. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1887
 157. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 1842
 158. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1818
 159. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 1815
 160. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 1800
 161. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 1795
 162. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 1784
 163. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 1776
 164. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1773
 165. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 1747
 166. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1747
 167. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1737
 168. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1734
 169. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1726
 170. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 1723
 171. Dotacje
  Wyświetleń: 1715
 172. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 1708
 173. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1687
 174. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 1686
 175. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 1681
 176. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1661
 177. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1609
 178. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 1605
 179. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 1582
 180. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1573
 181. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1555
 182. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1550
 183. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 1550
 184. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1547
 185. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 1536
 186. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1535
 187. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 1527
 188. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 1514
 189. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1503
 190. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1492
 191. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1481
 192. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1477
 193. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1476
 194. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1462
 195. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 1460
 196. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 1459
 197. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 1446
 198. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 1442
 199. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1427
 200. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 1420
 201. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1402
 202. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1396
 203. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 1380
 204. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1380
 205. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1375
 206. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1374
 207. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1372
 208. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 1365
 209. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 1358
 210. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1350
 211. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1346
 212. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1345
 213. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 1342
 214. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1334
 215. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1333
 216. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1331
 217. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 1329
 218. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1310
 219. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 1307
 220. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 1296
 221. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 1287
 222. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 1283
 223. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1281
 224. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1281
 225. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 1270
 226. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1269
 227. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 1267
 228. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1266
 229. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 1263
 230. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1261
 231. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 1249
 232. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 1248
 233. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1241
 234. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1240
 235. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 1239
 236. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1237
 237. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 1236
 238. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1231
 239. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 1225
 240. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 1222
 241. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1222
 242. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1214
 243. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1213
 244. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1212
 245. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1212
 246. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 1205
 247. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1203
 248. oświadczenie
  Wyświetleń: 1193
 249. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 1192
 250. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1186
 251. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1186
 252. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1179
 253. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1179
 254. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1177
 255. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 1176
 256. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 1175
 257. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 1172
 258. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1171
 259. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1166
 260. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 1162
 261. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1155
 262. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1151
 263. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1147
 264. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1136
 265. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 1136
 266. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1133
 267. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 1132
 268. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
  Wyświetleń: 1131
 269. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1129
 270. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 1129
 271. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1121
 272. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1120
 273. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1119
 274. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 1117
 275. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1115
 276. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 1114
 277. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1114
 278. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1114
 279. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 1113
 280. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 1110
 281. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 1109
 282. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1109
 283. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 1106
 284. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1099
 285. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 1096
 286. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1096
 287. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1094
 288. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 1091
 289. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 1087
 290. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1076
 291. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 1073
 292. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1067
 293. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 1059
 294. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1059
 295. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1053
 296. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1053
 297. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 1052
 298. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1044
 299. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1041
 300. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1039
 301. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1035
 302. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 1025
 303. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 1021
 304. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1021
 305. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 1017
 306. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 1005
 307. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 1004
 308. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1004
 309. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 999
 310. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 994
 311. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 994
 312. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 993
 313. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 991
 314. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 989
 315. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 989
 316. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 986
 317. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 984
 318. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 981
 319. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 978
 320. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 977
 321. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 975
 322. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 975
 323. Petycje
  Wyświetleń: 975
 324. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 974
 325. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 973
 326. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 969
 327. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 969
 328. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 968
 329. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 966
 330. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 961
 331. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 961
 332. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 958
 333. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 958
 334. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 951
 335. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 946
 336. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 945
 337. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 945
 338. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 939
 339. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 937
 340. Na terenie Gminy Zawadzkie oraz Gminy Jemielnica nastąpiła zmiana godzin sprawowania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 936
 341. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 934
 342. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 928
 343. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 924
 344. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 913
 345. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 908
 346. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 908
 347. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 900
 348. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 899
 349. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 899
 350. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 899
 351. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 898
 352. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 893
 353. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 883
 354. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 881
 355. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 878
 356. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 877
 357. Umowy
  Wyświetleń: 876
 358. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 876
 359. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 874
 360. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 874
 361. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 872
 362. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 871
 363. Porozumienia
  Wyświetleń: 870
 364. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 869
 365. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 867
 366. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 865
 367. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 864
 368. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 864
 369. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 861
 370. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 859
 371. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 857
 372. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 855
 373. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 853
 374. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 852
 375. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 851
 376. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 847
 377. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 844
 378. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 843
 379. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 841
 380. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 836
 381. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 835
 382. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 835
 383. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 826
 384. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 822
 385. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 818
 386. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 817
 387. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 814
 388. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 806
 389. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 806
 390. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 805
 391. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 804
 392. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 804
 393. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 802
 394. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 797
 395. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 797
 396. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 794
 397. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 794
 398. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 791
 399. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 790
 400. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 789
 401. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 786
 402. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 784
 403. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 784
 404. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 782
 405. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 778
 406. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 776
 407. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 775
 408. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 772
 409. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 772
 410. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 772
 411. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 771
 412. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 770
 413. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 767
 414. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 762
 415. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 761
 416. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 755
 417. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 752
 418. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 752
 419. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 751
 420. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 751
 421. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 749
 422. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 742
 423. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 741
 424. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 737
 425. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 737
 426. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 733
 427. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 732
 428. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 727
 429. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 727
 430. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 723
 431. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 720
 432. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 714
 433. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 712
 434. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 709
 435. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 705
 436. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 704
 437. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 699
 438. PLAN POOSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 699
 439. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 696
 440. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 692
 441. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 690
 442. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 687
 443. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 684
 444. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 681
 445. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 676
 446. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 676
 447. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 675
 448. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 671
 449. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 670
 450. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 670
 451. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 665
 452. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 657
 453. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 655
 454. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji
  Wyświetleń: 653
 455. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 653
 456. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 651
 457. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 648
 458. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 643
 459. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 642
 460. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 640
 461. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 639
 462. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 636
 463. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 632
 464. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 630
 465. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 630
 466. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 626
 467. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 619
 468. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 617
 469. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 615
 470. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 614
 471. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 614
 472. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 610
 473. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 610
 474. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 601
 475. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 594
 476. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 591
 477. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 591
 478. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 590
 479. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 590
 480. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 589
 481. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 585
 482. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 580
 483. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 577
 484. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 576
 485. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 575
 486. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 573
 487. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 571
 488. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 570
 489. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 570
 490. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 570
 491. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 570
 492. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 567
 493. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 565
 494. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 558
 495. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 554
 496. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 553
 497. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 552
 498. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 552
 499. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 551
 500. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 545
 501. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 544
 502. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 541
 503. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 540
 504. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 538
 505. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 537
 506. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 533
 507. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 529
 508. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 528
 509. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 521
 510. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 519
 511. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 519
 512. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 515
 513. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 515
 514. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 514
 515. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 510
 516. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 506
 517. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 506
 518. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 502
 519. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 501
 520. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 501
 521. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 500
 522. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 500
 523. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 500
 524. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 497
 525. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 495
 526. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 493
 527. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 492
 528. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 491
 529. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 489
 530. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 487
 531. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 484
 532. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 481
 533. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 481
 534. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 480
 535. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 480
 536. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 475
 537. test
  Wyświetleń: 474
 538. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 474
 539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 468
 540. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 465
 541. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 463
 542. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 462
 543. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 462
 544. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 461
 545. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 458
 546. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 458
 547. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 455
 548. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 454
 549. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 454
 550. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 451
 551. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 450
 552. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 448
 553. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 445
 554. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 444
 555. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 441
 556. Treść petycji
  Wyświetleń: 439
 557. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 435
 558. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 432
 559. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 430
 560. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 426
 561. „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 426
 562. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 426
 563. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 421
 564. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 421
 565. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 420
 566. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 419
 567. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 419
 568. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 418
 569. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 417
 570. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 414
 571. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 411
 572. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 411
 573. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 409
 574. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 408
 575. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 408
 576. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 407
 577. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 407
 578. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 405
 579. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 404
 580. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 402
 581. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 399
 582. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 398
 583. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.:„Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 397
 584. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 397
 585. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 397
 586. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 392
 587. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 389
 588. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 388
 589. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 388
 590. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 388
 591. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 386
 592. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 384
 593. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 382
 594. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 379
 595. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 378
 596. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 375
 597. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 372
 598. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 372
 599. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 372
 600. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 371
 601. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 368
 602. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 363
 603. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 362
 604. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 362
 605. Strona testowa
  Wyświetleń: 362
 606. sbburgion
  Wyświetleń: 360
 607. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna”
  Wyświetleń: 359
 608. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 356
 609. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 355
 610. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 355
 611. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 352
 612. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 352
 613. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 350
 614. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 350
 615. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 350
 616. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 350
 617. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 349
 618. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 349
 619. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 348
 620. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 348
 621. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 347
 622. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 347
 623. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 344
 624. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 342
 625. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 341
 626. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 341
 627. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 339
 628. PETYCJA
  Wyświetleń: 339
 629. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 339
 630. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 338
 631. Ogłoszenie o naborze na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 337
 632. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 337
 633. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 334
 634. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 332
 635. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 330
 636. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 330
 637. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 328
 638. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 327
 639. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 323
 640. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 323
 641. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 320
 642. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 319
 643. System Rada365
  Wyświetleń: 317
 644. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 317
 645. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 316
 646. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 314
 647. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 312
 648. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 311
 649. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 311
 650. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 310
 651. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 309
 652. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 308
 653. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 307
 654. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 307
 655. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 306
 656. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 305
 657. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 305
 658. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 303
 659. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 303
 660. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 302
 661. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 299
 662. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 298
 663. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 294
 664. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 294
 665. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 294
 666. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 293
 667. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 291
 668. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 288
 669. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 281
 670. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 281
 671. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 280
 672. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 274
 673. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 273
 674. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 271
 675. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 270
 676. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dostosowanie do wymogów ppoż.”
  Wyświetleń: 269
 677. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 268
 678. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 268
 679. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 267
 680. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 266
 681. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 266
 682. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 260
 683. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 259
 684. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 257
 685. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 256
 686. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 256
 687. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 256
 688. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 255
 689. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 246
 690. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 245
 691. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 245
 692. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 243
 693. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 240
 694. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 240
 695. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 239
 696. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 236
 697. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 235
 698. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 233
 699. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 233
 700. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 228
 701. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 226
 702. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 226
 703. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 224
 704. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 222
 705. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 220
 706. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 218
 707. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 214
 708. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 212
 709. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 211
 710. Strona testowa
  Wyświetleń: 210
 711. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 207
 712. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 205
 713. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 202
 714. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 199
 715. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 196
 716. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 11.04.2019
  Wyświetleń: 194
 717. „Opróżnienie, konserwacja oraz czyszczenie separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 191
 718. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 191
 719. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego ”
  Wyświetleń: 189
 720. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 185
 721. Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Stzrelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki rowerowej ...
  Wyświetleń: 184
 722. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 182
 723. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 182
 724. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 180
 725. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 177
 726. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 172
 727. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 172
 728. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 171
 729. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 170
 730. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 169
 731. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 167
 732. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 163
 733. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 158
 734. „Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja – ul. Dworcowa.”
  Wyświetleń: 157
 735. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 157
 736. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 156
 737. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 155
 738. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 154
 739. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 154
 740. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 152
 741. „Remont drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Borycz ul. Waryńskiego”
  Wyświetleń: 151
 742. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 148
 743. Strona testowa
  Wyświetleń: 146
 744. Roczny program współpracy powiatu strzeleckiego z NGO w roku 2020 oraz Wieloletni program współpracy na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 144
 745. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 143
 746. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 142
 747. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 142
 748. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 141
 749. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 139
 750. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 136
 751. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 134
 752. Ogłoszenie o konkursie na REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 133
 753. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 131
 754. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 131
 755. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 127
 756. "Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 2 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2019 roku"
  Wyświetleń: 121
 757. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 120
 758. Dotacje 2019
  Wyświetleń: 119
 759. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 7 części” (...)
  Wyświetleń: 112
 760. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 108
 761. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo
  Wyświetleń: 107
 762. ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ, STOISK HANDLOWYCH ORAZ WESOŁEGO MIASTECZKA PODCZAS IMPREZY „POWIATOWE ŚWIĘTO CHLEBA 2019”
  Wyświetleń: 106
 763. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów komputerowych certyfikacyjnych ECDL BASE w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””.
  Wyświetleń: 101
 764. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 100
 765. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 99
 766. „Konsultacje endokrynologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 98
 767. Kompleksowa ochrona imprezy "Powiatowe Święto Chleba 2019".
  Wyświetleń: 98
 768. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego ”
  Wyświetleń: 96
 769. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 95
 770. „Konsultacje kardiologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI”
  Wyświetleń: 92
 771. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu językowego TELC A2 z języka rosyjskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 90
 772. ,,Zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 2 części”.
  Wyświetleń: 89
 773. „Konsultacje ortopedyczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 88
 774. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 88
 775. „Konsultacje reumatologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI”
  Wyświetleń: 87
 776. „Konsultacje urologiczne udzielane w ramach akcji profilaktycznej Biała Sobota edycja VI.”
  Wyświetleń: 87
 777. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odc. Strzelce Opolskie–Rozmierka(...)
  Wyświetleń: 87
 778. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 86
 779. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 84
 780. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU
  Wyświetleń: 83
 781. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka I
  Wyświetleń: 79
 782. „Przebudowa drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa w m. Krasowa ul. Wiejska”
  Wyświetleń: 77
 783. Budowa fermy brolerów kurzych o wielkości 208 DJP w Krasowej.
  Wyświetleń: 76
 784. Decyzja Wojewody Opolskiego z dn.31 VII 2019 r.
  Wyświetleń: 76
 785. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka II
  Wyświetleń: 75
 786. Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniątów
  Wyświetleń: 72
 787. Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 67
 788. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 65
 789. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Staniszcze Małe, działki nr 10, 12, 17
  Wyświetleń: 65
 790. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 64
 791. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 63
 792. Zmiana decyzji nr 40/18 z dnia 02.02.2018r. dotyczącej budowy hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien z częścią socjalną w Zawadzkiem.
  Wyświetleń: 46
 793. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 41
 794. Rrozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 40
 795. Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 37
 796. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 32
 797. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.
  Wyświetleń: 25
 798. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 24
 799. Wykaz szkół i placówek niepublicznych w powiecie strzeleckim
  Wyświetleń: 20
 800. Uchwała 133/2019 ZPS z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstwienia RPS informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 19
 801. Petycje
  Wyświetleń: 18
 802. Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 18
 803. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 8
Wersja XML

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6991265
w tym miesiącu: 80814
dzisiaj: 5777