Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziennik budowy

Dziennik budowy/rozbiórki

Sposób i miejsce złożenia wniosku:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
pokój 212

Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
pokój 212

Informacje o opłatach:
Za dziennik budowy/rozbiórki - zgodnie z obowiązującym cennikiem
Zapłata w kasie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy 
ul. Jordanowskiej 2, w godzinach:
od 7,40 do 18,00 (poniedziałek- czwartek), 
od 7,40 do 15,00 (piątek),
przerwa od 11,00 do 11,15 i od 14,30 do 14,45 
Opłatę za dziennik można uiścić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich BS Leśnica O/Strzelce Opolskie nr
27 8907 1089 2002 0090 0007 0068

Termin załatwienia sprawy:
do 3 dni

Uwagi, informacje dodatkowe:
Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, pokój 212 lub telefonicznie 77 4401760, 77 440761, 77 440763.
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druk do pobrania w załączeniu.

PDFwniosek o wydanie dziennika budowy, rozbiórki.pdf
 

Wersja XML