Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie lub osobiście:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
Wymagane dokumenty - załączniki do zgłoszenia:

UWAGA - zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie dwóch lat od doręczenia zgłoszenia.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy złożyć na załączonym druku. Druk ten nie może podlegać modyfikacji.

Dodatkowe informacje 
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami 77 4401761, 77 4401763, 77 4401760,
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druki do pobrania w załączeniu.


PDFoświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).pdf
PDFZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18).pdf

Wersja XML