Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
osobiście:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
pokój 212

Wymagane dokumenty - załączniki do zgłoszenia:

UWAGA - zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie dwóch lat od doręczenia zgłoszenia.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy złożyć na załączonym druku. Druk ten nie może podlegać modyfikacji.

Dodatkowe informacje 
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, pokój 212 lub telefonicznie pod numerami 77 4401760, 77 4401761, 77 4401763.
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druki do pobrania w załączeniu.

PDFzgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.pdf
ODToświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).odt
PDFoświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).pdf
 

Wersja XML