Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2023 rok

2 - 9 styczeń
16 - 20 styczeń
30 styczeń - 3 luty

13 - 17 luty
27 luty - 3 marzec

13 - 17 marzec
27 - 31 marzec

 

* art. 28b ust. 5a. ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: "W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3."
(tekst jednolity DzU z 2021 r. poz 1990 ze zm.)