Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego

Zgodnie z art. 168 ust.13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić Staroście Strzeleckiemu w ciągu 14 dni zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego.

Wersja XML