Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-24, -26, -27, -28, -29, -31, -32, -33, -35 
pok. 11 - 15

e-mail: 

Wydział zapewnia realizację polityki finansowej powiatu, sprawuje nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych i egzekwowaniem należności budżetowych.
Ponadto zapewnia sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej oraz nadzoruje prace związane z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu, łącznie z bieżącą kontrolą jego wykonania.


Jolanta Drochomirecka - Skarbnik Powiatu   
Elwira Głowania - Naczelnik Wydziału
 

Wersja XML