Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół do spraw Promocji Powiatu

Zespół do spraw Promocji Powiatu
tel. (77) 440-17-13
pok.310
e-mail:  
                 

Do zadań Zespołu w zakresie promocji i rozwoju powiatu należy przedstawianie właściwym organom Powiatu wniosków i opinii oraz prowadzenie spraw w przedmiocie:

 1. opracowania i rozpowszechniania materiałów  promocyjno – informacyjnych  o  Powiecie Strzeleckim,
 2. promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu Strzeleckiego w kraju i za granicą,
 3. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 4. opracowywania materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego, a także jej monitorowania,
 5. podejmowania działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości w Powiecie, 
 6. organizowania współpracy w kraju i za granicą,
 7. współpracy z mediami, 
 8. nadzór merytoryczny nad wydawaniem biuletynu informacyjnego „Powiat Strzelecki” ,

Joanna Koszela - Kierownik Zespołu do spraw Promocji Powiatu

Wersja XML