• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry Biura Rady Powiatu

Rejestry prowadzone w Biurze Rady Powiatu 
1. Rejestr uchwał Rady Powiatu Strzeleckiego (prowadzony przez  Mariannę Michalik)
2. Rejestr interpelacji i wniosków radnych (prowadzony przez Mariannę Michalik)
3. Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Powiatu (prowadzony przez Mariannę Michalik)


Rejestry znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu, pok. nr 208 tel. 0-77-440-17-51
Informacji o danych zawartych w rejestrach udziela Marianna Michalik.

Wersja XML

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6991222
w tym miesiącu: 80771
dzisiaj: 5734