• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu BIP
Serwis www

Protokoły

Na podstawie §46 ust.2 oraz §47 i §48 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074) sporządza się i ewidencjonuje protokoły sesji rady powiatu, posiedzeń komisji, posiedzeń zarządu, a także akty tych organów (uchwały, postanowienia, opinie itp.) według zasad ustalonych przez Radę Powiatu w uchwale nr II/26/02 z dnia 27 listopada 2002 r.
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu i jej komisji przechowywane są w Biurze Rady Powiatu, pok. nr 208.
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym, pok. nr 208.
Z treścią protokołów można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.


Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6614219
w tym miesiącu: 88998
dzisiaj: 4576