Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły

Na podstawie §46 ust.2 oraz §47 i §48 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074) sporządza się i ewidencjonuje protokoły sesji rady powiatu, posiedzeń komisji, posiedzeń zarządu, a także akty tych organów (uchwały, postanowienia, opinie itp.) według zasad ustalonych przez Radę Powiatu w uchwale nr II/26/02 z dnia 27 listopada 2002 r.
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu i jej komisji przechowywane są w Biurze Rady Powiatu, pok. nr 208.
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym, pok. nr 208.
Z treścią protokołów można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Wersja XML