Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu

Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Powiatu

1.    Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecki.

2.    Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść informacji: Iwona Tyslik, Wydział Organizacyjny pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51, w razie nieobecności zastępstwo pełni Urszula Król pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51.

3.    Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację: Iwona Tyslik.

4.    Czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejestru.

 

Lp.

Data 
zgłoszenia

Komisja 
zgłaszająca

Tematyka

Uwagi


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu § 21 ust 3. 

Wersja XML