• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje i wnioski radnych

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

1.      Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecki.

2.     Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść informacji: Iwona Tyslik, Wydział Organizacyjny pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51, w razie nieobecności  zastępstwo pełni Urszula Król pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51.

3.      Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację: Iwona Tyslik.

4.      Czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejestru.
 

Lp.

Data zgłoszenia

Osoba zgłaszająca

Tematyka


 


 


 


 


 


 


 


 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu § 21 ust 3.

Wersja XML

Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6991261
w tym miesiącu: 80810
dzisiaj: 5773