Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Strzeleckiego 

 1. Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecki

 2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść informacji: Urszula Król Wydział Organizacyjny pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51, w razie nieobecności zastępstwo pełni Iwona Tyslik pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51.

 3. Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację: Urszula Król.

 4. Imię i nazwisko osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej: Iwona Tyslik.

 5. Czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejestru

numer uchwały

data podjęcia

określenie sprawy – treść uchwały

 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu § 21 ust 1 pkt. 1.

Wersja XML