Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Starosty

Rejestr zarządzeń Starosty

1.      Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecki,
2.      Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść informacji: Urszula Król, Wydział Organizacyjny, pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51, w razie nieobecności zastępstwo pełni Iwona Tyslik pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51.
3.      Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację: Urszula Król
4.      Imię i nazwisko osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej: Iwona Tyslik

5.      Czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejestru

numer zarządzenia


 

data podjęcia

określenie sprawy


 


 


 


 


 


 


 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu § 21 pkt.3.

Wersja XML