Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porozumienia

Rejestr porozumień

1.     Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecki.

2.     Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść informacji: Ewelina Dombek, Wydział Organizacyjny pokój nr 215, tel. (077) 440-17-64, w razie nieobecności zastępstwo pełni Anna Hurek pokój nr 202, tel. (077) 440-17-52.

3.     Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację: Ewelina Dombek.

4.     Imię i nazwisko osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej: Jolanta Szłapa.

5.     Czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejestru.

numer porozumienia


 

data zawarcia

określenie sprawy – treść porozumienia


 


 


 


 


 


 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu § 21 ust 3.

Wersja XML