Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Upoważnienia i pełnomocnictwa

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

1.     Podmiot udostępniający informację: Powiat Strzelecki.

2.     Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść informacji: Urszula Król, Wydział Organizacyjny pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51, w razie nieobecności zastępstwo pełni Iwona Tyslik pokój nr 201, tel. (077) 440-17-51.

3.     Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację: Urszula Król.

4.     Imię i nazwisko osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej: Iwona Tyslik.

5.     Czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejestru

Lp.

Numer

Nazwisko i imię

Określenie

Uwagi


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu § 21 ust 1 pkt. 4.

Wersja XML