Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018

Uchwała Nr XXVI/254/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

Uchwała Nr XXVI/255/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Uchwała Nr XXVI/256/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Uchwała Nr XXVI/257/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie: uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

Uchwała Nr XXVI/258/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 zmieniająca  Uchwałę Nr XXIII/235/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXVI/259/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/223/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”

Uchwała Nr XXVI/260/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/261/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku

Uchwała Nr XXVI/262/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XXVI/263/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XXVI/264/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie przyjęcia zadania publicznego

Uchwała Nr XXVI/265/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące

Uchwała Nr XXVI/266/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2017

Uchwała Nr XXVI/267/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.

Uchwała Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

Uchwała Nr XXVI/269/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia  2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 - 2020

PDFUchwała XXVI-254-16.pdf
PDFUchwała XXVI-255-16.pdf
PDFUchwała XXVI-256-16.pdf
PDFUchwała XXVI-257-16.pdf
PDFUchwała XXVI-258-16.pdf
PDFUchwała XXVI-259-16.pdf
PDFUchwała XXVI-260-16.pdf
PDFUchwała XXVI-261-16.pdf
PDFUchwała XXVI-262-16.pdf
PDFUchwała XXVI-263-16.pdf
PDFUchwała XXVI-264-16.pdf
PDFUchwała XXVI-265-16.pdf
PDFUchwała XXVI-266-16.pdf
PDFUchwała XXVI-267-16.pdf
PDFUchwała XXVI-268-16.pdf
PDFUchwała XXVI-269-16.pdf
 

 

Wersja XML