Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Piotr Czusik
e-mail: iod@powiatstrzelecki.pl

DOCXKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych - Dostep do informacji p....docx
PDFKlauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych- Zapisy na szczepienia.pdf
PDFPrzetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Biuro Rady Powiatu.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Powiatowy Rzecznik Konsumenta.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Architektoniczno - Budowlany.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Architektoniczno - Budowlany - pozwolenie na budowę.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Architektoniczno - Budowlany - pozwolenie na rozbiorke.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Architektoniczno - Budowlany - wejście na teren sąsiedniej nieruchomości.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Architektoniczno - Budowlany - wydanie zaświadczenia.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Architektoniczno - Budowlany -zgłoszenie.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Dróg Powiatu.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Finansowy.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Geodezji - obsługa spraw dotyczących zadań prowadzonych w wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Przeprowadzeni narady koordynacyjnej..pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Komunikacji i Transportu.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Ochrony Środowiska.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - Nabór kandydatów.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - Nagrania sesji radnych.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - Nieodpłatna Pomoc Prawna.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Organizacyjny - Sprowadzenie zwłok z zagranicy.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Promocji Powiatu.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Wydział Zarządzania Kryzysowego.pdf

 

 

Wersja XML