Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.

DOCZmiany w stanie mienia nieruchomego 31.12.2015 - Kopia.doc
XLSZałącznik Nr 1 - Grunty Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2015.xls
XLSZałącznik Nr 2 - Mienie nieruchome Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2015.xls
XLSZałącznik Nr 3 - Drogi Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2015.xls
XLSXZałącznik Nr 4 Wykaz gruntów zajętych pod drogi Powiatu Strzeleckiego na dzień 31-12-2015.xlsx
 

DOCZmiany w stanie mienia nieruchomego 31.12.2016.doc
XLSZałącznik Nr 1 - Grunty Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2016.xls
XLSZałącznik Nr 2 - Mienie nieruchome Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2016.xls
XLSZałącznik Nr 3 - Drogi Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2016.xls
XLSXZałącznik Nr 4 Wykaz gruntów zajętych pod drogi Powiatu Strzeleckiego na dzień 31-12-2016.xlsx

 

DOCZmiany w stanie mienia nieruchomego 31.12.2017.doc
XLSZałącznik Nr 1 - Grunty Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2017.xls
XLSZałącznik Nr 2 - Mienie nieruchome Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2017.xls
XLSZałącznik Nr 3 - Drogi Powiatu Strzeleckiego - 31.12.2017.xls
XLSXZałącznik Nr 4 Wykaz gruntów zajętych pod drogi Powiatu Strzeleckiego na dzień 31-12-2017.xlsx

 

Wersja XML