Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje i zapytania radnychInterpelacje i zapytania radnych

PDFInterpelacja.pdf
PDFInterpelacja - Odpowiedź.pdf

PDFInterpelacja Stanisław Krawiec.pdf
PDFInterpelacja- Odpowiedź.pdf

PDFInterpelacja - odpowiedź-.pdf

 

PDFInterpelacja.pdf
PDFInterpelacja Odpowiedź.pdf
 

PDFInterpelacja Piotr Dreja.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację Piotr Dreja .pdf
PDFInterpelacja Piotr Dreja.pdf

PDFInterpelacja Waldemar Gaida.pdf

PDFInterpelacja - odpowiedź-.pdf

Wersja XML