Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu StrzeleckiegoImienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego

Art. 13 ust. 1c Ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu.

I Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFI Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

II Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFII Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

III Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFIII Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

IV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFIV Sesja Rady Powiatu -wykazy imienne.pdf

V Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFV Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

VI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFVI Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

VII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFwykazy imienne.pdf

VIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego[

PDFwykazy imienne.pdf

IX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFwykazy imienne.pdf

X Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFWykaz głosowań X Sesji Rady Powiatu.pdf

XI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFWykaz głosowań XI Sesji Rady Powiatu.pdf

XII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFXII Sesja Rady Powitu wykazy imenne.pdf

XIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXIII Sesja Rady Powiatu -wykazy imienne.pdf

XIV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXIV Sesja Rady Powiatu- wykaz głosowań.pdf

XV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXV Sesja Rady Powiatu -wykazy imienne.pdf

XVI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXVI SesjaRady Powiatu-wykazy imienne.pdf

XVII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXVII Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

XVIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXVIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego - wykazy imienne.pdf

XIX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFXIX Sesja Rady Powiatu-wykazy imienne.pdf

XX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFXX Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne (2).pdf

XXI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXI Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne (1).pdf
XXII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFwykaz głosowań (2).pdf

XXIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFwykazy imienne.pdf
XXIV  Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXIV SESJA Rady Powiatu wykaz głosowań (1).pdf
XXV  Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXV Sesja Rady Powiatu wykazy imienne .pdf


XXVI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFXXVI RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań (2).pdf

XXVII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXVII SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXVIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXVIII SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXIX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFWykaz głosowań sesji - XXIX SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO.pdf
XXX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFWykaz głosowań sesji - XXX SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO.pdf
 XXXI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXXI SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXXII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXXII SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań (2).pdf
XXXIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXXIII SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXXIV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXXIV SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXXV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXXV SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXXVI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXXVI SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXXVII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXXVII SESJA RADY POWIATY STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXXXVIII SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XXXIX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFXXXIX SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XL Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXL SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań.pdf

XLI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXLI SESJA RADY POWIATU - wykaz głosowań.pdf


XLII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXLII SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - wykaz głosowań (1).pdf
 

Wersja XML