Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu StrzeleckiegoImienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego

Art. 13 ust. 1c Ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu.

I Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFI Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

II Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFII Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

III Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFIII Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

IV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFIV Sesja Rady Powiatu -wykazy imienne.pdf

V Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFV Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

VI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFVI Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

VII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFwykazy imienne.pdf

VIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego[

PDFwykazy imienne.pdf

IX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFwykazy imienne.pdf

X Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFWykaz głosowań X Sesji Rady Powiatu.pdf

XI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFWykaz głosowań XI Sesji Rady Powiatu.pdf

XII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFXII Sesja Rady Powitu wykazy imenne.pdf

XIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXIII Sesja Rady Powiatu -wykazy imienne.pdf

XIV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXIV Sesja Rady Powiatu- wykaz głosowań.pdf

XV Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXV Sesja Rady Powiatu -wykazy imienne.pdf

XVI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXVI SesjaRady Powiatu-wykazy imienne.pdf

XVII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXVII Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne.pdf

XVIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXVIII Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego - wykazy imienne.pdf

XIX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFXIX Sesja Rady Powiatu-wykazy imienne.pdf

XX Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego
PDFXX Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne (2).pdf

XXI Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PDFXXI Sesja Rady Powiatu - wykazy imienne (1).pdf
 

Wersja XML