Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

DOCInformacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r..doc
XLSzał 1 Wykaz gruntów Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.xls
XLSzał 2 Wykaz mienia nieruchomego (budynki i budowle) Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.xls
XLSzał 3 Wykaz dróg Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.xls
XLSXzał 4 Wykaz gruntów zajętych pod drogi Powiatu Strzeleckiego na dzień 31 grudnia 2018 r .xlsx
 

Wersja XML