Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku

DOCKwartalna informacja o wykonaniu budzetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku.doc
XLSZał. 1 Wykonanie i struktura dochodów budżetu Powiatu na dz. 30.09.2019 r..xls
XLSZał. 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu za okres od początku roku do 30.09.2019.xls
XLSZał. 3 Wyk. planu dochod. i wydatk. oraz przych. i rozch. Powiatu na dzień 30.09.2019 r..XLS
XLSZał. 4 Infor. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnosći do dnia 30.09.2019 r..xls
 

Wersja XML