Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

DOC1. Zmiany w stanie mienia nieruchomego 30.09.2019.doc
XLSZałącznik Nr 1 - Grunty Powiatu Strzeleckiego - 30.09.2019.xls
XLSZałącznik Nr 2 - Mienie nieruchome Powiatu Strzeleckiego - 30.09.2019.xls
XLSZałącznik Nr 3 - Drogi Powiatu Strzeleckiego - 30.09.2019.xls
 

 

Wersja XML