Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień  30 września 2020 r.

DOCInformacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30.09.2020 r. .doc
XLSTabela Nr 1 - Wykaz gruntów Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2020 r. - 30.09.2020.xls
XLSTabela Nr 2 Wykaz mienia nieruchomego (budynki i budowle) Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2020 r. -.xls
XLSTabela Nr 3 - Wykaz dróg i Mostów Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2020 r..xls
XLSXTabela Nr 4 Wykaz gruntów zajętych pod drogi Powiatu Strzeleckiego na dzień 30-09-2020 r.xlsx
 

Wersja XML