Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap III”.

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania .pdf
PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 24.02.2021r. do godz. 10.00

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf
PDFPoprawiony projekt umowy.pdf
 

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania:

Identyfikator postępowania

5913b6e0-727f-4be1-b4d5-5151560e0b88

Linki do postępowania:

miniPortal (uzp.gov.pl)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do SWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ.pdf
PDFZamieszczenie zalączników Nr 1 - Nr 5 do SWZ w wersji do edycji oraz przedmiarów robót w wersji ath.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ w wersji do edycji.docx
PDFDokumentacja fotograficzna.pdf
ZIPPrzedmiar robót w wersji PDF oraz ath.zip
ZIPProjekt budowlany.zip
ZIPInformacja do planu BIOZ.zip
ZIPProjekt założeń etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.zip
ZIPSpecyfikacje Wykonania i Odbioru Robót.zip
ZIPProjekt zmiany stałej organizacji ruchu.zip
ZIPOpinia geotechniczna.zip
ZIPOperat wodno-prawny.zip
ZIPDecyzja Pozwolenie wodno prawne.zip
ZIPProtokół z narady koordynacyjnej.zip
PDFProjekt umowy.pdf
 

Wersja XML