Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – z podziałem na 11 części".

 

„Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – z podziałem na 11 części".

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00.

PDFInformacja o wybranym Wykonawcy i unieważnieniu postępowania dla cz. X.pdf

PDFTREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI.pdf

PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.pdf
PDFInformacja o zamieszczeniu załączników Nr 1- Nr 3 do zapytania ofertowego w wersji do edycji.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego w wersji do edycji.docx
PDFProjekt umowy.pdf
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.pdf
 

Dokumentacja w wersji dostępnej cyfrowo:

DOCInformacja o wybranym Wykonawcy i unieważnieiu postępowania dla cz. X.doc
DOCXTreść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami.docx
DOCXZapytanie ofertowe.docx
DOCXZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego .docx
DOCXZamieszczenie załączników Nr 1 do Nr 3 do zapytania ofertowego w wersji do edycji.docx
DOCProjekt umowy .doc
DOCXKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.docx

Wersja XML