Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Powiatu Strzeleckiego

1.  Stefan Szłapa - Przewodniczący   
      Lista wyborcza: MN

2.  Ryszard Nocoń - Wiceprzewodniczący
      Lista wyborcza: MN

3.  Stanisław Krawiec - Wiceprzewodniczący
      Lista wyborcza: KO

4.  Józef Swaczyna - Radny, Starosta   
      Lista wyborcza: MN

5.  Waldemar Gaida - Radny, Wicestarosta  
      Lista wyborcza: MN

6.   Waldemar Bednarek - Radny, Członek Zarządu 
      Lista wyborcza: MN

7.  Jan Zubek - Radny, Członek Zarządu 
      Lista wyborcza: ZS

8.  Sławomir Tubek - Radny
      Lista wyborcza - KO

9. Piort Dreja - Radny   
       Lista wyborcza: KO

10. Kazimierz Kubal - Radny 
       Lista wyborcza - KO

11. Ryszard Pagacz - Radny   
       Lista wyborcza: KO

12. Edyta Bem - Radna    
       Lista wyborcza: MN 

13. Mariola Matuszek - Radna  
       Lista wyborcza: KO

14. Joachim Szostok - Radny    
       Lista wyborcza: MN

15. Tadeusz Kauch - Radny  
       Lista wyborcza: MN

16. Gizela Szendzielorz - Radna
      Lista wyborcza: MN

17.  Anna Chabraszewska - Radna   
       Lista wyborcza: PIS

18. Piotr Szuba - Radny   
       Lista wyborcza: ZS

19. Dariusz Bolechowski - Radny

      Lista wyborcza: ZS

 

 

Wersja XML