Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zgłoszenia budowy od 19.09.2020 r.
  Data modyfikacji: 28-09-2021 12:51
 2. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Data modyfikacji: 24-09-2021 13:42
 3. Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  Data modyfikacji: 24-09-2021 11:15
 4. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 3”
  Data modyfikacji: 23-09-2021 13:27
 5. Obwieszcenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.
  Data utworzenia: 23-09-2021 09:00
 6. Uchwała Nr 442/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Data modyfikacji: 21-09-2021 13:52
 7. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 roku
  Data modyfikacji: 21-09-2021 13:34
 8. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – z podziałem na 11 części".
  Data modyfikacji: 21-09-2021 12:57
 9. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb funkcjonowania zbiorników wodnych tzw. "Stawów Pluderskich" zlokalizowanych w obrębach Pludry i Kolonowskie
  Data modyfikacji: 21-09-2021 09:09
 10. Konkurs na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Data utworzenia: 20-09-2021 15:58
Wersja XML