Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Data modyfikacji: 24-01-2020 12:12
 2. Zamówienia publiczne - 2020
  Data modyfikacji: 23-01-2020 13:05
 3. Zamówienia publiczne - 2019
  Data modyfikacji: 23-01-2020 13:05
 4. Zamówienia publiczne - 2018
  Data modyfikacji: 23-01-2020 13:05
 5. Zamówienia publiczne - 2017
  Data modyfikacji: 23-01-2020 13:05
 6. Zamówienia publiczne - 2016
  Data modyfikacji: 23-01-2020 13:04
 7. Zapytania ofertowe - 2019
  Data modyfikacji: 23-01-2020 13:04
 8. Zapytania ofertowe - 2020
  Data modyfikacji: 23-01-2020 13:03
 9. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu dla GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w ramach realizacji "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Data modyfikacji: 23-01-2020 12:55
 10. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Data utworzenia: 23-01-2020 13:56
Wersja XML