Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Metody dostarczenia dokumentów

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Strzeleckiego:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii,  mieszczącej się w pokoju nr 201 w siedzibie starostwa, na następujących nośnikach danych:
  1. Płyta CD, DVD  

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. PDF
  2. RTF
  3. ODT, ODS
  4. TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, XML
  5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,  
  6. ZIP
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5MB.
 4. Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych przedstawione są bezpośrednio w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
 5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Wersja XML