Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu

PDFInformacja PKW o zasadach i sposobie zglaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc
DOCZałącznik nr 2 - Lista poparcia.doc
DOCZałącznik nr 3 - O-wiadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc
DOCZałącznik nr 4 - O-wiadczenie lustracyjne.doc
DOCZałącznik nr 5 - Informacja o złożeniu o-wiadczenia lustracyjnego.doc
 

Wersja XML