Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
47961526744922546407351410000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
713794283851338683636271159902123649455871271764474050401125535
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
77186917039641510378513150698670715047874873355815195923361762
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101132763817250781977102738832668351689564940539509984890110576
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6039060597886268009060914542505459356192669508838910908479750
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456092958139138313673293531006418984238346117483445375257998
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164053
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1553676
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 113098
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 74170
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 65685
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 64318
 6. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 36655
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 26807
 8. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 22888
 9. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 18284
 10. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 17870
 11. Budżet
  Wyświetleń: 17418
 12. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 16588
 13. Zamówienia z wolnej ręki - 2020
  Wyświetleń: 16546
 14. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 16478
 15. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 15847
 16. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 15641
 17. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 14910
 18. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 14894
 19. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 14760
 20. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 14415
 21. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 13967
 22. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 13445
 23. Harmonogram i lokalizacja punktów
  Wyświetleń: 13099
 24. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 11832
 25. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 11825
 26. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 11603
 27. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 11243
 28. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 11225
 29. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 11134
 30. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 11043
 31. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 11032
 32. Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 11020
 33. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 10860
 34. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 10739
 35. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 10403
 36. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 10315
 37. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 9853
 38. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 9840
 39. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 9513
 40. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9424
 41. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 9014
 42. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 8942
 43. Zasady
  Wyświetleń: 8938
 44. Konkursy
  Wyświetleń: 8846
 45. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 8780
 46. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 8731
 47. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 8587
 48. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 8371
 49. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 8354
 50. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 8207
 51. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 8091
 52. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2017
  Wyświetleń: 8087
 53. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 8070
 54. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7993
 55. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2018
  Wyświetleń: 7774
 56. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 7744
 57. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 7616
 58. Władze, budżet
  Wyświetleń: 7569
 59. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 7506
 60. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 7142
 61. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 7139
 62. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 7099
 63. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7029
 64. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 6926
 65. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 6905
 66. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 6865
 67. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 6839
 68. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 6815
 69. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 6621
 70. KONTO GEODETY
  Wyświetleń: 6608
 71. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 6548
 72. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 6474
 73. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 6308
 74. Zamówienia poniżej 130000zł netto
  Wyświetleń: 6210
 75. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 6204
 76. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 6179
 77. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 6146
 78. Zamówienia publiczne 2021r.
  Wyświetleń: 6069
 79. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 6003
 80. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2022 rok
  Wyświetleń: 5982
 81. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5981
 82. Tryb podstawowy
  Wyświetleń: 5876
 83. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 5800
 84. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 5773
 85. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 5747
 86. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 5730
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5705
 88. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 5694
 89. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 5650
 90. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 5619
 91. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 5599
 92. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 5592
 93. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 5448
 94. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 5348
 95. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 5342
 96. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 5320
 97. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 5250
 98. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 5181
 99. Rejestracja pojazdów
  Wyświetleń: 5175
 100. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 5121
 101. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 5100
 102. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 5095
 103. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 5093
 104. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 5087
 105. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5037
 106. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 5026
 107. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5004
 108. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4991
 109. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4982
 110. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4966
 111. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4953
 112. Wybory 2014
  Wyświetleń: 4938
 113. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 4912
 114. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4907
 115. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4897
 116. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 4897
 117. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 4758
 118. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 4747
 119. Protokoły
  Wyświetleń: 4695
 120. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 4688
 121. Wybory 2018
  Wyświetleń: 4668
 122. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 4654
 123. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 4634
 124. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 4596
 125. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 4575
 126. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 4575
 127. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4567
 128. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 4562
 129. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 4559
 130. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 4525
 131. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 4514
 132. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4466
 133. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 4433
 134. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 4429
 135. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4424
 136. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 4399
 137. Zamówienia powyżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 4392
 138. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 4386
 139. Dotacje
  Wyświetleń: 4375
 140. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4360
 141. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4319
 142. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 4302
 143. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 4216
 144. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 4188
 145. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 4183
 146. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 4156
 147. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 4150
 148. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4124
 149. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 4121
 150. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 4107
 151. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 4101
 152. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 4062
 153. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 3982
 154. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3980
 155. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 3980
 156. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3960
 157. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 3932
 158. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 3874
 159. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3872
 160. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 3828
 161. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 3785
 162. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3781
 163. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3758
 164. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 3754
 165. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 3705
 166. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 3704
 167. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 3596
 168. Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 3593
 169. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 3589
 170. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 3556
 171. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 3546
 172. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 3520
 173. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 3500
 174. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 3493
 175. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 3486
 176. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 3472
 177. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 3467
 178. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 3457
 179. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3455
 180. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3455
 181. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna”
  Wyświetleń: 3449
 182. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 3431
 183. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3390
 184. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 3390
 185. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 3388
 186. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 3369
 187. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 3324
 188. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 3312
 189. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 3310
 190. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 3269
 191. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 3266
 192. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 3262
 193. Petycje
  Wyświetleń: 3234
 194. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 3232
 195. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 3201
 196. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 3177
 197. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 3148
 198. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 3148
 199. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3132
 200. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 3108
 201. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 3088
 202. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 3071
 203. Przeniesienie pozwolenia na budowę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych.
  Wyświetleń: 3069
 204. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3068
 205. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 3068
 206. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 3067
 207. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3061
 208. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 3056
 209. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 3054
 210. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 3045
 211. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 3033
 212. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3004
 213. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 3002
 214. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 3000
 215. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 2984
 216. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 2982
 217. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2974
 218. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 2969
 219. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2966
 220. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 2966
 221. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 2960
 222. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2950
 223. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 2941
 224. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 2925
 225. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 2919
 226. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2905
 227. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 2903
 228. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 2853
 229. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 2835
 230. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 2828
 231. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 2816
 232. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 2798
 233. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 2778
 234. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 2732
 235. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2732
 236. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 2724
 237. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 2711
 238. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 2700
 239. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 2699
 240. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 2699
 241. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2694
 242. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2670
 243. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 2670
 244. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 2659
 245. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 2648
 246. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2647
 247. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 2646
 248. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2645
 249. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 2625
 250. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XVI/166/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 2614
 251. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 2611
 252. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 2605
 253. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 2601
 254. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 2599
 255. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2599
 256. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
  Wyświetleń: 2592
 257. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 2573
 258. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 2564
 259. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2553
 260. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 2548
 261. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2537
 262. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2529
 263. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 2527
 264. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2521
 265. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 2518
 266. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 2514
 267. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 2511
 268. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 2505
 269. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 2492
 270. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2487
 271. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2480
 272. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2475
 273. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 2465
 274. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2462
 275. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 2461
 276. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dostosowanie do wymogów ppoż.”
  Wyświetleń: 2457
 277. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2441
 278. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 2440
 279. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2428
 280. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2420
 281. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 2409
 282. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 2404
 283. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 2403
 284. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 2403
 285. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 2400
 286. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2390
 287. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2382
 288. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 2381
 289. 2022
  Wyświetleń: 2377
 290. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2375
 291. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 2372
 292. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 2368
 293. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 2366
 294. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 2363
 295. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 2349
 296. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 2343
 297. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2341
 298. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2340
 299. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 2338
 300. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 2334
 301. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 2332
 302. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 2322
 303. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 2321
 304. oświadczenie
  Wyświetleń: 2320
 305. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 2320
 306. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2318
 307. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2308
 308. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2295
 309. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 2293
 310. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 2288
 311. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 2282
 312. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 2278
 313. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 2275
 314. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 2271
 315. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 2270
 316. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 2269
 317. „Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja – ul. Dworcowa.”
  Wyświetleń: 2268
 318. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 2263
 319. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2262
 320. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 2260
 321. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 2260
 322. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 2252
 323. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2248
 324. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2246
 325. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 2245
 326. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 2245
 327. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2239
 328. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2235
 329. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2234
 330. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2234
 331. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 2233
 332. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 2231
 333. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 2229
 334. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 2226
 335. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 2225
 336. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 2225
 337. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2220
 338. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” – z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 2219
 339. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 2212
 340. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 2210
 341. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 2206
 342. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 2204
 343. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 2198
 344. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 2190
 345. Plan postępowań
  Wyświetleń: 2189
 346. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 2183
 347. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 2180
 348. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2175
 349. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2173
 350. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 2172
 351. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 2171
 352. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 2168
 353. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 2167
 354. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 2166
 355. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 2166
 356. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 2156
 357. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 2156
 358. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 2154
 359. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 2152
 360. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2145
 361. Umowy
  Wyświetleń: 2145
 362. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2142
 363. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2132
 364. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2130
 365. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 2129
 366. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 2126
 367. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2124
 368. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 2123
 369. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 2109
 370. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2109
 371. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 2100
 372. „Zakup sprzętu komputerowego”.
  Wyświetleń: 2096
 373. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 2090
 374. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 2089
 375. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 2084
 376. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 2073
 377. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 2069
 378. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2069
 379. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2061
 380. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2058
 381. Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 2051
 382. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 2050
 383. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 2049
 384. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 2048
 385. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 2048
 386. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2045
 387. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2043
 388. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1
  Wyświetleń: 2041
 389. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 2041
 390. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2037
 391. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 2034
 392. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2027
 393. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 2026
 394. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 2018
 395. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 2017
 396. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 2015
 397. Porozumienia
  Wyświetleń: 2011
 398. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 2005
 399. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 2005
 400. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2002
 401. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 2001
 402. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 2”
  Wyświetleń: 1991
 403. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1991
 404. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1988
 405. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1984
 406. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1982
 407. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 1980
 408. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1980
 409. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1978
 410. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1972
 411. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 1969
 412. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2016
  Wyświetleń: 1966
 413. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1965
 414. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1963
 415. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 1954
 416. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1948
 417. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1946
 418. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1945
 419. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 1943
 420. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1943
 421. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1942
 422. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 1941
 423. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 1935
 424. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1933
 425. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 1932
 426. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 1932
 427. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 1928
 428. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 1926
 429. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 1923
 430. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 1921
 431. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 1918
 432. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 1900
 433. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 1899
 434. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 1896
 435. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1894
 436. Dotacje 2019
  Wyświetleń: 1894
 437. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1890
 438. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1890
 439. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 1887
 440. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1886
 441. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1879
 442. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1877
 443. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 1877
 444. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 1871
 445. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 1870
 446. Zamówienia publiczne 2022r.
  Wyświetleń: 1862
 447. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1861
 448. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 1859
 449. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 1849
 450. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.:„Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1847
 451. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 1847
 452. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1840
 453. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1839
 454. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1834
 455. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 1830
 456. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1”
  Wyświetleń: 1829
 457. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 1826
 458. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1826
 459. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1826
 460. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 1825
 461. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1821
 462. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1820
 463. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 1818
 464. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w latach 2020-2021”
  Wyświetleń: 1817
 465. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 1816
 466. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1806
 467. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1801
 468. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 1800
 469. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1794
 470. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 1788
 471. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 1788
 472. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1783
 473. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 1782
 474. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1782
 475. Tryb podstawowy
  Wyświetleń: 1781
 476. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1779
 477. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1774
 478. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1773
 479. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 1772
 480. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1772
 481. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 1769
 482. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 1763
 483. Sposób i miejsce składania wniosków elektronicznych do rejestracji pojazdu
  Wyświetleń: 1763
 484. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1758
 485. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1758
 486. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 1757
 487. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1755
 488. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 1748
 489. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1745
 490. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1744
 491. Zamówienia poniżej 130000zł netto
  Wyświetleń: 1739
 492. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2019
  Wyświetleń: 1732
 493. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 1729
 494. Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1723
 495. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 1721
 496. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1721
 497. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1720
 498. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 1716
 499. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego” na okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1716
 500. Zgłoszenia budowy 2020r.
  Wyświetleń: 1716
 501. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1708
 502. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1706
 503. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1703
 504. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1694
 505. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 1690
 506. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 1688
 507. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1688
 508. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 1685
 509. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 1677
 510. Otwarcie ofert online
  Wyświetleń: 1674
 511. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 1665
 512. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 1658
 513. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 1653
 514. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1645
 515. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1641
 516. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 1628
 517. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1628
 518. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1621
 519. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 1620
 520. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 1615
 521. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 1613
 522. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 1611
 523. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 1611
 524. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1609
 525. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1606
 526. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1606
 527. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 1602
 528. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1596
 529. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1594
 530. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 1587
 531. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 1587
 532. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 1585
 533. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1583
 534. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 7 części” (...)
  Wyświetleń: 1580
 535. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 1568
 536. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 1566
 537. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1566
 538. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 1565
 539. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 1563
 540. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020” z podziałem na część I i II”.
  Wyświetleń: 1561
 541. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 1560
 542. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 1559
 543. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1558
 544. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2020
  Wyświetleń: 1557
 545. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1556
 546. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji i planów metodyki monitorowania
  Wyświetleń: 1556
 547. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 1555
 548. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 1553
 549. ,,Zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 2 części”.
  Wyświetleń: 1551
 550. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 1544
 551. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1531
 552. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1530
 553. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 1528
 554. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1527
 555. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1524
 556. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1519
 557. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1519
 558. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 1517
 559. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 1515
 560. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 1515
 561. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 1511
 562. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1506
 563. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 1505
 564. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1495
 565. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1492
 566. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 1478
 567. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 1475
 568. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 1473
 569. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 1472
 570. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 1465
 571. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1465
 572. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów komputerowych certyfikacyjnych ECDL BASE w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””.
  Wyświetleń: 1457
 573. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 1453
 574. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 1451
 575. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 1451
 576. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 1448
 577. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 1443
 578. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1443
 579. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 1439
 580. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 1435
 581. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 1434
 582. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1433
 583. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1433
 584. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1427
 585. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1425
 586. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 1425
 587. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1425
 588. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 1423
 589. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 1419
 590. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 1419
 591. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odc. Strzelce Opolskie–Rozmierka(...)
  Wyświetleń: 1416
 592. Wykaz szkół i placówek niepublicznych w powiecie strzeleckim
  Wyświetleń: 1415
 593. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1413
 594. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu - przetargi na zbycie
  Wyświetleń: 1411
 595. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1408
 596. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 1407
 597. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 1407
 598. Informacje o dokumentach zawierających dane o środowisku
  Wyświetleń: 1406
 599. „Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie”
  Wyświetleń: 1405
 600. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 1400
 601. Funkcjonowanie Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w związku z sytuacją epidemiologiczną od 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 1396
 602. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1394
 603. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 1392
 604. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 12 części”.
  Wyświetleń: 1390
 605. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 1388
 606. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 1388
 607. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 1386
 608. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1386
 609. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  Wyświetleń: 1383
 610. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2018
  Wyświetleń: 1383
 611. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 1382
 612. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 1380
 613. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1380
 614. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 1377
 615. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 1377
 616. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 1372
 617. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 1367
 618. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 1365
 619. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 1363
 620. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 1361
 621. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1361
 622. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 1361
 623. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 1358
 624. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo do Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1357
 625. 2020
  Wyświetleń: 1355
 626. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 1353
 627. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 1351
 628. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 1349
 629. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 1347
 630. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1346
 631. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 1345
 632. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 1343
 633. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 1341
 634. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1341
 635. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 1340
 636. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 1340
 637. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1337
 638. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 1336
 639. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 1336
 640. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 1333
 641. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 1333
 642. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1333
 643. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1331
 644. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 1330
 645. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 1325
 646. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 1324
 647. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 1324
 648. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1324
 649. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 1323
 650. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 1318
 651. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 1318
 652. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 1313
 653. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 1307
 654. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1306
 655. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1306
 656. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 1303
 657. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1303
 658. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 1300
 659. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 1299
 660. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 1296
 661. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 1295
 662. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 1293
 663. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 1292
 664. Zmiana decyzji nr 40/18 z dnia 02.02.2018r. dotyczącej budowy hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien z częścią socjalną w Zawadzkiem.
  Wyświetleń: 1292
 665. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 1290
 666. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1289
 667. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 1288
 668. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1287
 669. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1286
 670. Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1285
 671. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 1283
 672. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1281
 673. Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Stzrelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki rowerowej ...
  Wyświetleń: 1280
 674. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1278
 675. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1278
 676. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1273
 677. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1268
 678. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 1267
 679. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1267
 680. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2019
  Wyświetleń: 1267
 681. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 1267
 682. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 1266
 683. Zamówienia publiczne do 2020r.
  Wyświetleń: 1266
 684. Treść petycji
  Wyświetleń: 1263
 685. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 1262
 686. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 1261
 687. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1260
 688. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu językowego TELC A2 z języka rosyjskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 1258
 689. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 1258
 690. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1256
 691. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 1256
 692. Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 1255
 693. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 1255
 694. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. przebudowa i rozbudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 1254
 695. Rozbudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na ptrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 1253
 696. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 1252
 697. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 1249
 698. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 1248
 699. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 1245
 700. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1243
 701. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 1242
 702. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 1240
 703. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 1239
 704. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 1239
 705. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 1238
 706. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 1238
 707. Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji
  Wyświetleń: 1236
 708. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 1233
 709. Zgłoszenia budowy od 19.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1233
 710. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 1232
 711. RODO - obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 1230
 712. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1229
 713. PETYCJA
  Wyświetleń: 1229
 714. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1227
 715. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1225
 716. Transport
  Wyświetleń: 1223
 717. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 1222
 718. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 1221
 719. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 1220
 720. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1217
 721. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 1216
 722. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 1215
 723. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 1212
 724. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1209
 725. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1208
 726. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2017
  Wyświetleń: 1208
 727. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 1207
 728. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 1204
 729. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 1204
 730. Fundusz Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 1201
 731. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1200
 732. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1200
 733. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1197
 734. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1197
 735. Warto zobaczyć
  Wyświetleń: 1196
 736. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 1191
 737. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 1190
 738. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 1186
 739. Rejestracja na poradę
  Wyświetleń: 1185
 740. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1182
 741. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 1181
 742. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI
  Wyświetleń: 1180
 743. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 1175
 744. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 1175
 745. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 1170
 746. Dotacje 2020
  Wyświetleń: 1167
 747. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1163
 748. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1162
 749. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 1162
 750. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1160
 751. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 1159
 752. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1157
 753. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 1157
 754. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1155
 755. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 1155
 756. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku". II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 1150
 757. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 1150
 758. Pozwolenie na budowę hali magazynowej MonoSol w Zimnej Wódce i Olszowej.
  Wyświetleń: 1150
 759. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 1149
 760. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 1148
 761. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 1148
 762. Uchwała Nr XV.160.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 1147
 763. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 1146
 764. Unieważnienie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1142
 765. SPROSTOWANIE do OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 1141
 766. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2016-2018
  Wyświetleń: 1140
 767. Uchwała Nr XV/159/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1140
 768. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 1140
 769. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 1138
 770. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 1136
 771. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 1133
 772. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 1132
 773. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1130
 774. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1130
 775. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Otmicach.
  Wyświetleń: 1128
 776. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.
  Wyświetleń: 1127
 777. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1125
 778. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1125
 779. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1124
 780. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 1123
 781. Plan postępowań
  Wyświetleń: 1123
 782. 23.11.2020 r. - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1118
 783. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 1116
 784. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 1115
 785. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1114
 786. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 1113
 787. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Staniszcze Małe, działki nr 10, 12, 17
  Wyświetleń: 1113
 788. Budowa tacy i zbiornika magazynowego etanolu w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1109
 789. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 1107
 790. Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1107
 791. Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 1105
 792. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2019
  Wyświetleń: 1105
 793. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 1104
 794. Unieważnienie otwartego konkursu ofert (DPS w Kadłubie)
  Wyświetleń: 1100
 795. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 1098
 796. Wykaz nieruchmości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu
  Wyświetleń: 1098
 797. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1098
 798. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1090
 799. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 1088
 800. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 5 części”.
  Wyświetleń: 1084
 801. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1082
 802. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 1081
 803. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1081
 804. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 1077
 805. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 1077
 806. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 1077
 807. System Rada365
  Wyświetleń: 1075
 808. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 1074
 809. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Żędowicach i Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1070
 810. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1068
 811. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - Zawiadomienie i obwieszczenie
  Wyświetleń: 1068
 812. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 1065
 813. sbburgion
  Wyświetleń: 1064
 814. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020
  Wyświetleń: 1063
 815. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 1062
 816. Ogłoszenie o konkursie na REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1061
 817. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2019
  Wyświetleń: 1060
 818. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 1056
 819. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1052
 820. Uchwała Nr 703.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1050
 821. Powiatowe Centrum Kultury
  Wyświetleń: 1049
 822. Ogłoszenie - zatrudnienie na zastępstwo w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1048
 823. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 1046
 824. Zmiana sposobu użytkowania hali magzynowej na halę produkcyjną na terenie spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1046
 825. Ogłoszenie o naborze na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 1045
 826. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1045
 827. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1041
 828. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1038
 829. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 1037
 830. Pozwolenie na rozbiórkę istniejącego i budowa mostu w Leśnicy ul.Zdzieszowicka
  Wyświetleń: 1032
 831. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 1027
 832. FORMULARZ E-BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 1022
 833. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 1021
 834. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 1020
 835. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
  Wyświetleń: 1018
 836. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 1012
 837. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Kronospan KO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich- 2019
  Wyświetleń: 1006
 838. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 1002
 839. test
  Wyświetleń: 1000
 840. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży - Leśnica
  Wyświetleń: 998
 841. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 997
 842. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 995
 843. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 990
 844. Roczny program współpracy powiatu strzeleckiego z NGO w roku 2020 oraz Wieloletni program współpracy na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 988
 845. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 984
 846. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 984
 847. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 984
 848. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności finansowej (do licencji międzynarodowej)
  Wyświetleń: 983
 849. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 975
 850. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 971
 851. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 970
 852. Komunikat dotyczący nocnych dyżurów aptek
  Wyświetleń: 967
 853. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 965
 854. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU
  Wyświetleń: 963
 855. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Leśnicy.
  Wyświetleń: 958
 856. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 958
 857. Ogłoszenie w sprawie przyjęcia roli realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 956
 858. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 949
 859. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 947
 860. Decyzja Wojewody Opolskiego z dn.31 VII 2019 r.
  Wyświetleń: 946
 861. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 942
 862. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 942
 863. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 940
 864. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka I
  Wyświetleń: 939
 865. Ogłoszenie o konkursie - REFERENT w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 939
 866. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo
  Wyświetleń: 939
 867. Pozwolenie na budowę centrum logistycznego z infrastrukturą towarzyszącą w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 938
 868. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 937
 869. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 934
 870. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II”.
  Wyświetleń: 929
 871. Budowa fermy brolerów kurzych o wielkości 208 DJP w Krasowej.
  Wyświetleń: 929
 872. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 928
 873. Obwieszczenie o wydnej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 925
 874. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 922
 875. SPRAWOZDANIE za rok 2019
  Wyświetleń: 922
 876. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2020/2021.” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 921
 877. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 921
 878. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 918
 879. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 917
 880. Uchwała 173/2019 ZPS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia RPS projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 916
 881. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 912
 882. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 909
 883. Strona testowa
  Wyświetleń: 906
 884. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 903
 885. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 902
 886. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 899
 887. Program działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na lata 2020-2027
  Wyświetleń: 895
 888. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 891
 889. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 891
 890. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 890
 891. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 890
 892. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów językowych wraz z wydaniem certyfikatów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””.
  Wyświetleń: 887
 893. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 887
 894. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 882
 895. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 881
 896. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 873
 897. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 873
 898. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka II
  Wyświetleń: 872
 899. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 872
 900. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 871
 901. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 870
 902. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 869
 903. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Spóroku.
  Wyświetleń: 869
 904. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 868
 905. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę linii 2x110 kV w Olszowej.
  Wyświetleń: 866
 906. Informacja o wszcęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej Play w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 864
 907. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 860
 908. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
  Wyświetleń: 858
 909. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 854
 910. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 852
 911. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 849
 912. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 848
 913. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 848
 914. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 848
 915. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 847
 916. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 845
 917. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 843
 918. Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniątów
  Wyświetleń: 842
 919. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 841
 920. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 840
 921. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 835
 922. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładzie Packprofil w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 833
 923. Raporty o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 832
 924. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 829
 925. Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 829
 926. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu dla GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w ramach realizacji "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 826
 927. Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 824
 928. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 816
 929. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 813
 930. Ogłoszenie przetargów - Leśnica
  Wyświetleń: 808
 931. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 806
 932. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 801
 933. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 801
 934. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 800
 935. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 797
 936. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2020
  Wyświetleń: 795
 937. Strona testowa
  Wyświetleń: 795
 938. Zmiana decyzji nr 80/18 z dnia 02.03.2018r. w zakresie budowy stacji paliw na terenie kruszarni w Otmicach
  Wyświetleń: 795
 939. Decyzja Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 792
 940. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 786
 941. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2019, obejmująca informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 785
 942. Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 785
 943. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 783
 944. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 782
 945. Uchwała 133/2019 ZPS z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstwienia RPS informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 774
 946. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 769
 947. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 761
 948. Stacje Kontroli Pojazdów
  Wyświetleń: 759
 949. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 759
 950. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 758
 951. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie - 110 osób płci męskiej"
  Wyświetleń: 755
 952. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 754
 953. Strona testowa
  Wyświetleń: 753
 954. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 752
 955. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 751
 956. Obwieszczenie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 750
 957. Uchwała Nr 242/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 745
 958. Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 743
 959. Informacja o starostwie w tekście łatwym do czytania ETR
  Wyświetleń: 741
 960. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 735
 961. "Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021" uchwalony!
  Wyświetleń: 734
 962. KONTO GESTORA
  Wyświetleń: 733
 963. 2020
  Wyświetleń: 732
 964. Petycje
  Wyświetleń: 732
 965. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 720
 966. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 719
 967. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 713
 968. Ogłoszenie o konkursie - Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 705
 969. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna
  Wyświetleń: 689
 970. Ogłoszenie o konkursie -Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 688
 971. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 683
 972. 28.09.2020 r. - Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 681
 973. Aktualizacja Planu Postępowań
  Wyświetleń: 681
 974. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 679
 975. 2019
  Wyświetleń: 678
 976. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 676
 977. 26.10.2020 r. - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 670
 978. Uchwała 265/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w spr. 1. Zatwierdzenia sprawozdań finan. jednost. finansow. z budżetu Pow. Strzel.sporz. na 31.12.2019 r., 2. Zatwierdzenia sprawozdnia finan. Pow. Strzel. sporządzonego na dz. 31.12.2019r.
  Wyświetleń: 664
 979. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części” (...).
  Wyświetleń: 663
 980. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2020
  Wyświetleń: 662
 981. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 660
 982. Uchwała Nr 733.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16.01.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2020 r.
  Wyświetleń: 659
 983. ,,Zakup oraz montaż wraz z obróbką brakującej stolarki okiennej i drzwiowej – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 652
 984. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 652
 985. Obwieszczenie Zzarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i przystąpieniu do konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 645
 986. OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DO OBSŁUGI POWIATU STRZELECKIEGO + WYNIKI
  Wyświetleń: 640
 987. Uchwała Nr 245/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 637
 988. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 630
 989. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 629
 990. Uchwała Nr 266/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający rok obrotowy 2019
  Wyświetleń: 623
 991. 2017
  Wyświetleń: 613
 992. Uruchomione usługi danych przestrzennych
  Wyświetleń: 606
 993. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 605
 994. Zadania dofinansowane w roku 2019
  Wyświetleń: 601
 995. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 599
 996. Zamówienia z wolnej ręki - 2017
  Wyświetleń: 595
 997. Dotacje 2021
  Wyświetleń: 586
 998. 2018
  Wyświetleń: 584
 999. Zamówienia z wolnej ręki - 2019
  Wyświetleń: 576
 1000. 2016
  Wyświetleń: 572
 1001. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 572
 1002. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 561
 1003. Konkurs na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 559
 1004. 16.10.2020 r. - Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 554
 1005. Uchwała Nr 481/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 553
 1006. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2020 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 549
 1007. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2020
  Wyświetleń: 548
 1008. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2021 r. ”
  Wyświetleń: 542
 1009. Zamówienia z wolnej ręki - 2018
  Wyświetleń: 536
 1010. 16.11.2020 r. - Uchwała Nr 351/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 16.11.2020 r.
  Wyświetleń: 534
 1011. Nieruchomości Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 533
 1012. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 532
 1013. Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
  Wyświetleń: 532
 1014. Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”
  Wyświetleń: 520
 1015. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 520
 1016. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 520
 1017. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek w Leśnicy ul. Stawowa
  Wyświetleń: 516
 1018. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4218 Leśnica
  Wyświetleń: 513
 1019. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 507
 1020. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 499
 1021. Konkurs na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 499
 1022. WYNIKI KONSULTACJI projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”
  Wyświetleń: 497
 1023. Rrozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 496
 1024. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4217 Leśnica
  Wyświetleń: 493
 1025. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 492
 1026. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 492
 1027. Ewidencja gruntów i budynków
  Wyświetleń: 484
 1028. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4216 Leśnica
  Wyświetleń: 484
 1029. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych
  Wyświetleń: 481
 1030. KONSULATCJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU Z NGO W ROKU 2021
  Wyświetleń: 477
 1031. Budowa eletrowni fotowoltaiczej nr 2 o mocy do 1 MW w Szymiszowie
  Wyświetleń: 474
 1032. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2020, obejmująca informacje określone w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 474
 1033. Uchwała N4 348/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 474
 1034. Konkurs na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 472
 1035. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 471
 1036. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 469
 1037. Zawiadomienie dotyczące terminów załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 467
 1038. WYNIKI KONSULTACJI projektu „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030"
  Wyświetleń: 466
 1039. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 464
 1040. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 462
 1041. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 460
 1042. Dane do informacji publicznej związane z kosztami funkcjonowania Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 459
 1043. Zarządzenie Starosty Nr 29/2020 dot. Wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia
  Wyświetleń: 459
 1044. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 458
 1045. Ogłoszenie o sprzedaży - III przetarg, Leśnica ul. Stawowa
  Wyświetleń: 457
 1046. ,,Wykonanie szpalet wewnętrznych okiennych i drzwiowych – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 455
 1047. Uchwała Nr 442/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 455
 1048. „Przeprowadzenie kursów specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – z podziałem na pięć części".
  Wyświetleń: 454
 1049. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 453
 1050. Budowa eletrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW w Szymiszowie
  Wyświetleń: 447
 1051. Uchwała Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2020 roku
  Wyświetleń: 446
 1052. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 445
 1053. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 444
 1054. Uchwała Nr XXV/248/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 442
 1055. Informacja o wyniku przetargu - działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 441
 1056. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 436
 1057. Konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 434
 1058. Uchwała Nr 347/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 434
 1059. Informacja o wyniku I przetargu - działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 433
 1060. Uchwała Nr XXV/249/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 433
 1061. Obligacje Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 432
 1062. Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 432
 1063. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 431
 1064. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 428
 1065. Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 427
 1066. Rejestr cen nieruchomości
  Wyświetleń: 427
 1067. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości wykupu obligacji
  Wyświetleń: 426
 1068. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – z podziałem na 11 części".
  Wyświetleń: 425
 1069. Informacja o wyniku II przetargu dzialka nr 4215 Leśnica
  Wyświetleń: 425
 1070. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 425
 1071. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo na stanowisku Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 420
 1072. APEL do mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu strzeleckiego o zgłaszanie się osób mogących wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami tych domów
  Wyświetleń: 419
 1073. Uchwała Nr 421/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 419
 1074. INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW PFRON NA DOFINANSOWANIE PROWADZENIA ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ” W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 413
 1075. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4218 Leśnica
  Wyświetleń: 413
 1076. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie
  Wyświetleń: 413
 1077. Rejestr zamówień, zgłoszeń prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 411
 1078. Informacja o wyniku przetargu - działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 410
 1079. Rejestr osnów geodezyjnych
  Wyświetleń: 408
 1080. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 407
 1081. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 407
 1082. WYNIKI KONSULTACJI - kopia
  Wyświetleń: 405
 1083. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 404
 1084. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4214 Leśnica
  Wyświetleń: 403
 1085. 2021
  Wyświetleń: 400
 1086. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa dróg gminnych w rejonie ulic: Pluderskiej, Słonecznej i Dębowej w miejscowości Kolonowskie
  Wyświetleń: 399
 1087. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 399
 1088. Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO w roku 2021
  Wyświetleń: 398
 1089. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4217 Leśnica
  Wyświetleń: 394
 1090. Ogłoszenie Starosty - I przetarg Zimna Wódka
  Wyświetleń: 394
 1091. Informacja o wyniku przetargu - działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 392
 1092. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 387
 1093. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Kadłubie
  Wyświetleń: 385
 1094. Konkurs na stanowisko Referenta w Wydziale Architektniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 383
 1095. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 380
 1096. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4215 Leśnica
  Wyświetleń: 378
 1097. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste
  Wyświetleń: 374
 1098. Uchwała nr 485/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2021 rok
  Wyświetleń: 374
 1099. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024” oraz rocznego programu współpracy
  Wyświetleń: 372
 1100. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2020 roku
  Wyświetleń: 371
 1101. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 369
 1102. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie
  Wyświetleń: 364
 1103. Ogłoszenie Starosty I przetarg działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 361
 1104. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 358
 1105. Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego za 2020 rok
  Wyświetleń: 358
 1106. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2022 – Etap 1.”
  Wyświetleń: 357
 1107. Uchwała nr 697/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2021 r.
  Wyświetleń: 357
 1108. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KOMISJI OCENIAJĄCEJ
  Wyświetleń: 354
 1109. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4214 Leśnica
  Wyświetleń: 347
 1110. Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych ulicy Żeromskiego i ulicy Ks. Wajdy w Żędowicach.
  Wyświetleń: 345
 1111. Uchwała nr 630/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 339
 1112. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2021/2022 oraz 2022/2023.” – z podziałem na części I, II, III”.
  Wyświetleń: 333
 1113. Informacja o wydanej decyzji dla ECO S.A.
  Wyświetleń: 333
 1114. Ogłoszenie III przetargu - działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 330
 1115. Decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi Leśnica - Zalesie Śl.
  Wyświetleń: 328
 1116. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 324
 1117. Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego 3x9200 litrów w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej
  Wyświetleń: 323
 1118. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2020
  Wyświetleń: 321
 1119. Zarządzenie Starosty Nr 10/2021, ogłoszenie II przetargu, Zimna Wódka
  Wyświetleń: 321
 1120. Obieszcenie ZRID
  Wyświetleń: 317
 1121. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 316
 1122. Powiatowy program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
  Wyświetleń: 307
 1123. Informacja o wyniku III przetargu działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 303
 1124. Informacja o wyniku II przetargu - działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 299
 1125. Zarządzenie Starosty - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia
  Wyświetleń: 299
 1126. Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 290
 1127. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2021 ROKU - WERSJA CYFROWA
  Wyświetleń: 289
 1128. KONTO INWESTORA
  Wyświetleń: 288
 1129. F-Geo Przedsiębiorstwo Usługowe - wniosek z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 287
 1130. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych
  Wyświetleń: 285
 1131. Pozwolenie na budowę wieży dla obejścia przesiewacza i wiaty w węźle kruszenia wstępnego w Otmicach na działce nr 662/2.
  Wyświetleń: 283
 1132. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej 1807O Strzelce Opolskie-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub
  Wyświetleń: 282
 1133. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok
  Wyświetleń: 279
 1134. Budowa dróg gminnych w rejonie ulic: Pluderskiej, Słonecznej i Dębowej w miejscowości Kolonowskie
  Wyświetleń: 274
 1135. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 271
 1136. F-Geo Przedsiębiorstwo Usługowe - Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic
  Wyświetleń: 267
 1137. Ogłoszenie II przetargu - działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 267
 1138. Ogłoszenie o konkursie na Podinspektora w Wydziale Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 262
 1139. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Poznowicach.
  Wyświetleń: 261
 1140. Budowa zakładu produkcji wibroprasowanych elementów betonowych wraz z infrastrukturą w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 261
 1141. Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 257
 1142. Budowa drogi ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie
  Wyświetleń: 244
 1143. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczenia, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotó w 2022 roku.”
  Wyświetleń: 240
 1144. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2021 roku
  Wyświetleń: 232
 1145. Obwieczenie o wydanej decyzji na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 230
 1146. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 2 – zamówienie wynikające z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 226
 1147. 2021
  Wyświetleń: 223
 1148. F - Geo Przedsiębiorstwo Uslugowe - Wezwanie do stawienia się na gruncie w sprawie czynności rozgraniczeniowych
  Wyświetleń: 223
 1149. Informacja o wyniku II przetargu działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 218
 1150. Ogłoszenie o konkursie na Młodszego Referenta w Wydziale Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 215
 1151. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 214
 1152. Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej ulicy Jana Rychla w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 206
 1153. Ogłoszenie o konkursie na Inspektora w Wydziale Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 202
 1154. Zawiadomienie dotyczące czynności ustalenia granic
  Wyświetleń: 193
 1155. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 186
 1156. KONSULATCJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU Z NGO W ROKU 2022
  Wyświetleń: 182
 1157. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 179
 1158. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 3 – zamówienie wynikające z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 173
 1159. Obwieszcenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 173
 1160. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 172
 1161. Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 172
 1162. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu - ogłoszenie terminów przetargów
  Wyświetleń: 172
 1163. 22.11.2021 r. - Uchwała Nr 539.2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 22.11.2021 r.
  Wyświetleń: 171
 1164. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022
  Wyświetleń: 171
 1165. Uchwała Nr 490/2021 ZPS z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku
  Wyświetleń: 170
 1166. 30.11.2021 r. - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 169
 1167. Zawiadomienie - Mariusz Wycisło
  Wyświetleń: 162
 1168. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 161
 1169. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 3”.
  Wyświetleń: 160
 1170. Obszary i sektory szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  Wyświetleń: 159
 1171. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI - roczny program współpracy z NGO
  Wyświetleń: 158
 1172. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w Rożniątowie - dec. nr 520/2021
  Wyświetleń: 157
 1173. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU
  Wyświetleń: 156
 1174. Obwieszczenie z 1 XII 2021 r. o wszczęciu postępowania - przejęcie 10 nieruchomości rolnych
  Wyświetleń: 155
 1175. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w Rożniątowie - decyzja nr 521/2021
  Wyświetleń: 152
 1176. Obwieszczenie z 1 XII 2021 r. o wszczęciu postępowania - przejęcie 1 nieruchomości rolnej
  Wyświetleń: 150
 1177. Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 149
 1178. Wniosek o zamieszczenie informacji
  Wyświetleń: 149
 1179. „Budowa windy zewnętrznej – wejście boczne do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.”
  Wyświetleń: 148
 1180. Uchwała Nr 490/2021 ZPS z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półorcze 2021 roku - WERSJA CYFROWA
  Wyświetleń: 147
 1181. WERSJA CYFROWA - Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 1182. WERSJA CYFROWA - Uchwała Nr 534/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 144
 1183. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 1184. 04.11.2021 r. - Uchwała Nr 526/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 04.11.2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1185. Obwieszczenie o wczęciu postępowania z 26.11.2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1186. WERSJA CYFROWA - Uchwała Nr 533/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 134
 1187. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 134
 1188. Uchwała Nr 534/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2022
  Wyświetleń: 131
 1189. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Audytora Wewnętrznego
  Wyświetleń: 128
 1190. Uchwała NR XXXI/289/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 124
 1191. WERSJA CYFROWA - KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU
  Wyświetleń: 124
 1192. WERSJA CYFROWA - Uchwała Nr XXXVI/342/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022
  Wyświetleń: 124
 1193. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2022 – Etap 2”.
  Wyświetleń: 123
 1194. 16.11.2021 r. - Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej (NPP)
  Wyświetleń: 123
 1195. 04.11.2021 r. - Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 121
 1196. Uchwała Nr 533/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 119
 1197. Obwieszczenie o wydanej decyzji na budowę dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 115
 1198. Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2021 z dnia 03.11.2021r. na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Jana Rychla w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 115
 1199. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 115
 1200. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 112
 1201. WERSJA CYFROWA - Uchwała Nr XXXVI/341/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 112
 1202. Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców
  Wyświetleń: 100
 1203. Ogłoszenie o konkursie na Audytora Wewnętrznego
  Wyświetleń: 99
 1204. Oświadczenia majątkowe za rok 2021 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 99
 1205. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Rożniątowie
  Wyświetleń: 97
 1206. Oświadczenia majątkowe za rok 2021 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 95
 1207. Budowa elektrowni słonecznej w Rożniątowie
  Wyświetleń: 94
 1208. „Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego zimą 2022 r.”
  Wyświetleń: 93
 1209. Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 91
 1210. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004505 wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”.
  Wyświetleń: 90
 1211. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2022 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 88
 1212. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2022” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 87
 1213. „Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich”
  Wyświetleń: 85
 1214. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”.
  Wyświetleń: 85
 1215. Uchwała Nr XXXVI/342/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2022
  Wyświetleń: 84
 1216. „Odnowa oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego”.
  Wyświetleń: 83
 1217. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 81
 1218. Oświadczenia majątkowe za rok 2021 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 81
 1219. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska
  Wyświetleń: 80
 1220. Ogłoszenie o wolnym stanowisku Audytora Wewnętrznego
  Wyświetleń: 78
 1221. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – Szkolenie Chip Tuning ".
  Wyświetleń: 77
 1222. „Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na 2022 rok”.
  Wyświetleń: 77
 1223. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2021 roku
  Wyświetleń: 77
 1224. IV POSTĘPOWANIE Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004505 wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”.
  Wyświetleń: 76
 1225. Uchwała Nr XXXVI/341/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudni9a 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finanasowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 76
 1226. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2021
  Wyświetleń: 75
 1227. Ogłoszenie o konkursie - Audytor Wewnętrzny
  Wyświetleń: 75
 1228. Zajęcie pasa drogowego - wnioski
  Wyświetleń: 74
 1229. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 73
 1230. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 3 – zamówienie wynikające z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 72
 1231. Wniosek o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 72
 1232. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego na okres 12 miesięcy”.
  Wyświetleń: 71
 1233. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przejęcie 9 nieruchomości rolnych
  Wyświetleń: 70
 1234. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przejęcie nieruchomości w Brzezinie (bez KW)
  Wyświetleń: 70
 1235. WERSJA CYFROWA - Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2021 roku
  Wyświetleń: 69
 1236. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn - Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei”.
  Wyświetleń: 67
 1237. Obwieszczenie Starosty z 21 XII 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 67
 1238. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskiem na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego”.
  Wyświetleń: 66
 1239. Ogłoszenie o naborze na referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 65
 1240. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami dla części II” .
  Wyświetleń: 64
 1241. „Zamiatanie nawierzchni dróg oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2022 roku”.
  Wyświetleń: 64
 1242. F-Geo Przedsiębiorstwo Usługowe - Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
  Wyświetleń: 64
 1243. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przejęcie 1 nieruchomości w Brzezinie
  Wyświetleń: 63
 1244. „Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2134 O ul. Haraszowskie w Kolonowskiem”.
  Wyświetleń: 61
 1245. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd – Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska”.
  Wyświetleń: 60
 1246. Rozbudowa stacji uzatniania wody w Kalinowicach
  Wyświetleń: 60
 1247. III POSTĘPOWANIE Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004505 wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”.
  Wyświetleń: 59
 1248. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka”.
  Wyświetleń: 59
 1249. II POSTĘPOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004505 wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”.
  Wyświetleń: 55
 1250. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcia granic nieruchomości oraz czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych
  Wyświetleń: 55
 1251. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa (Kotulin) w m. Jemielnica ul. Wojciecha”.
  Wyświetleń: 53
 1252. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 53
 1253. WERSJA CYFROWA UCHWAŁA NR XXXI/289/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 49
 1254. II POSTĘPOWANIE:„Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2022” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 48
 1255. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskiem”.
  Wyświetleń: 47
 1256. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU
  Wyświetleń: 46
 1257. Uchwała nr 600/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2022 r.
  Wyświetleń: 46
 1258. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2021
  Wyświetleń: 45
 1259. „Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 3 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2022 roku”.
  Wyświetleń: 44
 1260. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 43
 1261. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce – Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja”.
  Wyświetleń: 43
 1262. „Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 3 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2022 roku”.
  Wyświetleń: 40
 1263. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „BT22450 ŻĘDOWICE” wraz z obiektami towarzyszącymi w tym WLZ w Żędowicach przy ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 40
 1264. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej ul. Madalińskiego w miejscowości Piotrówka
  Wyświetleń: 38
 1265. Uchwała nr 749/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwośći sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2022 roku
  Wyświetleń: 37
 1266. Uchwała nr 639/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 35
 1267. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi w Olszowej
  Wyświetleń: 33
 1268. II POSTĘPOWANIE „Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – Szkolenie Chip Tuning ".
  Wyświetleń: 32
 1269. ZAPROSZENIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO DO UDZIAŁU W OBRADACH KOMISJI KONKURSOWEJ OCENIAJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2022
  Wyświetleń: 32
 1270. „Nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego wiosną 2022r.”
  Wyświetleń: 31
 1271. Informacja o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Zimna Wódka 1"
  Wyświetleń: 31
 1272. III POSTĘPOWANIE „Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – Szkolenie Chip Tuning ".
  Wyświetleń: 29
 1273. Informacja o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Zimna Wódka 2"
  Wyświetleń: 27
 1274. Obwieszczenie o wydanej decyzji na budowę drogi gminnej w Olszowej.
  Wyświetleń: 27
 1275. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej ul. Madalińskiego - boczna w miejscowości Piotrówka.
  Wyświetleń: 27
 1276. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży depozytu z Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 27
 1277. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich””.
  Wyświetleń: 25
 1278. II POSTĘPOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce – Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja”.
  Wyświetleń: 25
 1279. Zawiadomienie dotyczące czynności ustalenia granic, wyznaczenia punktów granicznych i ewentualnego wznowienia znaków granicznych
  Wyświetleń: 25
 1280. Informacja o wydanej decyzji o przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 22
 1281. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Tulipanowej i części ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica"
  Wyświetleń: 22
 1282. Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego za 2021 rok
  Wyświetleń: 21
 1283. Uchwała Nr 598/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 21
 1284. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 1285. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku stacji paliw w Ujeździe
  Wyświetleń: 19
 1286. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Tulipanowej i części ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica.
  Wyświetleń: 18
 1287. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV3-ROŻNIĄTÓW o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rożniątowie
  Wyświetleń: 17
 1288. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2021
  Wyświetleń: 17
 1289. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU
  Wyświetleń: 16
 1290. WERSJA CYFROWA - Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 16
 1291. WERSJA CYFROWA - Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 1292. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2022
  Wyświetleń: 15
 1293. SPRAWOZADNIE Z REALIZACJI programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegoza rok 2021
  Wyświetleń: 13
 1294. WERSJA CYFROWA Uchwała Nr 598/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 12
 1295. Uchwała Nr 599/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 11
 1296. WERSJA CYFROWA - Uchwała Nr 599/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 11
 1297. Uchwała Nr 626/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 09 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 8
 1298. Budowa hali magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym, portiernią i infrastrukturą techniczną w Olszowej.
  Wyświetleń: 7
 1299. Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne
  Wyświetleń: 7
Wersja XML