Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71494440095219969276265530000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
77158916739639410375613147198634714597870373325814775919761735
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101109763607248781967102709832508350589547940429508184868110557
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037360572885698005160887542195457956182669338835110906879733
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456092958139138313593292330994418904237446103483335374057981
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164053
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1492687
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 91186
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 64763
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 50386
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 48709
 6. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 24719
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 21633
 8. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 14273
 9. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 13829
 10. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 13409
 11. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 13344
 12. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 13124
 13. Budżet
  Wyświetleń: 12233
 14. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 11478
 15. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 11453
 16. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 11050
 17. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 11014
 18. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 10984
 19. Harmonogram i lokalizacja punktów
  Wyświetleń: 10979
 20. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 10948
 21. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 10844
 22. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10838
 23. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 10554
 24. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 10023
 25. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9814
 26. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 9413
 27. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 9368
 28. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8952
 29. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 8788
 30. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 8738
 31. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 8550
 32. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 8458
 33. Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 8295
 34. Zasady
  Wyświetleń: 8286
 35. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 8205
 36. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8188
 37. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 8077
 38. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 8033
 39. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7974
 40. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 7892
 41. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 7876
 42. Konkursy
  Wyświetleń: 7445
 43. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 7434
 44. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 7050
 45. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 6906
 46. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 6872
 47. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 6794
 48. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 6599
 49. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 6562
 50. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 6555
 51. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 6418
 52. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 6407
 53. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 6335
 54. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6281
 55. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 6272
 56. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 6168
 57. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 5979
 58. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 5955
 59. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 5931
 60. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 5914
 61. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 5798
 62. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 5780
 63. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 5737
 64. Władze, budżet
  Wyświetleń: 5690
 65. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 5652
 66. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 5524
 67. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 5423
 68. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 5414
 69. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5399
 70. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 5384
 71. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 5288
 72. KONTO GEODETY
  Wyświetleń: 5204
 73. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 5169
 74. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 5113
 75. Zamówienia z wolnej ręki - 2020
  Wyświetleń: 5017
 76. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 4983
 77. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 4869
 78. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 4752
 79. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 4694
 80. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 4687
 81. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4672
 82. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 4566
 83. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 4545
 84. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4460
 85. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 4388
 86. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 4382
 87. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4371
 88. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 4342
 89. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2021 rok
  Wyświetleń: 4329
 90. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2017
  Wyświetleń: 4298
 91. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 4297
 92. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 4224
 93. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 4197
 94. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2018
  Wyświetleń: 4167
 95. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 4110
 96. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 4087
 97. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 4075
 98. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 4068
 99. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 4049
 100. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 4021
 101. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 4004
 102. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3996
 103. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3984
 104. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3975
 105. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 3972
 106. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3937
 107. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 3934
 108. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3926
 109. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3910
 110. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3909
 111. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3883
 112. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3875
 113. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 3813
 114. Wybory 2014
  Wyświetleń: 3794
 115. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3774
 116. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3754
 117. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 3745
 118. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3737
 119. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3719
 120. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3714
 121. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 3693
 122. Protokoły
  Wyświetleń: 3690
 123. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 3670
 124. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3668
 125. Wybory 2018
  Wyświetleń: 3652
 126. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3632
 127. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3607
 128. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 3563
 129. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 3561
 130. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3558
 131. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3557
 132. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 3527
 133. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 3509
 134. Zamówienia powyżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 3481
 135. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3452
 136. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 3434
 137. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 3406
 138. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 3406
 139. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 3404
 140. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 3400
 141. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 3386
 142. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3385
 143. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 3378
 144. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 3371
 145. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 3345
 146. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3330
 147. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 3308
 148. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 3275
 149. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 3249
 150. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 3231
 151. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 3228
 152. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 3211
 153. Dotacje
  Wyświetleń: 3197
 154. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 3194
 155. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 3187
 156. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 3185
 157. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 3168
 158. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3152
 159. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 3107
 160. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3094
 161. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 3079
 162. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 3033
 163. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 3031
 164. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 3011
 165. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2991
 166. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2923
 167. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 2904
 168. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 2902
 169. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 2874
 170. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 2867
 171. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2842
 172. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2837
 173. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 2824
 174. Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2752
 175. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2714
 176. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 2709
 177. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 2705
 178. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 2700
 179. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2667
 180. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 2613
 181. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2602
 182. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 2578
 183. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 2570
 184. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 2565
 185. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 2563
 186. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 2551
 187. Zamówienia poniżej 130000zł netto
  Wyświetleń: 2543
 188. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 2540
 189. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 2540
 190. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 2527
 191. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2518
 192. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna”
  Wyświetleń: 2517
 193. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 2514
 194. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 2509
 195. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2498
 196. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 2485
 197. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 2484
 198. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 2474
 199. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2470
 200. Rejestracja pojazdów
  Wyświetleń: 2457
 201. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 2450
 202. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2444
 203. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2423
 204. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 2411
 205. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 2408
 206. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 2407
 207. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2401
 208. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 2400
 209. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 2399
 210. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 2387
 211. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 2382
 212. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 2360
 213. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2328
 214. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 2327
 215. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 2318
 216. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 2317
 217. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 2308
 218. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 2279
 219. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 2276
 220. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 2276
 221. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 2273
 222. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2272
 223. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 2271
 224. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2265
 225. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 2265
 226. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 2246
 227. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2244
 228. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 2239
 229. Petycje
  Wyświetleń: 2235
 230. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 2217
 231. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2206
 232. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 2195
 233. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 2195
 234. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 2189
 235. Przeniesienie pozwolenia na budowę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych.
  Wyświetleń: 2164
 236. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2162
 237. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 2159
 238. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 2148
 239. Tryb podstawowy
  Wyświetleń: 2142
 240. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2141
 241. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2133
 242. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2124
 243. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 2121
 244. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 2109
 245. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2107
 246. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 2095
 247. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 2094
 248. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2092
 249. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2082
 250. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 2071
 251. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 2069
 252. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 2056
 253. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2054
 254. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 2042
 255. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2041
 256. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2039
 257. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 2034
 258. Zamówienia publiczne 2021r.
  Wyświetleń: 2026
 259. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2023
 260. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 2015
 261. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 2013
 262. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 2011
 263. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2001
 264. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1997
 265. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1981
 266. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 1978
 267. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1974
 268. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1963
 269. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
  Wyświetleń: 1963
 270. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 1962
 271. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1954
 272. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 1946
 273. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1937
 274. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1936
 275. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1928
 276. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 1924
 277. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 1922
 278. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1917
 279. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1912
 280. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1908
 281. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XVI/166/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1908
 282. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 1905
 283. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1899
 284. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1898
 285. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 1892
 286. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1891
 287. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1875
 288. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1874
 289. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1871
 290. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 1871
 291. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 1867
 292. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1865
 293. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 1862
 294. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1860
 295. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 1852
 296. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1851
 297. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1848
 298. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 1843
 299. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 1843
 300. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 1841
 301. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1838
 302. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 1835
 303. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 1832
 304. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 1824
 305. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1824
 306. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1824
 307. oświadczenie
  Wyświetleń: 1823
 308. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 1820
 309. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 1819
 310. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 1818
 311. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1813
 312. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 1809
 313. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1800
 314. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1800
 315. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 1799
 316. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1793
 317. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 1789
 318. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 1787
 319. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1785
 320. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 1778
 321. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1773
 322. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1770
 323. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1767
 324. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1761
 325. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1760
 326. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1757
 327. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1748
 328. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 1744
 329. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1740
 330. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 1738
 331. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1733
 332. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 1715
 333. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 1713
 334. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 1711
 335. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1707
 336. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 1701
 337. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1698
 338. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1694
 339. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1693
 340. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 1693
 341. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 1689
 342. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 1687
 343. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 1687
 344. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1685
 345. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 1682
 346. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 1672
 347. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dostosowanie do wymogów ppoż.”
  Wyświetleń: 1670
 348. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1669
 349. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1667
 350. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1663
 351. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1642
 352. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1637
 353. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 1630
 354. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1627
 355. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 1626
 356. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1625
 357. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 1623
 358. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 1619
 359. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1613
 360. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 1608
 361. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1606
 362. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1606
 363. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1604
 364. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 1604
 365. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 1599
 366. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 1595
 367. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 1593
 368. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 1591
 369. „Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja – ul. Dworcowa.”
  Wyświetleń: 1589
 370. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1588
 371. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1587
 372. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 1587
 373. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 1583
 374. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1581
 375. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1579
 376. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 1578
 377. Umowy
  Wyświetleń: 1576
 378. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 1560
 379. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1551
 380. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 1551
 381. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1550
 382. Porozumienia
  Wyświetleń: 1549
 383. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1546
 384. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1545
 385. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1543
 386. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 1536
 387. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 1529
 388. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1526
 389. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 1525
 390. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 1520
 391. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 1519
 392. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1516
 393. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1514
 394. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1512
 395. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 1511
 396. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1510
 397. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1509
 398. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 1507
 399. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1503
 400. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 1499
 401. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1495
 402. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1494
 403. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 1494
 404. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1494
 405. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 1488
 406. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 1488
 407. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1488
 408. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1486
 409. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 1485
 410. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1483
 411. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1477
 412. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1474
 413. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 1472
 414. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 1470
 415. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 1467
 416. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 1463
 417. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 1462
 418. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1459
 419. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 1458
 420. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1457
 421. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1453
 422. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 1452
 423. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 1450
 424. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.:„Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1449
 425. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1448
 426. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1445
 427. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 1439
 428. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1438
 429. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1436
 430. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” – z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1434
 431. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 1433
 432. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1430
 433. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 1430
 434. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 1429
 435. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1429
 436. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1428
 437. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1427
 438. „Zakup sprzętu komputerowego”.
  Wyświetleń: 1426
 439. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1426
 440. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1426
 441. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1409
 442. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 1402
 443. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 1400
 444. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1400
 445. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 1398
 446. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1396
 447. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 1394
 448. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 1394
 449. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 1382
 450. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 1376
 451. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 1374
 452. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1373
 453. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 1371
 454. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 1370
 455. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1370
 456. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1367
 457. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 1361
 458. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 1361
 459. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1360
 460. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 1357
 461. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1355
 462. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 1349
 463. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 1348
 464. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 1347
 465. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 1341
 466. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 1340
 467. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 1333
 468. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 1324
 469. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 1319
 470. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 1316
 471. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 1311
 472. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1306
 473. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 1305
 474. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1302
 475. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1297
 476. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1292
 477. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 1289
 478. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 1285
 479. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1284
 480. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1280
 481. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 1280
 482. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 1269
 483. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1269
 484. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1262
 485. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 1262
 486. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 1259
 487. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 1256
 488. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1254
 489. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1253
 490. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 1250
 491. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 1246
 492. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 1244
 493. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 2”
  Wyświetleń: 1243
 494. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 1241
 495. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1239
 496. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 1234
 497. Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 1233
 498. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1232
 499. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 1230
 500. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 1229
 501. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1228
 502. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 1228
 503. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1226
 504. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1221
 505. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1212
 506. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1211
 507. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 1196
 508. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 1195
 509. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 1195
 510. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 1190
 511. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1189
 512. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 1180
 513. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 1178
 514. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 1176
 515. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji i planów metodyki monitorowania
  Wyświetleń: 1176
 516. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 1171
 517. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1170
 518. Dotacje 2019
  Wyświetleń: 1167
 519. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1166
 520. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2016
  Wyświetleń: 1165
 521. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1162
 522. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 1159
 523. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 1158
 524. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 1157
 525. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1155
 526. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w latach 2020-2021”
  Wyświetleń: 1151
 527. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 1151
 528. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 1151
 529. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 1149
 530. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 1148
 531. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 1144
 532. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 1144
 533. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1134
 534. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 1129
 535. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego” na okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1127
 536. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1127
 537. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 1121
 538. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 1120
 539. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1119
 540. Zgłoszenia budowy 2020r.
  Wyświetleń: 1117
 541. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1108
 542. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 1108
 543. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 1101
 544. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1099
 545. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1094
 546. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 1093
 547. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1092
 548. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 1089
 549. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1086
 550. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1086
 551. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1085
 552. Sposób i miejsce składania wniosków elektronicznych do rejestracji pojazdu
  Wyświetleń: 1084
 553. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 1074
 554. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1070
 555. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 1067
 556. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1067
 557. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1066
 558. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1062
 559. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1060
 560. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1”
  Wyświetleń: 1058
 561. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1057
 562. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1054
 563. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1053
 564. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 1050
 565. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 1048
 566. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 1044
 567. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1044
 568. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 1042
 569. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 1038
 570. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1038
 571. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 1038
 572. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1
  Wyświetleń: 1037
 573. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 1037
 574. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 1036
 575. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 1035
 576. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 1032
 577. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1031
 578. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 1030
 579. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 1029
 580. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1028
 581. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 1028
 582. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 1026
 583. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 1015
 584. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1014
 585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 1014
 586. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 1011
 587. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 1010
 588. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 1010
 589. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 1008
 590. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 999
 591. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 996
 592. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 994
 593. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 994
 594. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 994
 595. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 990
 596. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 987
 597. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 985
 598. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 984
 599. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 984
 600. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 984
 601. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 983
 602. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 977
 603. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 977
 604. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 971
 605. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 971
 606. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 967
 607. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 966
 608. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020” z podziałem na część I i II”.
  Wyświetleń: 964
 609. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 963
 610. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 963
 611. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 7 części” (...)
  Wyświetleń: 960
 612. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 959
 613. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 959
 614. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 958
 615. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 956
 616. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 956
 617. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 952
 618. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 951
 619. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 950
 620. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 950
 621. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 949
 622. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 949
 623. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 948
 624. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 948
 625. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 948
 626. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 948
 627. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 947
 628. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 947
 629. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 946
 630. Treść petycji
  Wyświetleń: 946
 631. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 945
 632. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 944
 633. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odc. Strzelce Opolskie–Rozmierka(...)
  Wyświetleń: 944
 634. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 940
 635. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 940
 636. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 939
 637. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 936
 638. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 935
 639. Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Stzrelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki rowerowej ...
  Wyświetleń: 935
 640. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 935
 641. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 934
 642. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 932
 643. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 931
 644. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 929
 645. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 929
 646. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 928
 647. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 924
 648. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 922
 649. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 920
 650. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 920
 651. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 919
 652. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 914
 653. Otwarcie ofert online
  Wyświetleń: 913
 654. ,,Zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 2 części”.
  Wyświetleń: 912
 655. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 908
 656. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 908
 657. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 907
 658. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 907
 659. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 905
 660. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 905
 661. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 899
 662. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 895
 663. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2020
  Wyświetleń: 892
 664. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 890
 665. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 890
 666. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 890
 667. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 888
 668. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 887
 669. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 885
 670. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 884
 671. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 881
 672. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 880
 673. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 878
 674. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 878
 675. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 877
 676. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 875
 677. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 12 części”.
  Wyświetleń: 874
 678. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 874
 679. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 873
 680. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 872
 681. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu - przetargi na zbycie
  Wyświetleń: 872
 682. sbburgion
  Wyświetleń: 866
 683. PETYCJA
  Wyświetleń: 864
 684. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 864
 685. „Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie”
  Wyświetleń: 861
 686. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 861
 687. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 861
 688. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 860
 689. Informacje o dokumentach zawierających dane o środowisku
  Wyświetleń: 859
 690. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 859
 691. System Rada365
  Wyświetleń: 859
 692. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 859
 693. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 858
 694. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 858
 695. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 858
 696. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 857
 697. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 855
 698. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 851
 699. Ogłoszenie o naborze na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 850
 700. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów komputerowych certyfikacyjnych ECDL BASE w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””.
  Wyświetleń: 849
 701. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 848
 702. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 847
 703. Wykaz szkół i placówek niepublicznych w powiecie strzeleckim
  Wyświetleń: 846
 704. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 846
 705. test
  Wyświetleń: 843
 706. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 841
 707. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 839
 708. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 836
 709. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 832
 710. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 832
 711. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo do Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 831
 712. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 828
 713. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 827
 714. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 826
 715. Ogłoszenie o konkursie na REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 823
 716. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 822
 717. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 819
 718. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 819
 719. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 818
 720. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 814
 721. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 814
 722. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2019
  Wyświetleń: 813
 723. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 809
 724. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 804
 725. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 804
 726. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 800
 727. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 797
 728. Zmiana decyzji nr 40/18 z dnia 02.02.2018r. dotyczącej budowy hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien z częścią socjalną w Zawadzkiem.
  Wyświetleń: 795
 729. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 790
 730. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 790
 731. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 787
 732. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  Wyświetleń: 785
 733. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 785
 734. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 783
 735. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 783
 736. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 779
 737. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 779
 738. Strona testowa
  Wyświetleń: 779
 739. Rozbudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na ptrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 777
 740. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 775
 741. Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 773
 742. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. przebudowa i rozbudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 773
 743. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 773
 744. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 772
 745. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 771
 746. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 766
 747. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 763
 748. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 763
 749. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 761
 750. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 761
 751. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 758
 752. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 756
 753. Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 755
 754. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 750
 755. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2018
  Wyświetleń: 748
 756. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2016-2018
  Wyświetleń: 748
 757. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 747
 758. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 747
 759. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo
  Wyświetleń: 747
 760. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu językowego TELC A2 z języka rosyjskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 743
 761. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 740
 762. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku". II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 737
 763. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 734
 764. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.
  Wyświetleń: 733
 765. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 730
 766. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 728
 767. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 723
 768. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 722
 769. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 720
 770. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 720
 771. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 719
 772. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 715
 773. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 714
 774. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 712
 775. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 711
 776. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 710
 777. Uchwała Nr XV.160.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 708
 778. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 707
 779. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 706
 780. Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 703
 781. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 703
 782. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 702
 783. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 702
 784. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 699
 785. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 697
 786. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 696
 787. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 696
 788. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 695
 789. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 694
 790. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 690
 791. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 681
 792. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 681
 793. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 678
 794. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 676
 795. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 676
 796. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 675
 797. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 673
 798. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 673
 799. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 672
 800. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 670
 801. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 668
 802. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2019
  Wyświetleń: 666
 803. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 665
 804. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 664
 805. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 661
 806. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Otmicach.
  Wyświetleń: 660
 807. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 660
 808. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 658
 809. SPROSTOWANIE do OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 655
 810. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 655
 811. Roczny program współpracy powiatu strzeleckiego z NGO w roku 2020 oraz Wieloletni program współpracy na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 654
 812. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 654
 813. Unieważnienie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 654
 814. Uchwała Nr XV/159/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 652
 815. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 650
 816. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 650
 817. Pozwolenie na budowę hali magazynowej MonoSol w Zimnej Wódce i Olszowej.
  Wyświetleń: 648
 818. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 647
 819. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 646
 820. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 646
 821. Budowa tacy i zbiornika magazynowego etanolu w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 644
 822. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2017
  Wyświetleń: 644
 823. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Żędowicach i Zawadzkiem
  Wyświetleń: 644
 824. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 642
 825. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 641
 826. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 638
 827. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 637
 828. Strona testowa
  Wyświetleń: 635
 829. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 635
 830. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 630
 831. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2019
  Wyświetleń: 630
 832. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 629
 833. Wykaz nieruchmości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu
  Wyświetleń: 628
 834. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Staniszcze Małe, działki nr 10, 12, 17
  Wyświetleń: 626
 835. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 624
 836. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 622
 837. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 621
 838. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU
  Wyświetleń: 621
 839. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 619
 840. Unieważnienie otwartego konkursu ofert (DPS w Kadłubie)
  Wyświetleń: 619
 841. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 618
 842. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020
  Wyświetleń: 617
 843. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 616
 844. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2019
  Wyświetleń: 612
 845. Uchwała Nr 703.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 603
 846. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 599
 847. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka I
  Wyświetleń: 592
 848. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 5 części”.
  Wyświetleń: 591
 849. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 591
 850. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 589
 851. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 588
 852. Dotacje 2020
  Wyświetleń: 587
 853. Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 583
 854. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 578
 855. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 577
 856. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 574
 857. Strona testowa
  Wyświetleń: 572
 858. Transport
  Wyświetleń: 572
 859. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 571
 860. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 570
 861. Ogłoszenie - zatrudnienie na zastępstwo w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 561
 862. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka II
  Wyświetleń: 558
 863. Decyzja Wojewody Opolskiego z dn.31 VII 2019 r.
  Wyświetleń: 556
 864. Budowa fermy brolerów kurzych o wielkości 208 DJP w Krasowej.
  Wyświetleń: 552
 865. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
  Wyświetleń: 552
 866. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 552
 867. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 546
 868. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 545
 869. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży - Leśnica
  Wyświetleń: 533
 870. Zmiana sposobu użytkowania hali magzynowej na halę produkcyjną na terenie spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 532
 871. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 531
 872. Komunikat dotyczący nocnych dyżurów aptek
  Wyświetleń: 531
 873. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - Zawiadomienie i obwieszczenie
  Wyświetleń: 531
 874. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 526
 875. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 525
 876. Uchwała 173/2019 ZPS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia RPS projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 525
 877. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 523
 878. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Kronospan KO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich- 2019
  Wyświetleń: 520
 879. Ogłoszenie w sprawie przyjęcia roli realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 517
 880. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Leśnicy.
  Wyświetleń: 514
 881. Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniątów
  Wyświetleń: 510
 882. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 510
 883. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 509
 884. Petycje
  Wyświetleń: 507
 885. Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 507
 886. Pozwolenie na rozbiórkę istniejącego i budowa mostu w Leśnicy ul.Zdzieszowicka
  Wyświetleń: 504
 887. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 499
 888. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 499
 889. 2021
  Wyświetleń: 497
 890. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 496
 891. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 492
 892. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 487
 893. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 483
 894. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 483
 895. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 482
 896. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 480
 897. Pozwolenie na budowę centrum logistycznego z infrastrukturą towarzyszącą w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 480
 898. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 478
 899. SPRAWOZDANIE za rok 2019
  Wyświetleń: 477
 900. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu dla GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w ramach realizacji "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 475
 901. Ogłoszenie o konkursie - REFERENT w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 475
 902. Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 469
 903. Powiatowe Centrum Kultury
  Wyświetleń: 466
 904. Uchwała 133/2019 ZPS z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstwienia RPS informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 460
 905. Decyzja Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 458
 906. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 455
 907. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę linii 2x110 kV w Olszowej.
  Wyświetleń: 454
 908. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 451
 909. Obwieszczenie o wydnej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 451
 910. Plan postępowań
  Wyświetleń: 449
 911. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności finansowej (do licencji międzynarodowej)
  Wyświetleń: 446
 912. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie - 110 osób płci męskiej"
  Wyświetleń: 446
 913. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2019, obejmująca informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 428
 914. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 423
 915. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 421
 916. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 420
 917. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Spóroku.
  Wyświetleń: 418
 918. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 1”.
  Wyświetleń: 406
 919. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI
  Wyświetleń: 405
 920. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2020/2021.” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 403
 921. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 402
 922. Zmiana decyzji nr 80/18 z dnia 02.03.2018r. w zakresie budowy stacji paliw na terenie kruszarni w Otmicach
  Wyświetleń: 402
 923. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 401
 924. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 397
 925. Program działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na lata 2020-2027
  Wyświetleń: 392
 926. Zamówienia publiczne do 2020r.
  Wyświetleń: 389
 927. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów językowych wraz z wydaniem certyfikatów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””.
  Wyświetleń: 388
 928. Fundusz Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 386
 929. Zgłoszenia budowy od 19.09.2020 r.
  Wyświetleń: 386
 930. Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 383
 931. FORMULARZ E-BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 380
 932. Informacja o wszcęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej Play w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 374
 933. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 365
 934. Ogłoszenie przetargów - Leśnica
  Wyświetleń: 362
 935. Uchwała Nr 242/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 360
 936. Uchwała Nr 733.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16.01.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2020 r.
  Wyświetleń: 358
 937. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
  Wyświetleń: 355
 938. Uchwała Nr 245/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 354
 939. Rrozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 353
 940. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 348
 941. Uchwała 265/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w spr. 1. Zatwierdzenia sprawozdań finan. jednost. finansow. z budżetu Pow. Strzel.sporz. na 31.12.2019 r., 2. Zatwierdzenia sprawozdnia finan. Pow. Strzel. sporządzonego na dz. 31.12.2019r.
  Wyświetleń: 346
 942. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – Etap 1”
  Wyświetleń: 342
 943. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 339
 944. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładzie Packprofil w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 339
 945. 23.11.2020 r. - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 335
 946. Ogłoszenie o konkursie -Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 330
 947. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 329
 948. Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 327
 949. Uchwała Nr 266/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający rok obrotowy 2019
  Wyświetleń: 325
 950. Stacje Kontroli Pojazdów
  Wyświetleń: 323
 951. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 319
 952. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 2”.
  Wyświetleń: 318
 953. Obwieszczenie Zzarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i przystąpieniu do konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 318
 954. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap III”.
  Wyświetleń: 317
 955. Ogłoszenie o konkursie - Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 316
 956. Obwieszczenie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 315
 957. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II”.
  Wyświetleń: 309
 958. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 307
 959. Zasady i zakres udzielania niedopłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji
  Wyświetleń: 307
 960. 2020
  Wyświetleń: 304
 961. RODO - obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 302
 962. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 298
 963. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 297
 964. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 297
 965. Rejestracja na poradę
  Wyświetleń: 297
 966. Warto zobaczyć
  Wyświetleń: 295
 967. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 291
 968. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 289
 969. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 280
 970. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 274
 971. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 265
 972. Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 262
 973. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 258
 974. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2020
  Wyświetleń: 256
 975. "Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021" uchwalony!
  Wyświetleń: 253
 976. ,,Zakup oraz montaż wraz z obróbką brakującej stolarki okiennej i drzwiowej – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 251
 977. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części” (...).
  Wyświetleń: 242
 978. „Budowa i przebudowa chodników oraz przebudowa skrzyżowania w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 230
 979. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia”.
  Wyświetleń: 225
 980. 2020
  Wyświetleń: 219
 981. Decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi Leśnica - Zalesie Śl.
  Wyświetleń: 199
 982. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 193
 983. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004505 wraz z budową kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze (...)
  Wyświetleń: 192
 984. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna
  Wyświetleń: 191
 985. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 182
 986. KONSULATCJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU Z NGO W ROKU 2021
  Wyświetleń: 182
 987. KONTO GESTORA
  Wyświetleń: 181
 988. 2019
  Wyświetleń: 177
 989. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 175
 990. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 173
 991. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek w Leśnicy ul. Stawowa
  Wyświetleń: 173
 992. 2016
  Wyświetleń: 171
 993. 2018
  Wyświetleń: 170
 994. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 170
 995. 2017
  Wyświetleń: 168
 996. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 167
 997. „Modernizacja osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu strzeleckiego w wyłączeniem obszaru miasta i gminy Zawadzkie”.
  Wyświetleń: 165
 998. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4218 Leśnica
  Wyświetleń: 163
 999. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 160
 1000. Zamówienia z wolnej ręki - 2017
  Wyświetleń: 160
 1001. Uchwała Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2020 roku
  Wyświetleń: 159
 1002. Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”
  Wyświetleń: 157
 1003. Zadania dofinansowane w roku 2019
  Wyświetleń: 153
 1004. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2021 r. ”
  Wyświetleń: 151
 1005. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 150
 1006. Dane do informacji publicznej związane z kosztami funkcjonowania Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 143
 1007. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4217 Leśnica
  Wyświetleń: 142
 1008. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4216 Leśnica
  Wyświetleń: 141
 1009. Zamówienia z wolnej ręki - 2019
  Wyświetleń: 140
 1010. Zarządzenie Starosty Nr 29/2020 dot. Wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia
  Wyświetleń: 139
 1011. 28.09.2020 r. - Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 137
 1012. „Usuwanie i utylizacja padłych i rannych zwierząt domowych i leśnych z pasa drogowego dróg powiatowych i terenów należących do Powiatu Strzeleckiego od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.”
  Wyświetleń: 128
 1013. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 128
 1014. Uchwała N4 348/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 128
 1015. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pod mostem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie – Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki”
  Wyświetleń: 126
 1016. 26.10.2020 r. - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 123
 1017. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2020 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 123
 1018. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna”
  Wyświetleń: 119
 1019. WYNIKI KONSULTACJI projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”
  Wyświetleń: 118
 1020. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości wykupu obligacji
  Wyświetleń: 117
 1021. Zamówienia z wolnej ręki - 2018
  Wyświetleń: 117
 1022. „Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu Strzeleckiego na koszt właściciela pojazdu, z podziałem na (...)".
  Wyświetleń: 116
 1023. INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW PFRON NA DOFINANSOWANIE PROWADZENIA ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ” W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 115
 1024. „Zamiatanie nawierzchni dróg oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku”.
  Wyświetleń: 111
 1025. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 111
 1026. Obligacje Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 110
 1027. Konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 109
 1028. Raporty o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 109
 1029. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 109
 1030. 16.10.2020 r. - Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 108
 1031. APEL do mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu strzeleckiego o zgłaszanie się osób mogących wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami tych domów
  Wyświetleń: 107
 1032. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 107
 1033. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4215 Leśnica
  Wyświetleń: 106
 1034. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 105
 1035. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2020
  Wyświetleń: 105
 1036. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 105
 1037. Zawiadomienie dotyczące terminów załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 104
 1038. Uchwała Nr 347/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 102
 1039. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Kadłubie
  Wyświetleń: 101
 1040. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 101
 1041. 16.11.2020 r. - Uchwała Nr 351/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 16.11.2020 r.
  Wyświetleń: 99
 1042. „Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na 2021 rok”.
  Wyświetleń: 98
 1043. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4214 Leśnica
  Wyświetleń: 98
 1044. ,,Wykonanie szpalet wewnętrznych okiennych i drzwiowych – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 97
 1045. Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO w roku 2021
  Wyświetleń: 97
 1046. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie
  Wyświetleń: 92
 1047. Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 92
 1048. WYNIKI KONSULTACJI - kopia
  Wyświetleń: 92
 1049. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 91
 1050. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych
  Wyświetleń: 91
 1051. Ogłoszenie Starosty - I przetarg Zimna Wódka
  Wyświetleń: 90
 1052. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie - Dziewkowice w m. Dziewkowice ul. Strzelecka”.
  Wyświetleń: 90
 1053. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4218 Leśnica
  Wyświetleń: 89
 1054. Uchwała Nr XXV/248/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 87
 1055. Informacja o starostwie w tekście łatwym do czytania ETR
  Wyświetleń: 86
 1056. Informacja o wyniku II przetargu dzialka nr 4215 Leśnica
  Wyświetleń: 86
 1057. WYNIKI KONSULTACJI projektu „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030"
  Wyświetleń: 86
 1058. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 85
 1059. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pod mostem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie – Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki”
  Wyświetleń: 85
 1060. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 84
 1061. „Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w podziale na 3 części na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2021 roku”
  Wyświetleń: 83
 1062. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4217 Leśnica
  Wyświetleń: 81
 1063. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna”.
  Wyświetleń: 81
 1064. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 80
 1065. Uchwała Nr XXV/249/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 80
 1066. Opracowanie koncepcji programowej dla zadania „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w ciągu dróg powiatowych 1815 O Izbicko – Grodzisko na odcinku Izbicko – Utrata oraz 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa (...)".
  Wyświetleń: 78
 1067. Ogłoszenie o sprzedaży - III przetarg, Leśnica ul. Stawowa
  Wyświetleń: 75
 1068. Informacja o wyniku przetargu - działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 74
 1069. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4214 Leśnica
  Wyświetleń: 72
 1070. Aktualizacja Planu Postępowań
  Wyświetleń: 67
 1071. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka na odcinku Sucha – Rozmierz w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu”.
  Wyświetleń: 63
 1072. Zarządzenie Starosty Nr 10/2021, ogłoszenie II przetargu, Zimna Wódka
  Wyświetleń: 60
 1073. „Usuwanie z dróg znajdujących się na terenie powiatu strzeleckiego pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z drogi w granicach administracyjnych powiatu strzeleckiego w trybie i na zasadach określonych w art. 130a ustawy (...)"
  Wyświetleń: 59
 1074. Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
  Wyświetleń: 57
 1075. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 56
 1076. Nieruchomości Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 56
 1077. Uchwała Nr 481/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 52
 1078. Uchwała nr 485/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2021 rok
  Wyświetleń: 52
 1079. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 51
 1080. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 49
 1081. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 49
 1082. Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 48
 1083. Obieszcenie ZRID
  Wyświetleń: 47
 1084. Zarządzenie Starosty - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia
  Wyświetleń: 47
 1085. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste
  Wyświetleń: 46
 1086. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2020
  Wyświetleń: 46
 1087. Rejestr osnów geodezyjnych
  Wyświetleń: 46
 1088. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 44
 1089. Ewidencja gruntów i budynków
  Wyświetleń: 43
 1090. Informacja o wydanej decyzji dla ECO S.A.
  Wyświetleń: 43
 1091. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 40
 1092. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2020 roku
  Wyświetleń: 39
 1093. Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 39
 1094. Uchwała nr 697/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2021 r.
  Wyświetleń: 39
 1095. Rejestr cen nieruchomości
  Wyświetleń: 38
 1096. Uchwała nr 630/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 38
 1097. Rejestr zamówień, zgłoszeń prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 35
 1098. Uchwała Nr 421/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 33
 1099. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Poznowicach.
  Wyświetleń: 31
 1100. Ogłoszenie Starosty I przetarg działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 28
 1101. Informacja o wyniku przetargu - działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 27
 1102. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KOMISJI OCENIAJĄCEJ
  Wyświetleń: 27
 1103. Informacja o wyniku przetargu - działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 26
 1104. Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych ulicy Żeromskiego i ulicy Ks. Wajdy w Żędowicach.
  Wyświetleń: 25
 1105. Informacja o wyniku II przetargu - działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 22
 1106. Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego 3x9200 litrów w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej
  Wyświetleń: 21
 1107. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej 1807O Strzelce Opolskie-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub
  Wyświetleń: 21
 1108. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego”.
  Wyświetleń: 20
 1109. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 19
 1110. Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego za 2020 rok
  Wyświetleń: 10
 1111. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2020
  Wyświetleń: 8
 1112. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024” oraz rocznego programu współpracy
  Wyświetleń: 8
Wersja XML