Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71406433965173668679633426061612501200000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
77158916739639410375613147198634714597870373325814775919761709
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101109763607248781967102709832508350589547940429508184868110557
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6037360572885698005160887542195457956182669338835110906879733
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
456092958139138313593292330994418904237446103483335374057981
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13812169114610381177118311831608115998110164053
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83016281051112320991104134415761823157110101259
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000690
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1506527
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 96615
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 69145
 4. Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 55662
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 52513
 6. Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 27486
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 22688
 8. Ogłoszenia Starosty
  Wyświetleń: 16600
 9. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 14053
 10. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 13992
 11. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 13934
 12. Rada Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 13804
 13. Budżet
  Wyświetleń: 13447
 14. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 12841
 15. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 12709
 16. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 12589
 17. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych
  Wyświetleń: 12179
 18. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 11842
 19. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 11815
 20. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 11626
 21. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11602
 22. Harmonogram i lokalizacja punktów
  Wyświetleń: 11472
 23. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 10816
 24. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 10246
 25. Dotacje 2014
  Wyświetleń: 10239
 26. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenia powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 9927
 27. Ogłoszenia inne
  Wyświetleń: 9734
 28. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 9311
 29. Starostwo Powiatowe
  Wyświetleń: 9183
 30. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 9152
 31. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 9113
 32. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9072
 33. Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 9067
 34. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8857
 35. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 8672
 36. Wydział Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 8660
 37. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 8491
 38. Zasady
  Wyświetleń: 8471
 39. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego
  Wyświetleń: 8438
 40. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)
  Wyświetleń: 8356
 41. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 8144
 42. Zamówienia z wolnej ręki - 2020
  Wyświetleń: 7834
 43. Nabór kandydatów
  Wyświetleń: 7716
 44. Konkursy
  Wyświetleń: 7713
 45. Wydział Architektoniczno - Budowlany
  Wyświetleń: 7498
 46. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 7361
 47. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2020
  Wyświetleń: 7233
 48. Dotacje 2012
  Wyświetleń: 7074
 49. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 7066
 50. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 7035
 51. Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki
  Wyświetleń: 6922
 52. Adres Skrzynki
  Wyświetleń: 6750
 53. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6661
 54. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 6639
 55. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2
  Wyświetleń: 6611
 56. Dotacje 2010
  Wyświetleń: 6455
 57. Dotacje 2013
  Wyświetleń: 6379
 58. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 6276
 59. Dotacje 2007
  Wyświetleń: 6140
 60. Dotacje 2011
  Wyświetleń: 6113
 61. Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 6083
 62. Stowarzyszenia zwykłe
  Wyświetleń: 6073
 63. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 6053
 64. Władze, budżet
  Wyświetleń: 5940
 65. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 5913
 66. Dotacje 2008
  Wyświetleń: 5909
 67. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 5872
 68. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018
  Wyświetleń: 5808
 69. Udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 5784
 70. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5726
 71. Rada Powiatu, Komisje
  Wyświetleń: 5700
 72. Dotacje 2009
  Wyświetleń: 5615
 73. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2017
  Wyświetleń: 5572
 74. KONTO GEODETY
  Wyświetleń: 5549
 75. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica
  Wyświetleń: 5465
 76. Transmisja na żywo
  Wyświetleń: 5385
 77. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2018
  Wyświetleń: 5351
 78. Dotacje 2006
  Wyświetleń: 5296
 79. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 5169
 80. Dotacje 2005
  Wyświetleń: 5164
 81. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 4997
 82. Rejestr Uchwał Rady Powiatu
  Wyświetleń: 4953
 83. III POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.10.2018 R. DO GODZ. 11.00
  Wyświetleń: 4752
 84. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4744
 85. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB
  Wyświetleń: 4737
 86. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych
  Wyświetleń: 4726
 87. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2021 rok
  Wyświetleń: 4721
 88. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4710
 89. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 4659
 90. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 4618
 91. Metody dostarczenia dokumentów
  Wyświetleń: 4560
 92. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 4519
 93. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 4437
 94. Zespół do spraw Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 4429
 95. Archiwum nagrań
  Wyświetleń: 4427
 96. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 4425
 97. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 4325
 98. Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 4309
 99. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 4273
 100. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 4252
 101. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4247
 102. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4226
 103. Oświadczenia majątkowe za 2017 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 4222
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4192
 105. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Ujazd i dla gminy Leśnica z podziałem na dwa zadania (...)"
  Wyświetleń: 4154
 106. Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 4152
 107. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 4129
 108. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 4127
 109. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4112
 110. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4105
 111. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji
  Wyświetleń: 4091
 112. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4071
 113. Zmiana danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 4058
 114. Wybory 2014
  Wyświetleń: 4050
 115. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Wyświetleń: 4039
 116. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3981
 117. Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Wyświetleń: 3933
 118. Protokoły
  Wyświetleń: 3927
 119. Mienie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3918
 120. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3905
 121. Zespół Kontroli
  Wyświetleń: 3899
 122. Dziennik budowy
  Wyświetleń: 3881
 123. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2019 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3872
 124. Wybory 2018
  Wyświetleń: 3868
 125. Zamówienia poniżej 130000zł netto
  Wyświetleń: 3854
 126. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3843
 127. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 3818
 128. Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3800
 129. Rejestry Biura Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3769
 130. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla DSO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 3764
 131. Wydział Architektoniczno-Budowlany
  Wyświetleń: 3744
 132. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3736
 133. Zamówienia powyżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 3724
 134. Służby Zespolone
  Wyświetleń: 3691
 135. Transmisja NA ŻYWO
  Wyświetleń: 3687
 136. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia granic - Krośnica dz. 468, 469 z sąsiadującą dz. 470
  Wyświetleń: 3661
 137. Wydawanie zaświadczenia, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 3649
 138. Ubezpieczenie Majątku i Interesów Powiatu Strzeleckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021
  Wyświetleń: 3629
 139. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa – Etap 2
  Wyświetleń: 3617
 140. REJESTRY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 3590
 141. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 3585
 142. Zgłaszanie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 3577
 143. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3570
 144. Statut Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3547
 145. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
  Wyświetleń: 3543
 146. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 3530
 147. Tryb podstawowy
  Wyświetleń: 3500
 148. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3492
 149. Odpowiedź na petycję
  Wyświetleń: 3486
 150. Informacje nieudostępnione
  Wyświetleń: 3457
 151. WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
  Wyświetleń: 3451
 152. Dotacje
  Wyświetleń: 3450
 153. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 3446
 154. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 3419
 155. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych
  Wyświetleń: 3406
 156. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
  Wyświetleń: 3393
 157. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym" z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 3377
 158. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”
  Wyświetleń: 3355
 159. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3338
 160. Zamówienia publiczne 2021r.
  Wyświetleń: 3329
 161. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 3296
 162. Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1
  Wyświetleń: 3268
 163. Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego w okresie 24 miesięcy
  Wyświetleń: 3230
 164. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 3226
 165. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 3200
 166. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 3197
 167. Pozwolenie na budowę ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 3184
 168. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3169
 169. Zamówienia poniżej 30 tys. euro - 2019
  Wyświetleń: 3125
 170. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018 - z podziałem na część I, II, III
  Wyświetleń: 3095
 171. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 3082
 172. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia
  Wyświetleń: 3073
 173. Rejestracja pojazdów
  Wyświetleń: 3048
 174. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 3041
 175. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 3025
 176. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 3022
 177. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 3011
 178. Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2989
 179. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2956
 180. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2947
 181. Pozwolenie na rozbiórkę.
  Wyświetleń: 2937
 182. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 2852
 183. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 2850
 184. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - lata 2015-2016
  Wyświetleń: 2846
 185. Wykaz Stacji Demontażu znajdujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2843
 186. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 2812
 187. „Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna”
  Wyświetleń: 2791
 188. Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.
  Wyświetleń: 2786
 189. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 2762
 190. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  Wyświetleń: 2739
 191. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”
  Wyświetleń: 2736
 192. "Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich"
  Wyświetleń: 2735
 193. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 2704
 194. Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
  Wyświetleń: 2702
 195. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 2684
 196. Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego, z podziałem na Część I i Część II.
  Wyświetleń: 2679
 197. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 2672
 198. Rozkład jazdy PKS i LUZ PKP kursujących na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2672
 199. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2656
 200. Oświadczenia majątkowe za 2016 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 2653
 201. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna
  Wyświetleń: 2652
 202. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy.
  Wyświetleń: 2650
 203. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
  Wyświetleń: 2638
 204. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2602
 205. Czasowa rejestracja
  Wyświetleń: 2597
 206. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 2579
 207. Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul.Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia
  Wyświetleń: 2577
 208. Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
  Wyświetleń: 2576
 209. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha – Rozmierka w m. Sucha ul. Jemielnicka
  Wyświetleń: 2546
 210. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2536
 211. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2532
 212. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 2528
 213. V POSTĘPOWANIE Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego Górze Św. Anny wraz z otoczeniem UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.02.2019 R. DO GODZ. 10.00
  Wyświetleń: 2528
 214. Dotacje 2016
  Wyświetleń: 2525
 215. Nadawanie uprawnień diagnosty
  Wyświetleń: 2523
 216. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim -Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.–Kędzierzyn-Koźle na odc. Zalesie Śl.–Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice–Leśnica–Zalesie Śl. na odc. ul. Strażackiej w Zalesiu Śl. (...)
  Wyświetleń: 2505
 217. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2503
 218. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 2497
 219. Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1
  Wyświetleń: 2480
 220. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego
  Wyświetleń: 2473
 221. Petycje
  Wyświetleń: 2472
 222. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice
  Wyświetleń: 2460
 223. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2443
 224. wniosek na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2442
 225. Wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  Wyświetleń: 2442
 226. Przeniesienie pozwolenia na budowę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych.
  Wyświetleń: 2439
 227. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 2435
 228. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 2408
 229. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 2407
 230. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny”
  Wyświetleń: 2403
 231. Wykaz Osrodków Szkolenia Kierowców (OSK) dzialajacych na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2398
 232. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 2396
 233. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwratły 2018 r.
  Wyświetleń: 2384
 234. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2371
 235. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 2342
 236. „Założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500)
  Wyświetleń: 2341
 237. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 2316
 238. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska - część Etapu IV
  Wyświetleń: 2300
 239. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 2282
 240. Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 2279
 241. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 2278
 242. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021”
  Wyświetleń: 2271
 243. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2271
 244. Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Wyświetleń: 2271
 245. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2257
 246. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle na odc. Ujazd Piaski – Sławięcice
  Wyświetleń: 2256
 247. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 2253
 248. OPŁATY SKARBOWE
  Wyświetleń: 2250
 249. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 2237
 250. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2237
 251. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śl.– Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śl.– Cisowa oraz drogi pow. 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śl
  Wyświetleń: 2234
 252. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 2228
 253. Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2216
 254. Zgłoszenia budowy 2019 r.
  Wyświetleń: 2205
 255. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2198
 256. Wydawanie kart wędkarskich albo łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 2183
 257. Zgłoszenia budowy 2018 r.
  Wyświetleń: 2178
 258. Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2175
 259. Upoważnienia i pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 2163
 260. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości Leśnica
  Wyświetleń: 2160
 261. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 2158
 262. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 2143
 263. Rejestracja zwierząt
  Wyświetleń: 2142
 264. Budowa ulicy Pięknej w Jemielnicy
  Wyświetleń: 2135
 265. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2132
 266. Budowa chlewni 296,47 DJP w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2129
 267. Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 2123
 268. Odmowa wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2121
 269. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2116
 270. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
  Wyświetleń: 2114
 271. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2110
 272. Wydanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2110
 273. Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej”
  Wyświetleń: 2109
 274. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 2091
 275. Zakup i dostawa sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki Metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej (...)
  Wyświetleń: 2091
 276. Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XVI/166/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 2084
 277. awaryjne zajecie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2080
 278. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2016 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2078
 279. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2065
 280. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2052
 281. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 2052
 282. Cechowanie, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 2041
 283. „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w miejscowości Kadłubiec ul. Wiejska - Etap IV”
  Wyświetleń: 2039
 284. Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2036
 285. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 1
  Wyświetleń: 2027
 286. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 2026
 287. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 2023
 288. Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 2022
 289. „Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Strzeleckiego z wyłączeniem miasta i gminy Zawadzkie"
  Wyświetleń: 2021
 290. Dotacje 2017
  Wyświetleń: 2021
 291. Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Strzelecka
  Wyświetleń: 2016
 292. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2013
 293. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 2011
 294. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – w latach 2017 i 2018
  Wyświetleń: 2001
 295. Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty
  Wyświetleń: 1994
 296. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1993
 297. wniosek na budowę lub przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 1990
 298. Informacja skierowania do kształcenia specjalnego
  Wyświetleń: 1989
 299. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1988
 300. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1986
 301. Wydanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu.
  Wyświetleń: 1986
 302. Ewidencja zgłoszeń
  Wyświetleń: 1984
 303. Ogłoszenie - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1980
 304. wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi
  Wyświetleń: 1971
 305. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1967
 306. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów, ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3
  Wyświetleń: 1966
 307. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 1962
 308. oświadczenie
  Wyświetleń: 1959
 309. Nadzór nad stowarzyszeniami
  Wyświetleń: 1958
 310. WNIOSEK REKLAMA
  Wyświetleń: 1954
 311. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko–Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa (...)
  Wyświetleń: 1953
 312. Komisja Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1947
 313. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2016/2017 w miesiącach luty i marzec 2017r. - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1940
 314. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Zespole ds. Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1936
 315. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1930
 316. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” część I – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1927
 317. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - Etap 3
  Wyświetleń: 1927
 318. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1921
 319. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice – Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego – Etap 1
  Wyświetleń: 1920
 320. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny..."
  Wyświetleń: 1920
 321. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu strzeleckiego z wyłączeniem miasta gminy Zawadzkie
  Wyświetleń: 1914
 322. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.02.2019 R. DO GODZINY 10:00
  Wyświetleń: 1909
 323. Komisja Gospodarcza
  Wyświetleń: 1902
 324. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1899
 325. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1896
 326. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dostosowanie do wymogów ppoż.”
  Wyświetleń: 1895
 327. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1888
 328. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1884
 329. II POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1882
 330. "Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - III Etap"
  Wyświetleń: 1872
 331. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – Etap 2 i Etap 3”
  Wyświetleń: 1858
 332. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1850
 333. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1847
 334. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1844
 335. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1841
 336. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 1840
 337. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Klonowa - Etap 3”
  Wyświetleń: 1838
 338. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
  Wyświetleń: 1838
 339. Budowa stacji paliw w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
  Wyświetleń: 1837
 340. Nadanie uprawnień szkoły publicznej
  Wyświetleń: 1835
 341. III POSTĘPOWANIE - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1831
 342. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 1829
 343. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzednicze Referenta w Wydziale Inwestycji
  Wyświetleń: 1828
 344. „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Wiem Więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 1826
 345. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 1819
 346. Finansowanie dróg powiatowych w Polsce w latach 2005-2007
  Wyświetleń: 1817
 347. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1812
 348. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  Wyświetleń: 1805
 349. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Księgowego w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1801
 350. „Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja – ul. Dworcowa.”
  Wyświetleń: 1793
 351. Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice, Etap 2 – Rynek i ul. Leśnicka w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1793
 352. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1781
 353. IV POSTĘPOWANIE - Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny"
  Wyświetleń: 1777
 354. Ogłoszenie o naborze na Kierownika Biura Związku
  Wyświetleń: 1775
 355. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu Yamaha FZR 600 stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1775
 356. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1774
 357. Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - etap I odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka - zrealizowany w 2016r.
  Wyświetleń: 1774
 358. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Wydziale Inwestycji i Zarządzania Funduszami
  Wyświetleń: 1772
 359. „Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Ujazd.”
  Wyświetleń: 1770
 360. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1768
 361. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego”
  Wyświetleń: 1767
 362. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  Wyświetleń: 1766
 363. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - osoby wydające decyzje
  Wyświetleń: 1766
 364. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 2”
  Wyświetleń: 1761
 365. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1756
 366. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1754
 367. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Olszowej
  Wyświetleń: 1747
 368. Umowy
  Wyświetleń: 1745
 369. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 1741
 370. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1738
 371. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1737
 372. Interpelacje i wnioski radnych
  Wyświetleń: 1734
 373. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1733
 374. Pomnik Czynu Powstańczego i Amfiteatr w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 1732
 375. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1726
 376. Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"
  Wyświetleń: 1724
 377. Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego pomnika Historii Góra Św. Anny”
  Wyświetleń: 1711
 378. KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Wyświetleń: 1710
 379. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 1710
 380. Budowa hali produkcyjno-magazynowej BITO w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 1708
 381. OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
  Wyświetleń: 1704
 382. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie odpadow innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 1702
 383. Wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Wyświetleń: 1696
 384. Dotacje 2018
  Wyświetleń: 1690
 385. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” – z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1688
 386. „Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1”
  Wyświetleń: 1686
 387. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 1686
 388. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
  Wyświetleń: 1682
 389. Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu
  Wyświetleń: 1682
 390. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1669
 391. Porozumienia
  Wyświetleń: 1669
 392. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1668
 393. Obwieszczenie Wojewódzkiej komisji wyborczej w Opolu z dnia 24 październik 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1658
 394. Zestawienie zbiorcze wyników głosowania do Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1658
 395. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1657
 396. Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych, płyt pilśniowych MDF i HDF o zdolności produkcyjnej ponad 600 m3 na dobę, należącej do DSO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1657
 397. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MłODSZEGO REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1653
 398. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1650
 399. Oświadczenia majątkowe za 2018 - Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 1645
 400. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  Wyświetleń: 1637
 401. Polecenia służbowe Starosty
  Wyświetleń: 1635
 402. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku - Radni Powiatu Strzeleckiego – VI kadencja
  Wyświetleń: 1634
 403. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 1633
 404. „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzętów komputerowych z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 1632
 405. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2016
  Wyświetleń: 1630
 406. Rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1630
 407. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 1.”
  Wyświetleń: 1625
 408. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica
  Wyświetleń: 1624
 409. „Zakup sprzętu komputerowego”.
  Wyświetleń: 1623
 410. Wyniki konkursu - Pomoc Prawna na 2018r.
  Wyświetleń: 1619
 411. Skargi i wnioski Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1618
 412. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1613
 413. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2018” z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1611
 414. „Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica – Krasowa – Etap 1 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1608
 415. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 1608
 416. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 1606
 417. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1600
 418. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2016, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 1598
 419. Sprawozdanie z Programu Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1593
 420. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.:„Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1591
 421. Materiały wyborcze - dokumenty rejestracyjne do rady powiatu
  Wyświetleń: 1588
 422. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1588
 423. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w starostwie w roku 2015
  Wyświetleń: 1587
 424. Księga rejestrowa uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 1585
 425. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1584
 426. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Kolonowskie.”
  Wyświetleń: 1580
 427. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1579
 428. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomośći w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1578
 429. Pozwolenie na budowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 1577
 430. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  Wyświetleń: 1574
 431. Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1571
 432. Program ochrony środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1570
 433. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 1567
 434. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1565
 435. Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 1562
 436. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1562
 437. Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1561
 438. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 1557
 439. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1556
 440. Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich przy ulicy Krakowskiej 38
  Wyświetleń: 1550
 441. Mienie Powiatu na dzień 31-12-2014 r
  Wyświetleń: 1540
 442. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2017
  Wyświetleń: 1535
 443. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży motocyklu RF 600 R stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1532
 444. „Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (...)"
  Wyświetleń: 1528
 445. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020”.
  Wyświetleń: 1527
 446. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1519
 447. „Przebudowa części pomieszczeń dydaktycznych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1518
 448. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – z podziałem na części I, II, III
  Wyświetleń: 1516
 449. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1514
 450. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 1511
 451. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie
  Wyświetleń: 1506
 452. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego w sprawie okręgów wyborczych powiatu
  Wyświetleń: 1504
 453. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1504
 454. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKIEGO ZA LATA 2014-2015
  Wyświetleń: 1499
 455. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1494
 456. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
  Wyświetleń: 1493
 457. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 1493
 458. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 1487
 459. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich o składzie i siedzibie komisji oraz terminach przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1487
 460. Zawiadomienie wyborców okręgu wyborczego nr 2 o skreśleniu kandydata z listy i unieważnieniu zarejestrowanej listy
  Wyświetleń: 1484
 461. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2012-2013
  Wyświetleń: 1482
 462. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 1479
 463. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 1475
 464. II POSTĘPOWANIE: „Zakup i dostawa sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz innych sprzętów elektronicznych w ramach projektu pn. „Nauka dla nas w sam raz””
  Wyświetleń: 1473
 465. Uchwała Nr 404/2017 ZPS z dnia 20 marca 2017 roku w sprawi przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1473
 466. Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 1471
 467. „Modernizacja drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice w m. Strzelce Opolskie ul. Dziewkowicka – Etap 1”
  Wyświetleń: 1468
 468. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Podinspektora w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1466
 469. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – Etap 2”
  Wyświetleń: 1458
 470. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2016 roku
  Wyświetleń: 1458
 471. Przebudowa hali magazynowej i budowa zbiornika na surowce z grupy SLES o poj. 50m3 w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, na działkach nr 1133/36, 1133/34.
  Wyświetleń: 1455
 472. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko - Młodszego Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1446
 473. Oświadczenie o zabezpieczeniu prowadzonych robót
  Wyświetleń: 1446
 474. Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 1445
 475. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 1441
 476. Przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 1437
 477. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza
  Wyświetleń: 1436
 478. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1427
 479. Stowarzyszenia
  Wyświetleń: 1425
 480. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1422
 481. Zmiana danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1414
 482. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”
  Wyświetleń: 1411
 483. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. (...)
  Wyświetleń: 1411
 484. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale GKN
  Wyświetleń: 1406
 485. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 1401
 486. Nadanie uprawnień instruktora
  Wyświetleń: 1400
 487. Dotacje 2019
  Wyświetleń: 1394
 488. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1393
 489. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1383
 490. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1382
 491. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1381
 492. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych
  Wyświetleń: 1381
 493. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości w Leśnicy
  Wyświetleń: 1376
 494. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1372
 495. Zamówienia powyżej 30 tys. euro - 2016
  Wyświetleń: 1368
 496. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych - Strzelce Opolskie dz. 3557 z sąsiadującymi dz. 3551, 3558
  Wyświetleń: 1365
 497. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części"
  Wyświetleń: 1364
 498. Decyzja Starosty z 28.02.2016 r.Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 1362
 499. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1361
 500. Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1359
 501. Ogłoszenie Zarządu Powiat- przetargi
  Wyświetleń: 1355
 502. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1354
 503. „Zakup wraz z dostawą samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z podziałem na dwie części”
  Wyświetleń: 1353
 504. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 1352
 505. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w latach 2020-2021”
  Wyświetleń: 1349
 506. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK
  Wyświetleń: 1344
 507. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia (...)"
  Wyświetleń: 1341
 508. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1
  Wyświetleń: 1341
 509. II POSTĘPOWANIE „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2019” - z podziałem na część I i II
  Wyświetleń: 1341
 510. Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 1341
 511. Zapytanie ofertowe "Pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego"
  Wyświetleń: 1341
 512. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”
  Wyświetleń: 1336
 513. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 1333
 514. Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  Wyświetleń: 1329
 515. Ogłoszenie przetargu - Zawadzkie
  Wyświetleń: 1327
 516. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 1”
  Wyświetleń: 1321
 517. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 1320
 518. Uchwała Nr 407/2017 ZPS z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1319
 519. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Powiat Strzelecki na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 1316
 520. Dotacje celowe do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz budowie przyłaczy do miejskiej sieci c.o. na terenie powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 1313
 521. Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej na okres do 6 miesięcy.
  Wyświetleń: 1307
 522. „Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego” na okres 24 miesięcy
  Wyświetleń: 1305
 523. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1305
 524. Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1299
 525. Wydawanie pozwoleń na na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zatwierdzanie planów monitorowania wielkosci emisji i planów metodyki monitorowania
  Wyświetleń: 1296
 526. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji w Kielczy.
  Wyświetleń: 1295
 527. Zgłoszenia budowy 2020r.
  Wyświetleń: 1289
 528. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika (...)"
  Wyświetleń: 1288
 529. Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2016 r.
  Wyświetleń: 1286
 530. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1283
 531. Budowa składu węgla w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1282
 532. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
  Wyświetleń: 1262
 533. „Zagospodarowanie zabytkowego Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny wraz z otoczeniem, w ramach zadania „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1261
 534. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę hali magazynowej w Olszowej
  Wyświetleń: 1261
 535. Sposób i miejsce składania wniosków elektronicznych do rejestracji pojazdu
  Wyświetleń: 1256
 536. Budowa stacji paliw w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1254
 537. Pozwolenie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Leśnicy
  Wyświetleń: 1250
 538. Ogłoszenie Zarządu - I przetarg w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 1247
 539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1246
 540. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2017 roku
  Wyświetleń: 1245
 541. Wtórnik karty pojazdu
  Wyświetleń: 1234
 542. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019
  Wyświetleń: 1232
 543. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 105646 O ulicy Słonecznej w Żędowicach
  Wyświetleń: 1223
 544. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.:„Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Op. w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: „Efektywność energetyczna (...)"
  Wyświetleń: 1217
 545. Obwieszczenia Referatu Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1212
 546. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1212
 547. I Etap budowy węzła kruszenia wstępnego w Otmicach
  Wyświetleń: 1207
 548. Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna – Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1199
 549. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali do produkcji drutu w Olszowej.
  Wyświetleń: 1197
 550. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-Młodszy Księgowy w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1194
 551. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przetargu
  Wyświetleń: 1194
 552. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1191
 553. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1190
 554. IFA hala produkcyjno-magazynowa Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1184
 555. Ogłoszenie o przetargach dot. sprzedaży nieruchomości powiatowych położonych w Leśnicy
  Wyświetleń: 1175
 556. Budowa drogi do studni wodociągowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1171
 557. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę hali do produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 1168
 558. Budowa hali magazynowej na materiały do produkcji rolet w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1167
 559. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 1161
 560. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1160
 561. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1158
 562. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018
  Wyświetleń: 1156
 563. Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1155
 564. Informacja dotycząca zmiany pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 1152
 565. Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
  Wyświetleń: 1152
 566. Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 1152
 567. Przebudowa ze zmiana użytkowania części hali MUBEA II w Olszowej
  Wyświetleń: 1151
 568. „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 7 części” (...)
  Wyświetleń: 1148
 569. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Olszowej
  Wyświetleń: 1145
 570. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017, obejmująca informacje określone w art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 1145
 571. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – z podziałem na części I, II"
  Wyświetleń: 1144
 572. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1144
 573. Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na kurnik o obsadzie 60 DJP.
  Wyświetleń: 1143
 574. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020” z podziałem na część I i II”.
  Wyświetleń: 1142
 575. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2018
  Wyświetleń: 1142
 576. Ogłoszenie II przetargów - Leśnica 3 działki
  Wyświetleń: 1142
 577. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 1141
 578. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1141
 579. Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargach - Leśnica - 2 działki
  Wyświetleń: 1141
 580. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1141
 581. Decyzja Starosty o przejęciu nieruchomości w Ujeździe
  Wyświetleń: 1137
 582. Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018"
  Wyświetleń: 1137
 583. Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1136
 584. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przejęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 1133
 585. Budowa linii technologicznej do płukania i czyszczenia kruszywa kopalnianego w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1132
 586. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1131
 587. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 1130
 588. Otwarcie ofert online
  Wyświetleń: 1128
 589. WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018
  Wyświetleń: 1127
 590. Budowa linii technologicznej do przeróbki kruszywa w Szymiszowie
  Wyświetleń: 1126
 591. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1125
 592. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.”
  Wyświetleń: 1124
 593. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 1123
 594. Komisja Rewizyjna, Bezpieczeństwa, Budżetu, Edukacji i Gospodarcza
  Wyświetleń: 1122
 595. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018”
  Wyświetleń: 1122
 596. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 1121
 597. Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1118
 598. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odc. Strzelce Opolskie–Rozmierka(...)
  Wyświetleń: 1113
 599. Budowa Punktu Seleketywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zawadzkie
  Wyświetleń: 1109
 600. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Leśnica
  Wyświetleń: 1107
 601. ,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 1104
 602. Mienie Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1103
 603. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22a.2016.TC
  Wyświetleń: 1101
 604. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr.przejęcia nieruchomości w Staniszczach Małych
  Wyświetleń: 1101
 605. Uchwała Nr III/50/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1099
 606. Budowa chlewni o obsadzie 243 DJp w Poznowicach
  Wyświetleń: 1096
 607. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dotyczącego zarurowania rowu przydrożnego
  Wyświetleń: 1095
 608. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1094
 609. Izobud Sp. z o.o. - zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną.
  Wyświetleń: 1090
 610. Decyzja o zezwoleniu na relazację inwestycji drogowej w Dziewkowicach
  Wyświetleń: 1088
 611. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy ulicy Strzelcekiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 1087
 612. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO
  Wyświetleń: 1083
 613. ,,Zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w podziale na 2 części”.
  Wyświetleń: 1082
 614. Rozbudowa ulicy Strzeleckiej w Łaziskach
  Wyświetleń: 1081
 615. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2020
  Wyświetleń: 1080
 616. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub."
  Wyświetleń: 1079
 617. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczka z odwodnienia drogi gminnej, ul. Colony w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 1078
 618. WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"
  Wyświetleń: 1077
 619. Analiza statystyczna o zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 1076
 620. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 1075
 621. Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 1070
 622. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 1069
 623. Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Stzrelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki rowerowej ...
  Wyświetleń: 1066
 624. Projekt Uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1065
 625. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 1064
 626. Ogłoszenie II przetargu działka 5049/18
  Wyświetleń: 1064
 627. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - osoby zarządzające powiatową osobą prawną
  Wyświetleń: 1061
 628. KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 1056
 629. Uchwała Nr III/51/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na ro 2019
  Wyświetleń: 1056
 630. Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej BITO Technika Magazynowa Sp. z o.o. Technika
  Wyświetleń: 1054
 631. Konsultacje programu ROCZNEGO na rok 2020 oraz programu WIELOLETNIEGO na lata 2020-2024 współpracy Powiatu z NGO
  Wyświetleń: 1053
 632. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 1052
 633. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego za lata 2015, 2016 i 2017 wg stanu na dzień 31 grudnia.
  Wyświetleń: 1050
 634. Uchwała Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2018
  Wyświetleń: 1050
 635. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 12 części”.
  Wyświetleń: 1049
 636. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego przepustu w m. Jaryszów, Kolonia, na potoku Jaryszówka
  Wyświetleń: 1049
 637. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.4.2017.TC
  Wyświetleń: 1047
 638. Uchwała nr 36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1046
 639. Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 1044
 640. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu - przetargi na zbycie
  Wyświetleń: 1042
 641. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów komputerowych certyfikacyjnych ECDL BASE w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””.
  Wyświetleń: 1041
 642. „Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie”
  Wyświetleń: 1040
 643. „Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 3 części"
  Wyświetleń: 1039
 644. Decyzja Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 1037
 645. Uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
  Wyświetleń: 1036
 646. Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2018 roku
  Wyświetleń: 1035
 647. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 1034
 648. Decyzja Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 1032
 649. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 1026
 650. Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1026
 651. Decyzja Starosty Strzeleckiego o nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1024
 652. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 1023
 653. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1020
 654. Treść petycji
  Wyświetleń: 1018
 655. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op.–Krasiejów na odcinku Strzelce Op.-Rozmierka wraz z budową ścieżki (...)
  Wyświetleń: 1017
 656. „Udzielenie Powiatowi Strzeleckiemu kredytu długoterminowego złotowego w wysokości do 1.885.822,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu Powiatu związanego z realizacją wydatków na wkład własny do Projektów ..."
  Wyświetleń: 1015
 657. Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania o przejęciu nieruchomości-Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 1014
 658. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2019
  Wyświetleń: 1012
 659. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ulicy Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 1012
 660. Informacja na podstawie art. 30a ustawy Prawo Budowlane O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - rok 2017
  Wyświetleń: 1011
 661. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni warsztatu w m. Krośnica oraz budowa wylotu i studni retencyjno - chłonnej
  Wyświetleń: 1010
 662. IFA- zmiana sposobu użytkowania hali na lakiernię w Olszowej
  Wyświetleń: 1009
 663. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1009
 664. Wykaz szkół i placówek niepublicznych w powiecie strzeleckim
  Wyświetleń: 1009
 665. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1008
 666. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Izbicko
  Wyświetleń: 1007
 667. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z zakładu Kapica Sp. z o.o. Zawadzkie
  Wyświetleń: 1006
 668. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
  Wyświetleń: 1002
 669. Informacje o dokumentach zawierających dane o środowisku
  Wyświetleń: 1001
 670. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1001
 671. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 997
 672. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2018 ROKU
  Wyświetleń: 997
 673. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 995
 674. Budowa fundamentu dla rębaka stacjonarnego wraz z jego montażem oraz budowa stalowej ściany oporowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52.
  Wyświetleń: 992
 675. Informacja dot. dokonywania wszelkich płatności na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT
  Wyświetleń: 988
 676. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 988
 677. Decyzja Starosty o odszkodowaniu za nieruchomość
  Wyświetleń: 987
 678. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.1.2017.TC
  Wyświetleń: 986
 679. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo do Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 983
 680. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w Kolonowskiem ze zlewni zakładu IZOSTAL S.A. oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-9/08 z dnia 6.05.2008r.
  Wyświetleń: 981
 681. Wykaz nieruchomośći powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 980
 682. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 978
 683. Plan postępowań
  Wyświetleń: 977
 684. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odowdnienia Zakładu PKS w Strzelcach Op.
  Wyświetleń: 976
 685. ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 975
 686. Prawo jazdy
  Wyświetleń: 975
 687. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU
  Wyświetleń: 974
 688. Pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 974
 689. Zgłoszenia budowy 2017 r.
  Wyświetleń: 974
 690. Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeżdzie.
  Wyświetleń: 973
 691. Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 973
 692. ,,Zakup i dostawa podręczników do języka niemieckiego na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
  Wyświetleń: 972
 693. Uchwała nr 47/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 972
 694. Budowa publicznej drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w Strzelcach Opolskich w ramach zadania ; "Budowa centrum Parkuj i Jedź w mieście Strzelce Opolskie"
  Wyświetleń: 967
 695. Zawiadomienie o wszczęcie postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi -Punkt zbierania Kolonowskie
  Wyświetleń: 967
 696. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 964
 697. Obwieszczenie Starosty w sprawie odszkodowania
  Wyświetleń: 963
 698. Zmiana decyzji nr 40/18 z dnia 02.02.2018r. dotyczącej budowy hali magazynowo-produkcyjnej zakładu montażu okien z częścią socjalną w Zawadzkiem.
  Wyświetleń: 962
 699. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z 18.08.2017 r.
  Wyświetleń: 961
 700. Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w Grodzisku
  Wyświetleń: 961
 701. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 956
 702. PETYCJA
  Wyświetleń: 951
 703. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 948
 704. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego
  Wyświetleń: 948
 705. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2018
  Wyświetleń: 948
 706. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odwodnienie terenu węzła kruszenia wstępnego kopalni wapienia Tarnów Opolski Wschód i dróg technologicznych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 944
 707. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  Wyświetleń: 942
 708. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi gminnej, ul. Dlugiej w Staniszczach Wielkich oraz wykonianie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 941
 709. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 940
 710. II POSTĘPOWANIE ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 939
 711. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Likwidacja rowu w Główczycach
  Wyświetleń: 938
 712. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz””.
  Wyświetleń: 937
 713. Informacja dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 935
 714. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej oraz budowa i przebudowa rowów drogowych
  Wyświetleń: 935
 715. Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 932
 716. Rozbudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na ptrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 932
 717. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. przebudowa i rozbudowa ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 930
 718. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 929
 719. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 928
 720. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.
  Wyświetleń: 928
 721. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
  Wyświetleń: 925
 722. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 924
 723. sbburgion
  Wyświetleń: 924
 724. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działek w Olszowej oraz wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 921
 725. Decyzja o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 920
 726. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 919
 727. System Rada365
  Wyświetleń: 919
 728. Uchwała Nr 65/2019 ZPS z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 916
 729. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 914
 730. Oświadczenia majątkowe za rok 2019 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 912
 731. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 908
 732. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.13.2016.TC
  Wyświetleń: 907
 733. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Leśnica dz. 1227/6, 1227/7 ark. 4 _ II przetargi ustne nieograniczone
  Wyświetleń: 907
 734. RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2016-2018
  Wyświetleń: 903
 735. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 902
 736. Ogłoszenie o naborze na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 901
 737. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu językowego TELC A2 z języka rosyjskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej””
  Wyświetleń: 899
 738. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zakładu IZOBUD w Łąkach Kozielskich, do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 898
 739. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przekroczenie rzeki Jędrynie rurociągiem i odwodnienie wykopów w Jędryniach
  Wyświetleń: 893
 740. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu
  Wyświetleń: 892
 741. Berlak - produkcja mebli Olszowa
  Wyświetleń: 891
 742. test
  Wyświetleń: 891
 743. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 890
 744. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 887
 745. 2021
  Wyświetleń: 885
 746. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 885
 747. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Strzeleckiego - Strzelce Opolskie dz. 5049/18 ark. 15 _ IV przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 885
 748. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 876
 749. Ogłoszenie o konkursie na REFERENTA w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 875
 750. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 354/1 w przysiółku Sława w Poznowicach z odwodnienia ulicy Sława
  Wyświetleń: 874
 751. Ogłoszenie Zarządu Powiatu - sprzedaż działki 5049/18
  Wyświetleń: 872
 752. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 868
 753. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu, przy drodze leśnej oraz budowa rowów i przepustów w ramach budowy drogi leśnej w Leśnictwie Łąki Kozielskie, obręb Raszowa
  Wyświetleń: 867
 754. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży
  Wyświetleń: 865
 755. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2018
  Wyświetleń: 860
 756. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku". II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 855
 757. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.
  Wyświetleń: 855
 758. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 854
 759. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 850
 760. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 848
 761. Uchwała nr 714.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 847
 762. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 844
 763. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2019
  Wyświetleń: 843
 764. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
  Wyświetleń: 842
 765. Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 842
 766. Uchwała Nr XV.160.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 841
 767. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 841
 768. Decyzja Starosty Nr GKN.6820.12.2017.TC
  Wyświetleń: 839
 769. Informacja o wynikach naboru do Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 839
 770. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 839
 771. Informacja dotycząca KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”
  Wyświetleń: 838
 772. Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Zamkowej w Kadłubie.
  Wyświetleń: 836
 773. Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 832
 774. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2020 roku”.
  Wyświetleń: 826
 775. SPROSTOWANIE do OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 826
 776. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o otwartym konkursie ofert na prowadzenie DPS w Kadłubie i DPS w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 823
 777. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie.
  Wyświetleń: 820
 778. Plan postępowań o udzielenie zamówienia - 2017
  Wyświetleń: 819
 779. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 817
 780. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 816
 781. Strona testowa
  Wyświetleń: 816
 782. Pozwolenie na budowę instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 815
 783. Decyzja Starosty Strzeleckiego GKN.6820.16.2017.TC
  Wyświetleń: 814
 784. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kolonowskie dz. 532/2, 660, 685
  Wyświetleń: 813
 785. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 812
 786. Zakup i dostawa art. biurowych, szkolnych i artystycznych, w tym papieru, tuszy i tonerów w podziale na 2 części na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Nauka dla nas w sam raz"
  Wyświetleń: 810
 787. Decyzja Starosty nr GKN.683.28.22b.2016.TC
  Wyświetleń: 809
 788. Unieważnienie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 805
 789. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 801
 790. Pozwolenie na budowę hali magazynowej MonoSol w Zimnej Wódce i Olszowej.
  Wyświetleń: 800
 791. Zaświadczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wod ze zbiornika - Kielcza
  Wyświetleń: 798
 792. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 794
 793. Uchwała Nr XV/159/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 793
 794. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Ujeździe
  Wyświetleń: 793
 795. Zmiana pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Żędowicach i Zawadzkiem
  Wyświetleń: 791
 796. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Otmicach.
  Wyświetleń: 787
 797. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Staniszcze Małe, działki nr 10, 12, 17
  Wyświetleń: 784
 798. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo
  Wyświetleń: 783
 799. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wprowadzenie wód deszczowych do ziemi - Punkt zbierania Ujazd
  Wyświetleń: 783
 800. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2)
  Wyświetleń: 779
 801. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 779
 802. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2020 – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 777
 803. Dotacje 2020
  Wyświetleń: 776
 804. Wykaz nieruchmości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu
  Wyświetleń: 776
 805. ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 776
 806. Budowa tacy i zbiornika magazynowego etanolu w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 772
 807. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 770
 808. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 770
 809. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.budowy dróg publicznych łączących ulicę Ligonia z ulicą Szpitalną w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 766
 810. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 766
 811. Obwieszczenie Starosty z dnia 26.09.2017 r.
  Wyświetleń: 765
 812. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjno-chłonnego na dz. nr 1021/4 i 1021/5 w Izbicku z odwodnienia ulicy Wyzwolenia
  Wyświetleń: 764
 813. Unieważnienie otwartego konkursu ofert (DPS w Kadłubie)
  Wyświetleń: 763
 814. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 762
 815. Roczny program współpracy powiatu strzeleckiego z NGO w roku 2020 oraz Wieloletni program współpracy na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 761
 816. Postanowienie prostujące z dn.27.09.2017 r.
  Wyświetleń: 758
 817. Sprawozdanie finansowe jednostki Starostwo Powiatowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 758
 818. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2019
  Wyświetleń: 757
 819. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2019
  Wyświetleń: 756
 820. Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego (Fiat Panda)
  Wyświetleń: 755
 821. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020
  Wyświetleń: 753
 822. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2018, OBEJMUJĄCA OKREŚLONE W ART. 7 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 751
 823. Ogłoszenie o naborze na REFERENTA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 751
 824. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 749
 825. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 747
 826. Uchwała Nr 703.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 747
 827. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 746
 828. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 5 części”.
  Wyświetleń: 744
 829. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 740
 830. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2019 ROKU
  Wyświetleń: 740
 831. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi oraz wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych w ciągu drogi woj. nr 463 w Zawadzkiem i Kolonowskiem
  Wyświetleń: 735
 832. Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
  Wyświetleń: 734
 833. ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Sieroniowice dz. 357/6
  Wyświetleń: 728
 834. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 728
 835. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.25.5.2016.TC
  Wyświetleń: 726
 836. W dniach od 31 maja do dnia 6 czerwca 2019 zostaną przeprowadzone konsultacje rocznego i wieloletniego programu współpracy powiatu z NGO
  Wyświetleń: 726
 837. Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej w Raszowej.
  Wyświetleń: 724
 838. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 722
 839. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 719
 840. Ogłoszenie - zatrudnienie na zastępstwo w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 717
 841. Pozwolenie na przebudowę mostu w Lichyni
  Wyświetleń: 714
 842. Transport
  Wyświetleń: 714
 843. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za IV kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 713
 844. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za II półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 693
 845. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka I
  Wyświetleń: 693
 846. Uchwała nr 734/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 691
 847. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 688
 848. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - Zawiadomienie i obwieszczenie
  Wyświetleń: 688
 849. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
  Wyświetleń: 686
 850. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 684
 851. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 682
 852. Budowa fermy brolerów kurzych o wielkości 208 DJP w Krasowej.
  Wyświetleń: 679
 853. Decyzja Wojewody Opolskiego z dn.31 VII 2019 r.
  Wyświetleń: 679
 854. INFORMACJA Starosty Strzeleckiego o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 601 z działką nr 604 - Staniszcze Małe
  Wyświetleń: 679
 855. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę ulicy Zapłotnej w Olszowej
  Wyświetleń: 679
 856. Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności w danym OSK za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 678
 857. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
  Wyświetleń: 678
 858. Strona testowa
  Wyświetleń: 668
 859. Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży - Leśnica
  Wyświetleń: 666
 860. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy Jednostek
  Wyświetleń: 664
 861. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 662
 862. Ogłoszenie w sprawie przyjęcia roli realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
  Wyświetleń: 661
 863. Budowa farmy fotowoltaicznej Rozmierka II
  Wyświetleń: 660
 864. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych oraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy zakładzie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 660
 865. Zmiana sposobu użytkowania hali magzynowej na halę produkcyjną na terenie spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 660
 866. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 658
 867. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 658
 868. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Kronospan KO Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich- 2019
  Wyświetleń: 658
 869. Unieważnienie drugiego przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 657
 870. Komunikat dotyczący nocnych dyżurów aptek
  Wyświetleń: 655
 871. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę hali produkcji drutu w Zimnej Wódce.
  Wyświetleń: 653
 872. Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 649
 873. Pozwolenie na rozbiórkę istniejącego i budowa mostu w Leśnicy ul.Zdzieszowicka
  Wyświetleń: 649
 874. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI
  Wyświetleń: 646
 875. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Leśnicy.
  Wyświetleń: 645
 876. Uchwała 173/2019 ZPS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia RPS projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 636
 877. Wykaz nieruchomości Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 634
 878. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 633
 879. Pozwolenie na przebudowę istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicznej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w Kolonowskiem
  Wyświetleń: 630
 880. Przejazd pojazdu niemormatywnego
  Wyświetleń: 630
 881. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 626
 882. Obwieszczenie Starosty Nr GKN.683.23.10.2016.TC
  Wyświetleń: 626
 883. Pozwolenie na budowę centrum logistycznego z infrastrukturą towarzyszącą w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 624
 884. Budowa farmy fotowoltaicznej Rożniątów
  Wyświetleń: 622
 885. Powiatowe Centrum Kultury
  Wyświetleń: 621
 886. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 621
 887. I etap budowy węzła kruszenia w Otmicach
  Wyświetleń: 619
 888. Ogłoszenie o konkursie - REFERENT w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 613
 889. 2020
  Wyświetleń: 612
 890. Strona testowa
  Wyświetleń: 610
 891. Zgłoszenia budowy od 19.09.2020 r.
  Wyświetleń: 610
 892. Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
  Wyświetleń: 608
 893. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 607
 894. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o prowadzeniu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 605
 895. Obwieszczenie o wydnej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 601
 896. Zamówienia publiczne do 2020r.
  Wyświetleń: 600
 897. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2019 roku
  Wyświetleń: 597
 898. Zmiana pozwolenia na budowę nr 119/16 z dnia 27.04.2016r.
  Wyświetleń: 595
 899. KFG - zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
  Wyświetleń: 594
 900. Wykaz nieruchomości powiatowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 593
 901. Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 588
 902. SPRAWOZDANIE za rok 2019
  Wyświetleń: 587
 903. Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę linii 2x110 kV w Olszowej.
  Wyświetleń: 582
 904. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności finansowej (do licencji międzynarodowej)
  Wyświetleń: 580
 905. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 579
 906. Uchwała Nr 134/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 579
 907. Fundusz Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 578
 908. Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wydaniu dla GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych w ramach realizacji "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 574
 909. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy i przebudowy dróg publicznych ulicy Dolińskiej i ulicy Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 574
 910. FORMULARZ E-BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 573
 911. 23.11.2020 r. - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 571
 912. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 569
 913. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 566
 914. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 566
 915. Petycje
  Wyświetleń: 566
 916. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 119/16 z dnia 27.04.2016r. w części projektu budowlanego w zakresie montażu zbiornika na surowce z grupy SLES i zbiornika na surowce z grupy BETAIN w hali w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejiki 2a
  Wyświetleń: 565
 917. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2020/2021.” – z podziałem na części I, II, III”
  Wyświetleń: 563
 918. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 563
 919. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Spóroku.
  Wyświetleń: 562
 920. Uchwała 133/2019 ZPS z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstwienia RPS informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 562
 921. Decyzja Dyr. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania przez GDDKiA - "Budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
  Wyświetleń: 558
 922. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 1”.
  Wyświetleń: 556
 923. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 555
 924. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie - 110 osób płci męskiej"
  Wyświetleń: 546
 925. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2019, obejmująca informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 542
 926. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 541
 927. ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów językowych wraz z wydaniem certyfikatów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””.
  Wyświetleń: 535
 928. Zmiana decyzji nr 80/18 z dnia 02.03.2018r. w zakresie budowy stacji paliw na terenie kruszarni w Otmicach
  Wyświetleń: 534
 929. Program działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na lata 2020-2027
  Wyświetleń: 533
 930. Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 533
 931. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Wyświetleń: 525
 932. Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji
  Wyświetleń: 523
 933. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  Wyświetleń: 522
 934. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym” z podziałem na część I i II”.
  Wyświetleń: 512
 935. Transmisja obrad Rady Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 511
 936. Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 510
 937. OFERTA w trybie pozakonkursowym - w trybie art. 19A
  Wyświetleń: 505
 938. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
  Wyświetleń: 505
 939. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 498
 940. Informacja o wszcęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej Play w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 495
 941. “Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdzieszowicka”.
  Wyświetleń: 493
 942. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 491
 943. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap III”.
  Wyświetleń: 491
 944. Rejestracja na poradę
  Wyświetleń: 491
 945. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładzie Packprofil w Kolonowskiem.
  Wyświetleń: 490
 946. Ogłoszenie przetargów - Leśnica
  Wyświetleń: 488
 947. RODO - obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 485
 948. Warto zobaczyć
  Wyświetleń: 484
 949. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja – Etap 2”.
  Wyświetleń: 483
 950. Uchwała Nr 242/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 482
 951. Skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 480
 952. Oświadczenia majątkowe za rok 2020 - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 469
 953. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 467
 954. Obwieszczenie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 448
 955. Uchwała Nr 245/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 446
 956. Uchwała Nr 733.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16.01.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2020 r.
  Wyświetleń: 446
 957. Ogłoszenie o konkursie -Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 445
 958. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 444
 959. Uchwała 265/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w spr. 1. Zatwierdzenia sprawozdań finan. jednost. finansow. z budżetu Pow. Strzel.sporz. na 31.12.2019 r., 2. Zatwierdzenia sprawozdnia finan. Pow. Strzel. sporządzonego na dz. 31.12.2019r.
  Wyświetleń: 444
 960. Ogłoszenie o konkursie - Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 436
 961. Budowa chlewni 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 434
 962. Stacje Kontroli Pojazdów
  Wyświetleń: 428
 963. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 425
 964. Obwieszczenie Zzarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i przystąpieniu do konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 423
 965. Uchwała Nr 266/2020 ZPS z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Strzeleckiego sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykający rok obrotowy 2019
  Wyświetleń: 417
 966. Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 416
 967. „Budowa i przebudowa chodników oraz przebudowa skrzyżowania w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 400
 968. Rrozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Leśnica.
  Wyświetleń: 395
 969. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części” (...).
  Wyświetleń: 388
 970. Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego
  Wyświetleń: 388
 971. ,,Zakup oraz montaż wraz z obróbką brakującej stolarki okiennej i drzwiowej – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”
  Wyświetleń: 387
 972. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich-2020
  Wyświetleń: 386
 973. "Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021" uchwalony!
  Wyświetleń: 381
 974. „Modernizacja osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu strzeleckiego w wyłączeniem obszaru miasta i gminy Zawadzkie”.
  Wyświetleń: 378
 975. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 373
 976. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 367
 977. 2020
  Wyświetleń: 361
 978. Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Staniszczach Wielkich.
  Wyświetleń: 349
 979. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 347
 980. Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich( w tym zakup 2 sztuk kserokopiarek) – z podziałem na część nr 1 i 2.
  Wyświetleń: 346
 981. KONTO GESTORA
  Wyświetleń: 343
 982. Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna
  Wyświetleń: 341
 983. Bilans Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 325
 984. „Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 324
 985. Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska
  Wyświetleń: 324
 986. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II.
  Wyświetleń: 323
 987. 2019
  Wyświetleń: 320
 988. 28.09.2020 r. - Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 320
 989. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 318
 990. ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Nauka dla nas w sam raz” w podziale na 4 części”.
  Wyświetleń: 314
 991. Pozwolenie na przebudowę drogi Leśnica - Lichynia
  Wyświetleń: 309
 992. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 307
 993. 26.10.2020 r. - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 305
 994. 2018
  Wyświetleń: 301
 995. Zadania dofinansowane w roku 2019
  Wyświetleń: 298
 996. 2016
  Wyświetleń: 296
 997. 2017
  Wyświetleń: 292
 998. „Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2021 r. ”
  Wyświetleń: 289
 999. Zamówienia z wolnej ręki - 2017
  Wyświetleń: 289
 1000. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 280
 1001. Aktualizacja Planu Postępowań
  Wyświetleń: 277
 1002. Raporty o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 275
 1003. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek w Leśnicy ul. Stawowa
  Wyświetleń: 274
 1004. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2020
  Wyświetleń: 273
 1005. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 269
 1006. KONSULATCJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU Z NGO W ROKU 2021
  Wyświetleń: 268
 1007. Zamówienia z wolnej ręki - 2019
  Wyświetleń: 267
 1008. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 266
 1009. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4218 Leśnica
  Wyświetleń: 263
 1010. Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”
  Wyświetleń: 260
 1011. 16.10.2020 r. - Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 258
 1012. Informacja o starostwie w tekście łatwym do czytania ETR
  Wyświetleń: 255
 1013. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 253
 1014. 16.11.2020 r. - Uchwała Nr 351/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 16.11.2020 r.
  Wyświetleń: 250
 1015. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4216 Leśnica
  Wyświetleń: 247
 1016. Uchwała Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2020 roku
  Wyświetleń: 243
 1017. Zamówienia z wolnej ręki - 2018
  Wyświetleń: 243
 1018. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 241
 1019. Zarządzenie Starosty Nr 29/2020 dot. Wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia
  Wyświetleń: 239
 1020. Dane do informacji publicznej związane z kosztami funkcjonowania Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 236
 1021. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4217 Leśnica
  Wyświetleń: 236
 1022. Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2020 Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 230
 1023. Decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi Leśnica - Zalesie Śl.
  Wyświetleń: 229
 1024. ,,Wykonanie szpalet wewnętrznych okiennych i drzwiowych – zamówienie wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”.
  Wyświetleń: 224
 1025. WYNIKI KONSULTACJI projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030”
  Wyświetleń: 224
 1026. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych
  Wyświetleń: 223
 1027. Uchwała N4 348/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 221
 1028. „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021 – Etap 2”.
  Wyświetleń: 218
 1029. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 218
 1030. Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2020
  Wyświetleń: 215
 1031. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za III kwartał 2020 roku
  Wyświetleń: 213
 1032. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 210
 1033. Zawiadomienie dotyczące terminów załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 210
 1034. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości wykupu obligacji
  Wyświetleń: 209
 1035. Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
  Wyświetleń: 205
 1036. INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW PFRON NA DOFINANSOWANIE PROWADZENIA ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ” W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 203
 1037. INFORMACJA O TERMINIE KONSULTACJI projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 203
 1038. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 200
 1039. Konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030"
  Wyświetleń: 200
 1040. APEL do mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu strzeleckiego o zgłaszanie się osób mogących wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami tych domów
  Wyświetleń: 198
 1041. Obligacje Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 198
 1042. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Kadłubie
  Wyświetleń: 194
 1043. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4215 Leśnica
  Wyświetleń: 192
 1044. Informacja o wyniku II przetargu dzialka nr 4215 Leśnica
  Wyświetleń: 191
 1045. Uchwała Nr 347/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Strzeleckiego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 191
 1046. Uchwała Nr 481/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 191
 1047. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdzieszowicka”
  Wyświetleń: 190
 1048. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 188
 1049. Ogłoszenie Starosty - I przetarg Zimna Wódka
  Wyświetleń: 186
 1050. „Założenie szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Jemielnica”
  Wyświetleń: 184
 1051. WYNIKI KONSULTACJI projektu „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030"
  Wyświetleń: 184
 1052. Nieruchomości Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 183
 1053. Uchwała Nr XXV/248/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 183
 1054. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4217 Leśnica
  Wyświetleń: 182
 1055. Ogłoszenie o sprzedaży - III przetarg, Leśnica ul. Stawowa
  Wyświetleń: 182
 1056. „Przebudowa mostu JNI 30004478 w ciągu drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”.
  Wyświetleń: 181
 1057. Programu wyrównywania różnic między regionami III
  Wyświetleń: 181
 1058. Uchwała Nr XXV/249/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021
  Wyświetleń: 181
 1059. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4218 Leśnica
  Wyświetleń: 180
 1060. Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO w roku 2021
  Wyświetleń: 180
 1061. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 179
 1062. WYNIKI KONSULTACJI - kopia
  Wyświetleń: 178
 1063. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 172
 1064. Ogłoszenie Starosty I przetarg działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 172
 1065. Informacja o wyniku przetargu - działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 171
 1066. Informacja o wyniku przetargu działka nr 4214 Leśnica
  Wyświetleń: 171
 1067. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 171
 1068. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie
  Wyświetleń: 171
 1069. Informacja o wyniku II przetargu działka nr 4214 Leśnica
  Wyświetleń: 167
 1070. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 167
 1071. Ewidencja gruntów i budynków
  Wyświetleń: 166
 1072. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 162
 1073. Zarządzenie Starosty Nr 10/2021, ogłoszenie II przetargu, Zimna Wódka
  Wyświetleń: 161
 1074. Budowa eletrowni fotowoltaiczej nr 2 o mocy do 1 MW w Szymiszowie
  Wyświetleń: 156
 1075. Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 154
 1076. Ogłoszenie III przetargu - działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 153
 1077. Budowa eletrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW w Szymiszowie
  Wyświetleń: 151
 1078. Informacja o wyniku przetargu - działka nr 4219 Leśnica
  Wyświetleń: 150
 1079. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2020, obejmująca informacje określone w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 149
 1080. Rejestr zamówień, zgłoszeń prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 149
 1081. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste
  Wyświetleń: 148
 1082. Rejestr osnów geodezyjnych
  Wyświetleń: 146
 1083. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 145
 1084. Rejestr cen nieruchomości
  Wyświetleń: 145
 1085. Uchwała Nr 421/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 144
 1086. Dotacje 2021
  Wyświetleń: 143
 1087. Uchwała nr 485/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2021 rok
  Wyświetleń: 142
 1088. „Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.
  Wyświetleń: 141
 1089. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 141
 1090. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 140
 1091. Uchwała Nr 442/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 140
 1092. Informacja o wyniku I przetargu - działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 138
 1093. Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych ulicy Żeromskiego i ulicy Ks. Wajdy w Żędowicach.
  Wyświetleń: 138
 1094. Obieszcenie ZRID
  Wyświetleń: 137
 1095. Uchwała nr 697/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego na 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1096. Zarządzenie Starosty - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do zbycia
  Wyświetleń: 136
 1097. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za IV kwartały 2020 roku
  Wyświetleń: 134
 1098. Uchwała nr 630/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 134
 1099. Informacja o wyniku przetargu - działka nr 4220 Leśnica
  Wyświetleń: 133
 1100. Informacja o wydanej decyzji dla ECO S.A.
  Wyświetleń: 132
 1101. Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 131
 1102. Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego 3x9200 litrów w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej
  Wyświetleń: 130
 1103. Informacja o wyniku II przetargu - działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 130
 1104. Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 127
 1105. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 124
 1106. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej 1807O Strzelce Opolskie-Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko-Kadłub
  Wyświetleń: 119
 1107. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024” oraz rocznego programu współpracy
  Wyświetleń: 116
 1108. Konkurs na stanowisko Referenta w Wydziale Architektniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 114
 1109. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KOMISJI OCENIAJĄCEJ
  Wyświetleń: 112
 1110. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 109
 1111. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play w Poznowicach.
  Wyświetleń: 108
 1112. Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Strzeleckiego za rok 2020
  Wyświetleń: 105
 1113. Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego za 2020 rok
  Wyświetleń: 105
 1114. Budowa zakładu produkcji wibroprasowanych elementów betonowych wraz z infrastrukturą w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 103
 1115. Pozwolenie na budowę wieży dla obejścia przesiewacza i wiaty w węźle kruszenia wstępnego w Otmicach na działce nr 662/2.
  Wyświetleń: 95
 1116. Ogłoszenie II przetargu - działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 82
 1117. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku – Radni Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 81
 1118. Informacja o wyniku III przetargu działka 591 Zimna Wódka
  Wyświetleń: 77
 1119. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 77
 1120. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych
  Wyświetleń: 70
 1121. F-Geo Przedsiębiorstwo Usługowe - wniosek z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 67
 1122. „Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w 2021 roku.”
  Wyświetleń: 56
 1123. „Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.
  Wyświetleń: 43
 1124. „Przeprowadzenie kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – z podziałem na 11 części".
  Wyświetleń: 37
 1125. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 31
 1126. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w Jaryszów ul. 1 Maja”
  Wyświetleń: 25
 1127. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 21
 1128. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
  Wyświetleń: 17
 1129. F-Geo Przedsiębiorstwo Usługowe - Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic
  Wyświetleń: 6
 1130. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004478 w ciągu drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”.
  Wyświetleń: 5
 1131. Informacja o wyniku II przetargu działka 62 Kolonowskie
  Wyświetleń: 2
 1132. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za II kwartały 2021 roku
  Wyświetleń: 2
 1133. KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO ZA II KWARTAŁY 2021 ROKU
  Wyświetleń: 2
Wersja XML