Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziennik budowy

Dziennik budowy/rozbiórki

Sposób i miejsce złożenia wniosku:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Informacje o opłatach:
Za dziennik budowy/rozbiórki - zgodnie z obowiązującym cennikiem
Zapłata w kasie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy 
ul. Jordanowskiej 2, w godzinach:
od 7,40 do 18,00 (poniedziałek- czwartek), 
od 7,40 do 15,00 (piątek),
przerwa od 11,00 do 11,15 i od 14,30 do 14,45 
Opłatę za dziennik można uiścić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich BS Leśnica O/Strzelce Opolskie nr
27 8907 1089 2002 0090 0007 0068.
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo - 17 zł za każdy stosunek pełnomocnictwa, można uiścić w kasie starostwa lub uiścić przelewem na konto Gminy Strzelce Opolskie Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Strzelce Opolskie nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001.

Termin załatwienia sprawy:
do 3 dni

Uwagi, informacje dodatkowe:
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie 77 4401761, 77 4401763, 77 4401760, .
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druk do pobrania w załączeniu.

PDFWniosek o dziennik budowy luty 2021.pdf
PDFWniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13).pdf

Wersja XML