Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - TERMINARZ 2021 rok

8 - 14 styczeń
15 - 21 styczeń
29 styczeń - 4 luty

12 - 18 luty
26 luty - 4 marzec

11 - 18 marzec
26 marzec - 1 kwiecień

9 - 15 kwiecień
23 - 29 kwiecień

7 - 13 maj
21 - 27 maj

4 - 10 czerwiec
18 - 24 czerwiec


* art. 28b ust. 5a. ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: "W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3."
(tekst jednolity DzU z 2020 r. poz 2052 ze zm.)

Wersja XML