Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana imion i nazwisk

--------------------------------------------------------------------------------


Działając na podstawie art. 5 ustawy z dn. 03.03.05 o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 62, poz. 550) informuję, iż z dniem 02.05.05 sprawy z zakresu zmiany imion i nazwisk podlegają rozpatrzeniu przez właściwego miejscowego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Wersja XML