Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Wydział Architektoniczno - Budowlany
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-61, 440-17-63 
pok. 212, 214 
e-mail: 

Wydział prowadzi sprawy z zakresu:

I . Prawa budowlanego 
II . Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
III . Ustawy o własności lokali 
 

Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału

Wersja XML