Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego

1. Podmiot udostepniający infroamcję: Powiat Strzelecki.

2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść infromacji: Ewa Pinkawa, Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki pokój 304, tel. (077) 4401773, w razie nieobecności zastępstwo pełni Ewelina Burek pokój 303, tel. (077) 4401771.

3. Imie i nazwisko, która wytworzyła informację: Ewa Pinkawa.

4. Imię i nazwisko osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej: Ewa Pinkawa.

5. czas udostępnienia informacji: nieokreślony.

Wzór karty rejestru

 

L.p. Imię Nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia Nazwa placówki Wykształcenie Data wydania Data odbioru
                 
                 
Wersja XML