Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (DOCXWYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI.docx).
  2. Załącznik do wniosku:

Wymagana opłata

Wydanie zaświadczenia o wpisie klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Rozpatrywanie wniosków

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Wersja XML