Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje i zapytania radnychInterpelacje i zapytania radnych

PDFInterpelacja.pdf
PDFInterpelacja - Odpowiedź.pdf

PDFInterpelacja Stanisław Krawiec.pdf
PDFInterpelacja- Odpowiedź.pdf

PDFInterpelacja - odpowiedź-.pdf

 

PDFInterpelacja.pdf
PDFInterpelacja Odpowiedź.pdf
 

PDFInterpelacja Piotr Dreja.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację Piotr Dreja .pdf
PDFInterpelacja Piotr Dreja.pdf

PDFInterpelacja Waldemar Gaida.pdf

PDFInterpelacja - odpowiedź-.pdf

Interpelacje i zapytania radnych 2021 rok

PDFWiosek Komisja Bezpieczeństwa.pdf

PDFZapytanie Anna Chabraszewska.pdf

PDFOdpowiedź Anna Chabraszewska.pdf


PDFInterelacja Mariola Matuszek.pdf

PDFM.Matuszek.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Marioli Matuszek z dnia 26.05.2021 r..pdf


PDFInterpelacja Piotr Dreja 07.10.21.pdf

PDFOdpowiedź na interpelacje z dn.07.10.21Piotr Dreja .pdf

Interpelacje ,zapytania radnych 2022 r.

PDFInterpelacja Mariola Matuszek z dnia 30.03.2022 r..pdf

PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Marioli Matuszek z dn.30.03.2022_.pdf
 

 

 

Wersja XML