Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCZmiany w stanie mienia nieruchomego 31.12.2019.doc

XLSZał 1 Wykaz gruntów Powiatu Strzeleckiego .xls
XLSZał 2 Wykaz mienia nieruchomego (budynki i budowle) Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r..xls
XLSZał 3 Wykaz dróg Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. .xls
XLSXZał 4 Wykaz gruntów zajętych pod drogi Powiatu Strzeleckiego na dzień 31 grudnia 2019 r. .xlsx

 

Wersja XML