Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia budowy od 19.09.2020 r.

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
21.12.2020r. Michał Kozołup Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym. Strzelce Opolskie, ul. Krakowska    
23.12.2020r. Tauron Nowe Technologie S.A. Budowa sieci oświetlenia ulicznego Żędowice, ul. Powstańców Śląskich   Wycofano zgłoszenie.
13.01.2021r. Gmina Zawadzkie Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia niskiego napięcia (0,23kV) Zawadzkie ul. Kolejowej 10.02.2021r.  
21.01.2021r. Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o. o.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Zawadzkie, ul. Paderewskiego   Przyjęto zgłoszenie.
01.02.2021r. Andrzej Krok Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kadłub, ul. Krótka   Przyjęto zgłoszenie.
01.02.2021r. Andrzej Krok Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Kadłub, ul. Wodna   Przyjęto zgłoszenie.
12.02.2021r. Maria Adamietz Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym i gospodarczym Kadłub, ul. Młyńska   Przyjęto zgłoszenie.
12.02.2021r. Maria Adamietz Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego Kadłub, ul. Młyńska   Przyjęto zgłoszenie.
12.02.2021r. Gmina Zawadzkie Budowa sieci oświetleniowej Zawadzkie, ul. Kolejowa 30.03.2021r.  
26.02.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Zawadzkie, ul. Miarki   Przyjęto zgłoszenie.
02.03.2021r. SOMEO S.A. Przebudowa instalacji gazowej w hali magazynowej . Strzelce Opolskie,      ul. Gogolińska 14.04.2021r. Wydano decyzję sprzeciwu.
09.03.2021r. Joachim Spyra Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Strzelce Opolskie          ul. Ogrodowa   Przyjęto zgłoszenie.
12.03.2021r. Gmina Izbicko Budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego Izbicko dz. 539   Przyjęto zgłoszenie
16.03.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5 MPa Spórok, działki ewid. nr 337/1, 299/2, 297, 301, 270   Przyjęto zgłoszenie.
10.03.2021r. Angelika i Rafał Maciejczyk Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym. Strzelce Opolskie,        ul. W. Świerzego    
30.03.2021r.

Anna Witka-Piontek Arkadiusz Piontek

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Brzezina,ul. Cicha

  Przyjęto zgłoszenie.
06.04.2021r. Karol Kostecki Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Kolonowskie ul. Kraszewskiego   Przyjęto zgłoszenie
09.04.2021r. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej. Strzelce Opolskie ul. 1 Maja i ul. Powstańców Śląskich   Przyjęto zgłoszenie
12.04.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Budowa sieci gazu śr/c 110PE/90PE/63PE do 0,5 MPa. Izbicko, Otmice ul. Powstańców Śląskich, 15 Grudnia, Polna, Gogolińska, Kościuszki, Głowackiego   Przyjęto zgłoszenie
22.04.2021r. SOMEO S.A. Budowa instalacji gazowej w hali produkcyjno-magazynowej Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska    
22.04.2021r. SOMEO S.A. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w hali"C" Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska    
22.04.2021r. Gmina Strzelce Opolskie Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Strzelce Opolskie, ul. Klonowa   Przyjęto zgłoszenie.
22.04.2021r. Gmina Strzelce Opolskie Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Strzelce Opolskie, ul. Klonowa   Przyjęto zgłoszenie.
23.04.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE110PE do 10MPa. Strzelce Opolskie, Pl. Targowy,  ul. Kupiecka   Przyjęto zgłoszenie.
26.04.2021r. Elżbieta Auer Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym Strzelce Opolskie,ul. Sienkiewicza   Przyjęto zgłoszenie.
26.04.2021r. Gabriela Grobarek Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Kolonowskie ul. Leśna   Przyjęto zgłoszenie.
27.04.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o Budowa sieci gazowej ś/c 63PE do 0,5MPa Żędowice, ul. Harcerska   Przyjęto zgłoszenie.
04.05.2021r. Bronisława Chrzan Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym Strzelce Opolskie, ul. Okrężna   Przyjęto zgłoszenie.
05.05.2021r. Marzena Ulfik Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Strzelce Opolskie ul. Żwirki i Wigury    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML