Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONTO GESTORA

1. Logowanie do KONTA GESTORA: https://narady.powiatstrzelecki.pl

2. Czynny udział w naradzie koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest możliwy tylko po założeniu indywidualnego konta użytkownika w usłudze KONTO GESTORA Comarch Ergo, po uprzednim przesłaniu upoważnienia (wzór poniżej) na adres Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami).

3. Gestor może upoważnić kilu reprezentantów swojej branży.

4. Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanej sieci/przyłącza uzbrojenia terenu (załączniki graficzne do wniosków) znajdują się w usłudze KONTO GESTORA („Sprawa” – zakładka: „Dokumenty do sprawy”).

DOCXupoważnienie_WZÓR.docx
 

Wersja XML