Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa i przebudowa chodników oraz przebudowa skrzyżowania w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica”

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 24.03.2021 r. do godz. 10.00

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania:

Identyfikator postępowania

ocds-148610-5c7b01fe-7a8b-11eb-86b1-a64936a8669f

Linki do postępowania:

miniPortal (uzp.gov.pl)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do SWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ .pdf
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ.pdf
PDFZamieszczenie załączników NR 1 - NR 5 do SWZ w wersji do edycji oraz przedmiar robót w wersji ATH.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ w wersji do edycji.docx
PDFDokumentacja fotograficzna Centawa.pdf
PDFDokumentacja fotograficzna Gąsiorowice.pdf
PDFDokumentacja fotograficzna Piotrówka.pdf
ZIPDokumentacja kontraktowa Centawa cz.1.zip
ZIPDokumentacja kontraktowa Centawa cz.2.zip
ZIPDokumentacja kontraktowa Centawa cz.3.zip
ZIPDokumentacja kontraktowa Gąsiorowice cz. 1.zip
ZIPDokumentacja kontraktowa Gąsiorowice cz. 2.zip
ZIPDokumentacja kontraktowa Gąsiorowice cz.3.zip
ZIPDokumentacja kontraktowa Piotrówka cz.1.zip
ZIPDokumentacja kontraktowa Piotrówka cz.2.zip
ZIPDokumentacja kontraktowa Piotrówka cz.3.zip
PDFProjekt umowy.pdf

Wersja XML