Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 481/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr 481/2021 Zarządu Powiatu Strzeleckiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego

PDF4. Uchwała Nr 418 2021 z dnia 22 marca 2021 r..pdf

XLS1.xls
XLS1a.xls
XLSX1b.xlsx
XLS2.xls
XLS2a.xls
XLS2b.xls
XLS3.xls

XLS4.xls
XLS5.xls
XLS6.xls
XLS7.xls
XLS7a.xls
XLS8.xls
XLS8a.xls
XLS8b.xls
XLS8c.xls
XLS9.xls
XLS10.xls
XLS11.xls
XLS12.xls
XLS13.xls
 

Wersja XML