Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

DOCZmiany w stanie mienia nieruchomego 31.12.2020.doc

XLS1. Wykaz gruntów Powiatu Strzelekiego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.xls
XLS2.Wykaz mienia nieruchomego (budynki i budowle) Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.xls
XLS3.Wykaz dróg mostów Powiatu Strzeleckiego wg stanu na dzień 31.12.2020.xls

 

Wersja XML