Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2021” z podziałem na część I i II.

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania:

Identyfikator postępowania

6c07fd8c-8729-4b25-a0e1-cc19bd45bcb2

Linki do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c07fd8c-8729-4b25-a0e1-cc19bd45bcb2

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do SWZ.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ .pdf
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ .pdf
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ .pdf
PDFZałącznik Nr 4a do SWZ .pdf
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ .pdf
PDFZałącznik Nr 5a do SWZ .pdf
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ .pdf
PDFZałącznik Nr 6a do SWZ.pdf
PDFZamieszczenie załączników Nr 1- Nr 6a do SWZ w wersji do edycji.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCZałącznik Nr 4 do SWZ w wersji do edycji.doc
DOCZałącznik Nr 4a do SWZ w wersji do edycji.doc
DOCZałącznik Nr 5 do SWZ w wersji do edycji.doc
DOCZałącznik Nr 5a do SWZ w wersji do edycji.doc
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ w wersji do edycji.docx
DOCXZałącznik Nr 6a do SWZ w wersji do edycji.docx
PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne SST (dotyczy części I i II).pdf
PDFMapa dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – dla części I i II.pdf
PDFWykaz dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – obmiar prac – dla części I i II.pdf
PDFProjekt umowy dla części I.pdf
PDFProjekt umowy dla części II.pdf

Wersja XML