Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 roku

DOCKwartalna informacja o wykonaniu budzetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 roku.doc
DOCXpiso.docx
XLSZał. 1 Wykonanie i struktura dochodów za I kwartał 2021r.xls
XLSZał. 2 Wykonanie planu wydatków za I kwartał 2021 r..xls
XLSZał. 3 Wyk. planu dochodów, wydatków, przyhodów i rozchodów za I kwartał 2021 r.XLS
XLSZał. 4 Informacje o udzielonych w ciagu pierwszego kwartału umorzeniach niepod. o charakterze publiczno - prawnym ..xls
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 roku

PDFpismo.pdf

PDFKwartalna infornacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego za I kwartał 2021 r..pdf
PDFZał. Nr 1 Wykonanie i struktura dochodów za I kwrtał 2021.pdf
PDFZał. Nr 2 Wykonanie planu wydatków za I kwartała 2021.pdf
PDFZał. NR 3 W ykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za I kwartał 2021.pdf
PDFZał. Nr 4 Informacja o udzielonych w w ciagu pierwszego kwartału umorzeniach niepod. o charakterze publiczno - prawnym .pdf
 

Wersja XML